Tom 1, Nr 2 (2021)
Praca poglądowa
Opublikowany online: 2021-11-23
Wyświetlenia strony 2939
Wyświetlenia/pobrania artykułu 55
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu nerki u biorców w wieku podeszłym

Magdalena Jankowska
Forum Nefrologiczne - Edukacja 2021;1(2):57-65.

Streszczenie

Przeszczepienie nerki jest opcją leczenia coraz częściej
oferowaną pacjentom z niewydolnością nerek w wieku
podeszłym. Za takim postępowaniem przemawiają
liczne korzyści w postaci wydłużenia i poprawy jakości
życia pacjentów. Przeszczepienie nerki pacjentom
powyżej 65. roku życia wiąże się jednak również z ryzykiem
mniej optymalnej funkcji narządu przeszczepionego
od starszego dawcy — związanych z wiekiem
zmian w odpowiedzi immunologicznej, farmakokinetyce
i farmakodynamice stosowanych leków immunosupresyjnych
oraz obecnością chorób towarzyszących
i ryzykiem rozwoju działań niepożądanych leczenia.
Jedynie pojedyncze badania kliniczne oceniały bezpieczeństwo
modyfikacji leczenia immunosupresyjnego
w starszej grupie biorców. Aktualne zalecenia sugerują
kierowanie się ryzykiem immunologicznym przy podejmowaniu
decyzji o leczeniu immunosupresyjnym w tej
grupie wiekowej, jednak konieczne jest podjęcie badań
nad skutecznością, bezpieczeństwem i docelowymi
poziomami leków immunosupresyjnych u biorców
w wieku podeszłym.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?