Tom 2, Nr 3-4 (2022)
Praca poglądowa
Opublikowany online: 2022-12-13
Wyświetlenia strony 750
Wyświetlenia/pobrania artykułu 62
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Dapagliflozyna w terapii przewlekłej choroby nerek w świetle aktualnych wytycznych i badań klinicznych

Beata Naumnik1
Forum Nefrologiczne - Edukacja 2022;2(3-4):137-146.

Streszczenie

Opublikowanie w roku 2020 wyników badania DAPA-CKD zrewolucjonizowało na całym świecie strategię terapii nefroprotekcyjnej w przewlekłej chorobie nerek (PChN). W Polsce, od 01.07.2022 roku, dapagliflozyna jest refundowana ze wskazań nefrologicznych. Brak konkretnych wytycznych
dotyczących zastosowania inhibitorów SGLT2 u pacjentów z PChN stwarza jednak barierę przed
ich szerokim użyciem. Z tego powodu dokonano przeglądu zaleceń opublikowanych do tej pory w innych państwach europejskich i podjęto próbę ich przełożenia na polskie wskazania refundacyjne
dla dapagliflozyny. Wypunktowano również i omówiono istotne zastrzeżenia i obawy związane
z nową strategią leczniczą. W najbliższym czasie powinniśmy spodziewać się publikacji oficjalnego stanowiska Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w tym temacie.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?