Tom 2, Nr 2 (2022)
Poglądy, stanowiska, zalecenia, standardy
Opublikowany online: 2022-07-14
Wyświetlenia strony 1011
Wyświetlenia/pobrania artykułu 54
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zasady postępowania z pacjentami z autosomalnie dominującą wielotorbielowatą chorobą nerek (ADPKD), będącymi kandydatami do transplantacji nerki i/lub wątroby — zalecenia Grupy Roboczej PTT, część I

Alicja Dębska-Ślizień1, Roman Danelewicz2, Magdalena Jankowska1, Hanna Suchanek3, Maciej Kosieradzki2, Marcin Matuszewski4
Forum Nefrologiczne - Edukacja 2022;2(2):100-113.

Streszczenie

Niniejsze wytyczne dotyczą zasad postępowania z pacjentami z autosomalnie dominującą wielotorbielowatą chorobą nerek, będącymi kandydatami do transplantacji nerki i/lub wątroby. Dotyczą między innymi takich zagadnień, jak zgłoszenie do transplantacji, wskazania do nefrektomii, wskazania do jednoczasowej transplantacji nerki i wątroby, kwalifikacja dawcy żywego, kwalifikacja do leczenia nerkozastępczego u chorego z niewydolną nerką przeszczepioną.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?