Tom 3, Nr 1 (2023)
Praca poglądowa
Opublikowany online: 2023-03-31
Wyświetlenia strony 501
Wyświetlenia/pobrania artykułu 22
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Regularna aktywność fizyczna — ważna część postępowania u dializowanych otrzewnowo

Katarzyna Chojak-Fijałka1, Urszula Chrabota1
Forum Nefrologiczne - Edukacja 2023;3(1):14-20.

Streszczenie

Populacja pacjentów dializowanych otrzewnowo charakteryzuje się niskim poziomem aktywności fizycznej. Istotne obniżenie wydolności fizycznej w stosunku do populacji równolatków skutkuje gorszym funkcjonowaniem w życiu codziennym i wiąże się z gorszą prognozą przeżycia. Celem pracy jest charakterystyka aktywności fizycznej pacjentów DO, określenie zaleceń w zakresie jej podejmowania, w tym postępowania w zakresie bezpieczeństwa cewnika i wypełnienia jamy otrzewnej, jak również wskazanie metod oceny pacjenta DO i korzyści płynących z regularnej aktywności fizycznej. Niski poziom aktywności fizycznej wynika z przebiegu przewlekłej choroby nerek, chorób współistniejących jak również z siedzącego trybu życia. Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami ćwiczenia fizyczne są wskazane dla tej grupy pacjentów. W planowaniu postępowania fizjoterapeutycznego należy uwzględnić specyfikę prowadzonego leczenia w postaci dializy otrzewnowej jak również choroby współistniejące a także preferencje pacjenta w zakresie podejmowanych form ruchu. Regularna aktywność fizyczna przynosi wymierne korzyści. Niestety w Polsce pacjenci dializowani otrzewnowo nie są rutynowo objęci rehabilitacją ruchową.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Dębska-Ślizień A, Rutkowski B, Jagodziński P, et al. Aktualny stan leczenia nerkozastępczego w Polsce -2021. Nefrol Dial Pol. 2021; 25: 85–103.
 2. Painter P, Roshanravan B. The association of physical activity and physical function with clinical outcomes in adults with chronic kidney disease. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2013; 22(6): 615–623.
 3. Morishita S, Tsubaki A, Shirai N. Physical function was related to mortality in patients with chronic kidney disease and dialysis. Hemodial Int. 2017; 21(4): 483–489.
 4. Bennett PN, Bohm C, Harasemiw O, et al. Physical activity and exercise in peritoneal dialysis: International Society for Peritoneal Dialysis and the Global Renal Exercise Network practice recommendations. Perit Dial Int. 2022; 42(1): 8–24.
 5. Stack AG, Murthy B. Exercise and limitations in physical activity levels among new dialysis patients in the United States: an epidemiologic study. Ann Epidemiol. 2008; 18(12): 880–888.
 6. Beasley CR, Smith DA, Neale TJ. Exercise capacity in chronic renal failure patients managed by continuous ambulatory peritoneal dialysis. Aust N Z J Med. 1986; 16(1): 5–10.
 7. Koufaki P, Naish P, Mercer T. Reproducibility of exercise tolerance in patients with end-stage renal disease. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2001; 82(10): 1421–1424.
 8. Yabe H, Imoto Y, Onoyama A, et al. Six-minute walk distance predicts hospitalization in elderly peritoneal dialysis patients: a single-center prospective cohort study. Renal Replacement Therapy. 2021; 7(1).
 9. Cobo G, Gallar P, Gama-Axelsson T, et al. Clinical determinants of reduced physical activity in hemodialysis and peritoneal dialysis patients. J Nephrol. 2015; 28(4): 503–510.
 10. Oishi D, Koitabashi K, Hiraki K, et al. Physical activity is associated with serum albumin in peritoneal dialysis patients. Adv Perit Dial. 2012; 28: 148–152.
 11. Lightfoot CJ, Wilkinson TJ, Song Y, et al. Perceptions of exercise benefits and barriers: the influence on physical activity behaviour in individuals undergoing haemodialysis and peritoneal dialysis. J Nephrol. 2021; 34(6): 1961–1971.
 12. Cupisti A, D'Alessandro C, Finato V, et al. Assessment of physical activity, capacity and nutritional status in elderly peritoneal dialysis patients. BMC Nephrol. 2017; 18(1): 180.
 13. Bonner A, Wellard S, Caltabiano M. The impact of fatigue on daily activity in people with chronic kidney disease. J Clin Nurs. 2010; 19(21-22): 3006–3015.
 14. Johansen KL, Chertow GM, Kutner NG, et al. Low level of self-reported physical activity in ambulatory patients new to dialysis. Kidney Int. 2010; 78(11): 1164–1170.
 15. Moorman D, Suri R, Hiremath S, et al. Benefits and Barriers to and Desired Outcomes with Exercise in Patients with ESKD. Clin J Am Soc Nephrol. 2019; 14(2): 268–276.
 16. Zeng J, Bennett PN, Hill K, et al. The Exercise Perceptions of People Treated with Peritoneal Dialysis. J Ren Care. 2020; 46(2): 106–114.
 17. Kim JC, Young Do J, Kang SH. Comparisons of physical activity and understanding of the importance of exercise according to dialysis modality in maintenance dialysis patients. Sci Rep. 2021; 11(1): 21487.
 18. Kendrick J, Ritchie M, Andrews E. Exercise in Individuals With CKD: A Focus Group Study Exploring Patient Attitudes, Motivations, and Barriers to Exercise. Kidney Med. 2019; 1(3): 131–138.
 19. Thangarasa T, Imtiaz R, Hiremath S, et al. Physical Activity in Patients Treated With Peritoneal Dialysis: A Systematic Review and Meta-analysis. Can J Kidney Health Dis. 2018; 5: 2054358118779821.
 20. Bennett PN, Hussein WF, Matthews K, et al. An Exercise Program for Peritoneal Dialysis Patients in the United States: A Feasibility Study. Kidney Med. 2020; 2(3): 267–275.
 21. Bakker EA, Zoccali C, Dekker FW, et al. Assessing physical activity and function in patients with chronic kidney disease: a narrative review. Clin Kidney J. 2021; 14(3): 768–779.
 22. Su WS, Clase CM, Brimble KS, et al. Waist-to-Hip Ratio, Cardiovascular Outcomes, and Death in Peritoneal Dialysis Patients. Int J Nephrol. 2010; 2010: 831243.
 23. Baker LA, March DS, Wilkinson TJ, et al. Clinical practice guideline exercise and lifestyle in chronic kidney disease. BMC Nephrol. 2022; 23(1): 75.
 24. Deligiannis A, D'Alessandro C, Cupisti A. Exercise training in dialysis patients: impact on cardiovascular and skeletal muscle health. Clin Kidney J. 2021; 14(Suppl 2): ii25–ii33.
 25. Painter P, Agarwal A, Drummond M. Physical Function and Physical Activity in Peritoneal Dialysis Patients. Peritoneal Dialysis International: Journal of the International Society for Peritoneal Dialysis. 2017; 37(6): 598–604.
 26. Torino C, Manfredini F, Bolignano D, et al. EXCITE Working Group. Physical performance and clinical outcomes in dialysis patients: a secondary analysis of the EXCITE trial. Kidney Blood Press Res. 2014; 39(2-3): 205–211.
 27. Uchiyama K, Washida N, Muraoka K, et al. Exercise Capacity and Association with Quality of Life in Peritoneal Dialysis Patients. Perit Dial Int. 2019; 39(1): 66–73.
 28. Małgorzewicz S, Lichodziejewska-Niemierko M. Niedożywienie i otyłość u dializowanych otrzewnowo. Forum Nefrologiczne. 2009; 2(4): 216–221.
 29. Choi SJ, Kim NaRi, Hong SAh, et al. Changes in body fat mass in patients after starting peritoneal dialysis. Perit Dial Int. 2011; 31(1): 67–73.
 30. Bird SR, Hawley JA. Update on the effects of physical activity on insulin sensitivity in humans. BMJ Open Sport Exerc Med. 2016; 2(1): e000143.
 31. Dziubek W, Kowalska J, Kusztal M, et al. The Level of Anxiety and Depression in Dialysis Patients Undertaking Regular Physical Exercise Training--a Preliminary Study. Kidney Blood Press Res. 2016; 41(1): 86–98.
 32. Watanabe K, Kamijo Y, Yanagi M, et al. Home-based exercise and bone mineral density in peritoneal dialysis patients: a randomized pilot study. BMC Nephrol. 2021; 22(1): 98.