Vol 6, No 4 (2020)
Announcement
Published online: 2020-12-21
Page views 1454
Article views/downloads 24
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

Forum Dermatologicum 2020;6(4).

Abstract

Not available

Article available in PDF format

Add to basket: 49.00 PLN

Aready have access?

References

  1. Urbanowicz LB. Zmiany skórne w COVID-19 — opis przypadku. Forum Dermatologicum. 2020; 6(4): 122–125.
  2. Niedźwiedź M, Skibińska M. Wpływ COVID-19 na skórę: objawy zakażenia, osutki polekowe oraz zapalenie kontaktowe. Forum Dermatologicum. 2020; 6(4): 102–107.
  3. Machlarz I, Reich A. Nowe kryteria klasyfikacyjne tocznia rumieniowatego układowego według Europejskiej Ligi Przeciwreumatycznej/Amerykańskiego Kolegium Reumatologicznego 2019. Forum Dermatologicum. 2020; 6(4): 108–112.
  4. Żychowska M. Zapalenie tętnic Takayasu — obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie. Forum Dermatologicum. 2020; 6(3): 82–86.