Tom 2, Nr 1 (2022)
Poglądy, stanowiska, zalecenia, standardy
Opublikowany online: 2022-03-31
Wyświetlenia strony 1807
Wyświetlenia/pobrania artykułu 36
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNFD) dotyczące postępowania z dzieckiem z zespołem nerczycowym

Maria Szczepańska1, Irena Bałasz-Chmielewska2, Ryszard Grenda3, Kinga Musiał4, Iwona Ogarek5, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska6, Jacek Zachwieja7, Aleksandra Żurowska2
Forum Nefrologiczne - Edukacja 2022;2(1):39-60.

Streszczenie

Grupa ekspertów, powołana przez Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej, uaktualniła wydane
wcześniej zalecenia* dotyczące postępowania z dzieckiem z zespołem nerczycowym. Wytyczne,
przygotowane przez doświadczonych nefrologów dziecięcych z różnych polskich ośrodków specjalistycznych, powstały na podstawie dostępnych zaleceń europejskich oraz amerykańskich, wyników badań i metaanaliz, a także własnego doświadczenia. Mają one na celu pomóc pediatrom w samodzielnym wyborze optymalnej strategii diagnostyki i leczenia indywidualnych przypadków dzieci z zespołem nerczycowym. Ze względu na dalszy szybki postęp w dziedzinie badań i leczenia kłębuszkowego zapalenia nerek zalecenia będą aktualizowane przez Towarzystwo w nadchodzących latach.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?