Obraz strony głównej czasopisma

Główna osoba kontaktowa

Janusz Siebert
prof. dr hab. n. med.

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej GUMed

ul. Dębinki 2

80-211 Gdańsk


Telefon: +48 58 349 15 75
Fax: + 48 58 349 15 76
E-mail: jsiebert@gumed.edu.pl

Pomoc techniczna

Dorota Czarnocka
E-mail: fmr.journals@viamedica.pl

Przedruki i reklama

dsk@viamedica.pl