dostęp otwarty

Tom 4, Nr 1 (2018)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2018-03-02
Pobierz cytowanie

Znaczenie dermoskopii w chorobie Grovera. Korelacja dermoskopowo-histologiczna

Marta Makowska-Dudek, Joanna Czuwara, Mariusz Sikora, Lidia Rudnicka
Forum Dermatologicum 2018;4(1):10-16.

dostęp otwarty

Tom 4, Nr 1 (2018)
Prace kazuistyczne
Opublikowany online: 2018-03-02

Streszczenie

Abstact: Grover’s disease (transient acantholytic dermatosis) is characterized by the eruption of pruritic papules and papulovesicular lesions, mainly on the trunk and proximal extremities. The etiology of the disease remains unknown, however some drug-induced cases were reported. The diagnosis of Grover’s disease is based on histopathological examination which usually shows the presence of focal suprabasal acantholysis with dyskeratosis within the epidermis. There are four main histopathological patterns of this disease, including the Darier-like pattern, the Hailey-Hailey-like pattern, pemphigus-like pattern and eczema-like pattern. The main purpose of the study was to describe clinical, dermoscopic and histopathological features of skin lesions in three patients with three different patterns of Grover’s disease. The study was carried out on three patients with observable characteristic dermoscopic features of skin lesions who had been diagnosed with Grover’s disease based on the histopathological examination. In dermoscopy of the first one, yellow-brown polygonal structures with a white “halo” corresponding to focal acantholysis with dyskeratosis and hyperkeratosis were observed. Some areas with enlarged and dilated blood vessels were also seen, as well as regular oval white structures with yellow centres, which might correspond to empty hair follicles with abnormal keratosis in their ostia. In dermoscopy of the second patient, polygonal brown structures with scales corresponding to focal acantholysis with desquamation and dilated irregular blood vessels were observed. In dermoscopy of the third one, yellow-brown polygonal structures covered with scale and haemorrhagic crusts were observed. Dermoscopy is a useful diagnostic tool in patients suspected for Grover’s disease and gives characteristic dermoscopic features of yellow-brown polygonal structures corresponding to irregular acantholysis and disturb keratinization in histopathology. Streszczenie: Choroba Grovera (przemijająca dermatoza z akantolizą) charakteryzuje się obecnością rozsianych swędzących grudek lub zmian pęcherzykowo-grudkowych głównie na tułowiu i proksymalnych częściach kończyn. Etiologia choroby pozostaje nieznana, ale opisywano przypadki indukowane różnymi lekami. Rozpoznanie choroby Grovera opiera się na badaniu histopatologicznym, które wykazuje obecność ogniskowej nieregularnej akantolizy ponad warstwą podstawną naskórka z towarzysząca dyskeratozą lub zaburzonym rogowaceniem keratynocytów powyżej. Wyróżnia się cztery główne wzory histopatologiczne tej choroby: obraz podobny do choroby Dariera, do choroby Hailey-Hailey, do pęcherzycy i obraz wypryskopodobny. Celem badania było opisanie klinicznych, dermoskopowych i histopatologicznych cech zmian skórnych u trzech pacjentów z trzema różnymi odmianami choroby Grovera. Badanie dermoskopowe zmian skórnych przeprowadzono u trzech pacjentów z rozpoznaniem histologicznym choroby Grovera, w celu określenia najbardziej charakterystycznych cech dermoskopowych tej choroby. W badaniu dermoskopowym pierwszego pacjenta stwierdzono obecność żółto-brązowych wielokątnych struktur z białawą obwódką odpowiadających ogniskowej akantolizie z dyskeratozą i hiperkeratozą. Widoczne były również obszary z powiększonymi i poszerzonymi naczyniami krwionośnymi, a także regularne owalne białe struktury z żółtymi środkami, które mogły odpowiadać pustym mieszkom włosowym z nieprawidłowym rogowaceniem w ich lejkach. U drugiego pacjenta dermoskopowo stwierdzono obecność wielokątnych brązowych struktur pokrytych łuską odpowiadających ogniskowej akantolizie z nieprawidłowym rogowaceniem na powierzchni, oraz poszerzone nieregularnie naczynia krwionośne. U trzeciego pacjenta w dermoskopii stwierdzono żółto-brązowe wielokątne struktury pokryte łuską i krwotocznymi strupami. Dermoskopia jest użytecznym narzędziem diagnostycznym u pacjentów podejrzanych o chorobę Grovera i obrazuje charakterystyczne żółto-brązowe, wielokątne struktury odpowiadające nieregularnej akantolizie z nieprawidłowym rogowaceniem w badaniu histopatologicznym.

Streszczenie

Abstact: Grover’s disease (transient acantholytic dermatosis) is characterized by the eruption of pruritic papules and papulovesicular lesions, mainly on the trunk and proximal extremities. The etiology of the disease remains unknown, however some drug-induced cases were reported. The diagnosis of Grover’s disease is based on histopathological examination which usually shows the presence of focal suprabasal acantholysis with dyskeratosis within the epidermis. There are four main histopathological patterns of this disease, including the Darier-like pattern, the Hailey-Hailey-like pattern, pemphigus-like pattern and eczema-like pattern. The main purpose of the study was to describe clinical, dermoscopic and histopathological features of skin lesions in three patients with three different patterns of Grover’s disease. The study was carried out on three patients with observable characteristic dermoscopic features of skin lesions who had been diagnosed with Grover’s disease based on the histopathological examination. In dermoscopy of the first one, yellow-brown polygonal structures with a white “halo” corresponding to focal acantholysis with dyskeratosis and hyperkeratosis were observed. Some areas with enlarged and dilated blood vessels were also seen, as well as regular oval white structures with yellow centres, which might correspond to empty hair follicles with abnormal keratosis in their ostia. In dermoscopy of the second patient, polygonal brown structures with scales corresponding to focal acantholysis with desquamation and dilated irregular blood vessels were observed. In dermoscopy of the third one, yellow-brown polygonal structures covered with scale and haemorrhagic crusts were observed. Dermoscopy is a useful diagnostic tool in patients suspected for Grover’s disease and gives characteristic dermoscopic features of yellow-brown polygonal structures corresponding to irregular acantholysis and disturb keratinization in histopathology. Streszczenie: Choroba Grovera (przemijająca dermatoza z akantolizą) charakteryzuje się obecnością rozsianych swędzących grudek lub zmian pęcherzykowo-grudkowych głównie na tułowiu i proksymalnych częściach kończyn. Etiologia choroby pozostaje nieznana, ale opisywano przypadki indukowane różnymi lekami. Rozpoznanie choroby Grovera opiera się na badaniu histopatologicznym, które wykazuje obecność ogniskowej nieregularnej akantolizy ponad warstwą podstawną naskórka z towarzysząca dyskeratozą lub zaburzonym rogowaceniem keratynocytów powyżej. Wyróżnia się cztery główne wzory histopatologiczne tej choroby: obraz podobny do choroby Dariera, do choroby Hailey-Hailey, do pęcherzycy i obraz wypryskopodobny. Celem badania było opisanie klinicznych, dermoskopowych i histopatologicznych cech zmian skórnych u trzech pacjentów z trzema różnymi odmianami choroby Grovera. Badanie dermoskopowe zmian skórnych przeprowadzono u trzech pacjentów z rozpoznaniem histologicznym choroby Grovera, w celu określenia najbardziej charakterystycznych cech dermoskopowych tej choroby. W badaniu dermoskopowym pierwszego pacjenta stwierdzono obecność żółto-brązowych wielokątnych struktur z białawą obwódką odpowiadających ogniskowej akantolizie z dyskeratozą i hiperkeratozą. Widoczne były również obszary z powiększonymi i poszerzonymi naczyniami krwionośnymi, a także regularne owalne białe struktury z żółtymi środkami, które mogły odpowiadać pustym mieszkom włosowym z nieprawidłowym rogowaceniem w ich lejkach. U drugiego pacjenta dermoskopowo stwierdzono obecność wielokątnych brązowych struktur pokrytych łuską odpowiadających ogniskowej akantolizie z nieprawidłowym rogowaceniem na powierzchni, oraz poszerzone nieregularnie naczynia krwionośne. U trzeciego pacjenta w dermoskopii stwierdzono żółto-brązowe wielokątne struktury pokryte łuską i krwotocznymi strupami. Dermoskopia jest użytecznym narzędziem diagnostycznym u pacjentów podejrzanych o chorobę Grovera i obrazuje charakterystyczne żółto-brązowe, wielokątne struktury odpowiadające nieregularnej akantolizie z nieprawidłowym rogowaceniem w badaniu histopatologicznym.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

choroba Grovera, dermoskopia, akantoliza, wielokątne żółto-brązowe struktury

Informacje o artykule
Tytuł

Znaczenie dermoskopii w chorobie Grovera. Korelacja dermoskopowo-histologiczna

Czasopismo

Forum Dermatologicum

Numer

Tom 4, Nr 1 (2018)

Typ artykułu

Opis przypadku

Strony

10-16

Data publikacji on-line

2018-03-02

Rekord bibliograficzny

Forum Dermatologicum 2018;4(1):10-16.

Słowa kluczowe

choroba Grovera
dermoskopia
akantoliza
wielokątne żółto-brązowe struktury

Autorzy

Marta Makowska-Dudek
Joanna Czuwara
Mariusz Sikora
Lidia Rudnicka

Referencje (25)
 1. Manteaux AM, Rapini RP. Transient acantholytic dermatosis in patients with cancer. Cutis. 1990; 46(6): 488–490.
 2. Weaver J, Bergfeld WF. Grover disease (transient acantholytic dermatosis). Arch Pathol Lab Med. 2009; 133(9): 1490–1494.
 3. Horn TD, Groleau GE. Transient acantholytic dermatosis in immunocompromised febrile patients with cancer. Arch Dermatol. 1987; 123(2): 238–240.
 4. Guana AL, Cohen PR. Transient acantholytic dermatosis in oncology patients. J Clin Oncol. 1994; 12(8): 1703–1709.
 5. Casanova JM, Pujol RM, Taberner R, et al. Grover's disease in patients with chronic renal failure receiving hemodialysis: clinicopathologic review of 4 cases. J Am Acad Dermatol. 1999; 41(6): 1029–1033.
 6. Moderer M, Korting HC, Yazdi A. Grover's disease following hemodialysis in a patient with renal failure. J Dtsch Dermatol Ges. 2004; 2(3): 203–205.
 7. Breustedt W, Audring H, Sönnichsen N. Transitory acantholytic dermatosis (Grover) in an HIV infected patient. Z Hautkr. 1990; 65(8): 754–756.
 8. Bassi E, Roujeau JC, Grimbert P, et al. Grover's disease in a renal transplant patient, after hemodialysis renewal. G Ital Dermatol Venereol. 2012; 147(2): 222–223.
 9. Ippoliti G, Paulli M, Lucioni M, et al. Grover's Disease after Heart Transplantation: A Case Report. Case Rep Transplant. 2012; 2012: 126592.
 10. Bolaños-Meade J, Anders V, Wisell J, et al. Grover's Disease after Bone Marrow Transplantation. Biol Blood Marrow Transplant. 2007; 13(9): 1116–1117.
 11. Harvell JD, Hashem C, Williford PL, et al. Grover's-like disease in the setting of bone marrow transplantation and autologous peripheral blood stem cell infusion. Am J Dermatopathol. 1998; 20(2): 179–184.
 12. Antunes I, Azevedo F, Mesquita-Guimarães J, et al. Grover's disease secondary to ribavirin. Br J Dermatol. 2000; 142(6): 1257–1258.
 13. Tscharner GG, Bühler S, Borner M, et al. Grover's disease induced by cetuximab. Dermatology. 2006; 213(1): 37–39.
 14. Mahler S, Villez RDe, Pulitzer D. Transient acantholytic dermatosis induced by recombinant human interleukin 4. Journal of the American Academy of Dermatology. 1993; 29(2): 206–209.
 15. Munoz J, Guillot B, Girard C, et al. First report of ipilimumab-induced Grover disease. Br J Dermatol. 2014; 171(5): 1236–1237.
 16. Anforth RM, Blumetti TC, Kefford RF, et al. Cutaneous manifestations of dabrafenib (GSK2118436): a selective inhibitor of mutant BRAF in patients with metastatic melanoma. Br J Dermatol. 2012; 167(5): 1153–1160.
 17. Sabatier-Vincent M, Charles J, Pinel N, et al. Acantholytic dermatosis in patients treated by vemurafenib: 2 cases. Ann Dermatol Venereol. 2014; 141(11): 689–693.
 18. Fernández-Figueras MT, Puig L, Cannata P, et al. Grover disease: a reappraisal of histopathological diagnostic criteria in 120 cases. Am J Dermatopathol. 2010; 32(6): 541–549.
 19. Melwani PM, Parsons AC, Sangueza OP. Early histopathologic changes in grover disease. Am J Dermatopathol. 2010; 32(6): 565–567.
 20. Scheinfeld N, Mones J. Seasonal variation of transient acantholytic dyskeratosis (Grover's disease). J Am Acad Dermatol. 2006; 55(2): 263–268.
 21. Giacomel J, Zalaudek I, Argenziano G. Dermatoscopy of Grover's disease and solitary acantholytic dyskeratoma shows a brown, star-like pattern. Australas J Dermatol. 2012; 53(4): 315–316.
 22. Lallas A, Giacomel J, Argenziano G, et al. Dermoscopy in general dermatology: practical tips for the clinician. Br J Dermatol. 2014; 170(3): 514–526.
 23. Specchio F, Argenziano G, Tiodorovic-Zivkovic D, et al. Dermoscopic clues to diagnose acantholytic dyskeratosis. Dermatology Practical & Conceptual. 2015; 5(1): 59–60.
 24. Gantz M, Butler D, Goldberg M, et al. Atypical features and systemic associations in extensive cases of Grover disease: A systematic review. J Am Acad Dermatol. 2017; 77(5): 952–957.e1.
 25. Lacarrubba F, Verzì AE, Errichetti E, et al. Darier disease: Dermoscopy, confocal microscopy, and histologic correlations. J Am Acad Dermatol. 2015; 73(3): e97–e99.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl