Kolegium redakcyjne

Redaktor Naczelny
 1. Janusz Siebert Polska AfiliacjaKatedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Międzyuczelniane Uniwersyteckie Centrum Kardiologii w Gdańsku
Zastępca Redaktora Naczelnego
 1. Andrzej Jaroszyński Polska AfiliacjaUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Członkowie Rady Naukowej
 1. Aleksander Araszkiewicz Polska AfiliacjaSzpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 2. Anna Balcerska Polska AfiliacjaInstytut Pediatrii Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii, Gdańsk
 3. Krzysztof Buczkowski Polska AfiliacjaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 4. Sławomir Chlabicz Polska AfiliacjaWydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 5. Krystyna de Walden-Gałuszko Polska AfiliacjaDepartment of Psychiatry, University of Warmia and Mazury, Olsztyn
 6. Zbigniew Gaciong Polska AfiliacjaKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
 7. Tomasz Grodzicki Polska AfiliacjaDepartment of Internal Medicine and Gerontology, Collegium Medium, Jagiellonian University Medical College in Krakow, Krakow, Polska
 8. Władysław Grzeszczak Polska AfiliacjaKatedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 9. Krzysztof Korzeniewski Polska AfiliacjaDepartment of Epidemiology and Tropical Medicine in Gdynia, Military Institute of Medicine
 10. Jerzy Landowski Polska AfiliacjaUniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
 11. Krzysztof Narkiewicz Polska AfiliacjaKatedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
 12. Roman Nowicki Polska AfiliacjaKlinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 13. Grzegorz Opala Polska AfiliacjaKatedra i Klinika Neurologii Wieku Podeszłego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 14. Anna Posadzy-Małaczyńska Polska AfiliacjaKatedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska
 15. Grzegorz Raczak Polska AfiliacjaDepartment of Cardiology and Electrotherapy, Medical University of Gdansk, Poland
 16. Jadwiga Roszkiewicz Polska AfiliacjaKatedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańsk
 17. Ewa A. Rudnicka-Drożak Polska AfiliacjaKatedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin
 18. Bolesław Rutkowski Polska AfiliacjaDepartment of Nefrology, Transplantology and Internal Medicine, Medical University of Gdańsk
 19. Janusz Schabowski Polska AfiliacjaZakład Nauk o Zdrowiu, PWSTE, Lublin
 20. Jerzy Szaflik Polska AfiliacjaKatedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
 21. Andrzej Tykarski Polska AfiliacjaKatedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 22. Andrzej Więcek Polska AfiliacjaDepartment of Nephrology, Transplantation and Internal Medicine Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 23. Jerzy Woy-Wojciechowski Polska AfiliacjaPolskie Towarzystwo Lekarskie, Warszawa
 24. Andrzej Zarowski Belgia AfiliacjaEuropean Institute for Otorhinolaryngology, GZA Hospitals Antwerp, Wilrijk, Belgium
Redaktor Prowadzący
 1. Dorota Czarnocka dorota.czarnocka@viamedica.pl Polska AfiliacjaVia Medica