Tom 2, Nr 2 (2022)
Praca poglądowa
Opublikowany online: 2022-07-14
Wyświetlenia strony 1230
Wyświetlenia/pobrania artykułu 36
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Dobowy profil ciśnienia tętniczego u niedializowanych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

Paweł Stróżecki1, Zbigniew Włodarczyk2
Forum Nefrologiczne - Edukacja 2022;2(2):79-85.

Streszczenie

Ciśnienie tętnicze wykazuje rytm dobowy, fizjologicznie jest wyższe w ciągu dnia, a niższe w nocy. Całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego (ABPM) daje możliwość analizy dobowego profilu ciśnienia tętniczego oraz rozpoznania nocnego nadciśnienia tętniczego. Wyróżnia się 4 profile ciśnienia tętniczego: prawidłowy profil „dipper” (spadek > 10% i £ 20%) oraz nieprawidłowe profile: z nadmiernym spadkiem profil „extreme dipper” (spadek > 20%), ze zbyt małym (£ 10%) spadkiem — profil „non-dipper” oraz odwrócony dobowy profil ciśnienia tętniczego „reverse dipper” z brakiem spadku lub wzrostem ciśnienia tętniczego w nocy. Nocne nadciśnienie tętnicze to wartość ciśnienia tętniczego skurczowego ≥ 120 mmHg lub rozkurczowego ≥ 70 mmHg. Dobowy profil ciśnienia tętniczego jest nieprawidłowy u większości niedializowanych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (CKD) oraz w ogromnej większości biorców przeszczepu nerki. Brak nocnego spadku ciśnienia tętniczego, zwłaszcza profil „reverse dipper”, a także nocne nadciśnienie tętnicze są związane z bardziej nasilonymi cechami subklinicznego uszkodzenia narządów, zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym oraz szybszym postępem CKD. Celowe jest wykorzystywanie ABPM u pacjentów z CKD w celu oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego oraz identyfikacji chorych wysokiego ryzyka powikłań. Konieczne są także dalsze badania oceniające wpływ modyfikacji farmakoterapii
nadciśnienia tętniczego na dobowy profil ciśnienia tętniczego u pacjentów z CKD.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?