open access

Ahead of Print
Original article
Submitted: 2023-02-24
Accepted: 2023-03-27
Published online: 2023-05-05
Get Citation

Postural assessment with the moiré technique in dialyzed patients

Magdalena Szałowska-Bojarun1, Maciej Mularczyk2, Aleksandra K. Gawlikowska-Sroka2
Affiliations
 1. Corecta Clinic of Children’s Rehabilitation and Therapy, Szczecin, Poland
 2. Department of Anatomy, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

open access

Ahead of Print
ORIGINAL ARTICLES
Submitted: 2023-02-24
Accepted: 2023-03-27
Published online: 2023-05-05

Abstract

Chronic kidney disease (CKD) patients have limited mobility. A disease that lasts for many years may harm the musculoskeletal system. Knowledge about changes in body posture in these patients is essential in preventing its degradation. In this work, we wanted to draw attention to the changes in the spatial arrangement of the spine and the entire torso in dialysis patients. The study group consisted of 22 female and 32 male dialysis patients. The posture was examined using the moiré projection technique with a portable Computer-Aided System for Posture Assessment which calculated 82 angular and linear parameters of the spine, scapulae, and pelvis in the frontal and sagittal planes. A significant sexual dimorphism was observed for each spine segment. Asymmetry of the scapulae and pelvis was observed in both sexes. Abnormalities may help to establish an accurate exercise plan for dialysis patients. Proper stimulation of the locomotor system can prevent further degradation of body posture.

Abstract

Chronic kidney disease (CKD) patients have limited mobility. A disease that lasts for many years may harm the musculoskeletal system. Knowledge about changes in body posture in these patients is essential in preventing its degradation. In this work, we wanted to draw attention to the changes in the spatial arrangement of the spine and the entire torso in dialysis patients. The study group consisted of 22 female and 32 male dialysis patients. The posture was examined using the moiré projection technique with a portable Computer-Aided System for Posture Assessment which calculated 82 angular and linear parameters of the spine, scapulae, and pelvis in the frontal and sagittal planes. A significant sexual dimorphism was observed for each spine segment. Asymmetry of the scapulae and pelvis was observed in both sexes. Abnormalities may help to establish an accurate exercise plan for dialysis patients. Proper stimulation of the locomotor system can prevent further degradation of body posture.

Get Citation

Keywords

body posture, moiré technique, dialyzed patients, kidney transplantation, physical activity, public health, chronic disease

About this article
Title

Postural assessment with the moiré technique in dialyzed patients

Journal

Folia Morphologica

Issue

Ahead of Print

Article type

Original article

Published online

2023-05-05

Page views

338

Article views/downloads

225

DOI

10.5603/FM.a2023.0035

Pubmed

37183515

Keywords

body posture
moiré technique
dialyzed patients
kidney transplantation
physical activity
public health
chronic disease

Authors

Magdalena Szałowska-Bojarun
Maciej Mularczyk
Aleksandra K. Gawlikowska-Sroka

References (70)
 1. Adamczuk D, Roszkowska-Blaim M, Leszczyńska B, et al. Life activity, disease acceptance and quality of life in patients treated with renal replacement therapy since childhood. Adv Clin Exp Med. 2019; 28(7): 871–878.
 2. Assawasaksakul N, Sirichana W, Joosri W, et al. Effects of intradialytic cycling exercise on daily physical activity, physical fitness, body composition, and clinical parameters in high-volume online hemodiafiltration patients: a pilot randomized-controlled trial. Int Urol Nephrol. 2021; 53(2): 359–371.
 3. Białobrzeska B, Bielińska-Ogrodnik D, Król E. Gdański model edukacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Forum Nefrol. 2011; 4(1): 58–67.
 4. Bojanowska M, Hreńczuk M, Jonas M, et al. Leczenie hemodializami a przeszczepienie nerki w opinii pacjentów oczekujących na transplantację. Piel Pol. 2015; 3(57): 278–282.
 5. Broadney MM, Belcher BR, Berrigan DA, et al. Effects of interrupting sedentary behavior with short bouts of moderate physical activity on glucose tolerance in children with overweight and obesity: a randomized crossover trial. Diabetes Care. 2018; 41(10): 2220–2228.
 6. Broadney MM, Chahal N, Michels KA, et al. Impact of parental obesity on neonatal markers of inflammation and immune response. Int J Obes (Lond). 2017; 41(1): 30–37.
 7. Carvalho EV, Reboredo MM, Gomes EP, et al. Physical activity in daily life assessed by an accelerometer in kidney transplant recipients and hemodialysis patients. Transplant Proc. 2014; 46(6): 1713–1717.
 8. Chojak-Fijałka K, Smoleński O, Nowak K, et al. Ocena fizjoterapeutyczna i propozycja rehabilitacji ruchowej pacjenta długotrwale dializowanego otrzewnowo. Forum Nefrol. 2012; 5(3): 236–240.
 9. Chojak-Fijałka K, Smoleński O. Rehabilitacja ruchowa chorych przewlekle hemodializowanych — wyniki badań własnych. Prob Lek. 2006; 45(3): 247–256.
 10. Chromik K, Micherda M, Sobiech K, et al. Zastosowanie urządzenia diagnostyczno-pomiarowego Posturometr-S do oceny ruchomości kręgosłupa u młodzieży w wieku 13-15 lat. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. 2010; 16: 205–207.
 11. Chromik K, Rohan-Fugiel A, Śliwa D, et al. Częstość występowania typów postawy ciała chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym. Acta Bio-Optica et Medica. 2009; 15: 346–347.
 12. Chromik K. Nieinwazyjne urządzenie pomiarowo-diagnostyczne posturometr-S. Acta Bio-Optica ei Informatica Medica. 2009; 15: 223–225.
 13. Chrzanowska M, Chojnacki KZ. Z badań nad stanem postawy ciała i sprawności fizycznej studentów. Kult Fiz. 1976; 2: 61–64.
 14. D'Alessandro C, Piccoli GB, Barsotti M, et al. Prevalence and correlates of sarcopenia among elderly CKD outpatients on tertiary care. Nutrients. 2018; 10(12).
 15. Dierkes J, Dahl H, Lervaag Welland N, et al. High rates of central obesity and sarcopenia in CKD irrespective of renal replacement therapy — an observational cross-sectional study. BMC Nephrol. 2018; 19(1): 259.
 16. Dutkowska D, Rumianowski B, Grochans E, et al. Porównanie jakości życia pacjentów hemodializowanych i dializowanych otrzewnowo. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(3): 529–535.
 17. Dziubek W, Bulińska K, Rogowski Ł, et al. The effects of aquatic exercises on physical fitness and muscle function in dialysis patients. Biomed Res Int. 2015; 2015: 912980.
 18. Gauchard GC, Gangloff P, Jeandel C, et al. Physical activity improves gaze and posture control in the elderly. Neurosci Res. 2003; 45(4): 409–417.
 19. Gollie JM, Harris-Love MO, Patel SS, et al. Chronic kidney disease: considerations for monitoring skeletal muscle health and prescribing resistance exercise. Clin Kidney J. 2018; 11(6): 822–831.
 20. Gołębiewski T, Weyde W, Kusztal M, et al. Ćwiczenia fizyczne w rehabilitacji chorych dializowanych. Postępy Hig Med Dosw. 2009; 63: 13–22.
 21. Gomes EP, Reboredo MM, Carvalho EV, et al. Physical activity in hemodialysis patients measured by triaxial accelerometer. Biomed Res Int. 2015; 2015: 645645.
 22. Hamed A, Bohm S, Mersmann F, et al. Follow-up efficacy of physical exercise interventions on fall incidence and fall risk in healthy older adults: a systematic review and meta-analysis. Sports Med Open. 2018; 4(1): 56.
 23. Heleniak Z, Cieplińska M, Szychliński T, et al. Świadomość zdrowotna i współpraca z pacjentem w procesie terapeutycznym w populacji chorych z przewlekłą chorobą nerek w ośrodku gdańskim. Przegl Lek. 2017; 74(2): 71–75.
 24. Hishii S, Miyatake N, Nishi H, et al. Relationship between Sedentary Behavior and Health-Related Quality of Life in Patients on Chronic Hemodialysis. Acta Med Okayama. 2018; 72(4): 395–400.
 25. Hornik B, Janusz-Jenczeń M, Włodarczyk I. Przestrzeganie zaleceń aktywności fizycznej przez chorych hemodializowanych. Profilaktyka i Edukacja Zdrowotna. 2017; 9: 109–122.
 26. Junqué Jiménez A, Esteve Simó V, Andreu Periz L, et al. The relationship between physical activity levels and functional capacity in patients with advanced chronic kidney disease. Clin Nurs Res. 2021; 30(3): 360–368.
 27. Kalfoss M, Schick-Makaroff K, Molzahn AE. Living with Chronic Kidney Disease: Illness Perceptions, Symptoms, Coping, and Quality of Life. Nephrol Nurs J. 2019; 46(3): 277–290.
 28. Kasperczyk T. Wady postawy ciała. Kasper, Kraków 2004.
 29. Katayama A, Miyatake N, Nishi H, et al. Evaluation of physical activity and its relationship to health-related quality of life in patients on chronic hemodialysis. Environ Health Prev Med. 2014; 19(3): 220–225.
 30. Kontos P, Grigorovich A, Colobong R, et al. Fit for Dialysis: a qualitative exploration of the impact of a research-based film for the promotion of exercise in hemodialysis. BMC Nephrol. 2018; 19(1): 195.
 31. Kostiukow A, Rostkowska E, Samborski W. Badanie zdolności zachowania równowagi ciała. Ann Acad Med Stetin. 2009; 55(3): 102–9.
 32. Lambert M, Bastide B, Cieniewski-Bernard C. Involvement of o-GlcNAcylation in the skeletal muscle physiology and physiopathology: focus on muscle metabolism. Front Endocrinol (Lausanne). 2018; 9: 578.
 33. Maciałczyk-Paprocka K, Krzyżaniak A, Kotwicki T, et al. Występowanie błędów w postawie ciała u uczniów poznańskich szkół podstawowych. Probl Hi Epidemiol. 2012; 93(2): 309–314.
 34. Mahrová A, Bunc V, Fischerová H. [Motor skills testing in patients with chronic renal failure]. Cas Lek Cesk. 2006; 145(10): 782–787.
 35. Mallamaci F, Pisano A, Tripepi G. Physical activity in chronic kidney disease and the EXerCise Introduction To Enhance trial. Nephrol Dial Transplant. 2020; 35(Suppl 2): ii18–ii22.
 36. Mrozkowiak M, Strzecha M. Mora projekcyjna współczesnym narzędziem diagnostycznym postawy ciała. Antropomotoryka. 2012; 60: 33–48.
 37. Mrozkowiak M. Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej dzieci 3, 4, 5 lat. Fizjoterapia. 2008; 16(2): 29–37.
 38. Nowicki M, Jagodzińska M, Murlikiewicz K, et al. Aktywność fizyczna chorych przewlekle dializowanych — porównanie skuteczności różnych metod jej zwiększania. Postępy Nauk Medycznych. 2009; 10: 799–804.
 39. Pikus H, Moczydłowska A. Wiedza pacjentów przewlekle dializowanych na temat zachowań i stylu ich życia. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Zeszyty naukowe. 2017; 65: 121–133.
 40. Sarnak MJ. Cardiovascular complications in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis. 2003; 41(5 Suppl): 11–17.
 41. Stobiecka M. Badania postawy dziewcząt szkół powszechnych. Chir Narz. 1932; 6: 3–4.
 42. Suzuki Y, Matsuzawa R, Hoshi K, et al. Physical activity and its trajectory over time and clinical outcomes in hemodialysis patients. Int Urol Nephrol. 2022; 54(8): 2065–2074.
 43. Seto Y, Kimura M, Matsunaga T, et al. Long-term body composition changes in patients undergoing hemodialysis: a single-center retrospective study. Ren Repl Ther. 2022; 8(1).
 44. Szałowska-Bojarun M, Gawlikowska-Sroka A. Posture and physical activity in dialysis patients. Pomeranian J Life Sci. 2021; 65(2): 85–89.
 45. Szczygieł E. Badanie postawy chłopców szkoły powszechnej w Poznaniu. Przegl Fizjol Ruchu. 1933; 1: 2.
 46. Szymańska A, Fliszkiewicz M, Niemczyk M. Aktywność fizyczna u pacjentów leczonych hemodializami. Nefrol i Dializ Pol. 2017; 21(4): 173–175.
 47. Świderski G, Świderska K. Kliniczne uwarunkowania wydolności kręgosłupa a postawa ciała. In: Ślężyński J. ed. Postawa ciała człowieka i metody jej oceny. AWF, Katowice 1992: 23–32.
 48. Świerc A. Komputerowa diagnostyka wad postawy. Instrukcja obsługi. CQ Elektronik System, Czernica Wrocławska 2003.
 49. Tarca BD, Wycherley TP, Bennett P, et al. Modifiable physical factors associated with physical functioning for patients receiving dialysis: a systematic review. J Phys Act Health. 2020; 17(4): 475–489.
 50. Teychenne M, Costigan SA, Parker K. The association between sedentary behaviour and risk of anxiety: a systematic review. BMC Public Health. 2015; 15: 513.
 51. Walaszek R, Kasperczyk T, Borowiec K. Ocena postawy ciała i zdolności motorycznych dziewcząt i chłopców w wieku 14 lat. Fizjoterapia. 2013; 21(4): 3–16.
 52. Walaszek R, Kasperczyk T, Jędrosz J. Ocena związków parametrów postawy ciała zmierzonych metodą fotogrametryczną z wybranymi cechami somatycznymi i zdolnościami motorycznymi dziewcząt grających na flecie poprzecznym. Medycyna Rodzinna. 2013; 4: 129–136.
 53. Walaszek R. Ocena związków parametrów postawy ciała zmierzonych fotogrametryczną metodą Moire'a z wybranymi cechami somatycznymi i zdolnościami motorycznymi krakowskich dziewcząt w wieku 14 lat. Antropomotoryka. 2012; 60: 49–54.
 54. Weber-Nowakowska K, Gębska M, Myślak M, et al. Rola aktywności fizycznej w leczeniu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Pomeranian J Life Sci. 2017; 63(2).
 55. Winter DA. Human balance and posture control during standing and walking. Gait & Posture. 1995; 3(4): 193–214.
 56. Wojczyk A. Problemy codziennego życia hemodializowanych pacjentów. Piel Zdr Publ. 2014; 4(2): 143–148.
 57. Wolański N, Malinowski W. Współzależność między postawą ciała a niektórymi cechami morfologicznymi. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska. 1956; 1: 41–49.
 58. Wolański N, Siniarska A, Henneberg M. Dziedzictwo biokulturowe. Współczesna i przyszła aktywność fizyczna. Kult Fiz. 2011; 5-8: 14–23.
 59. Wolański N. Kyfolordozometr — prosty przyrząd do pomiarów krzywizn kręgosłupa. Kul Fiz. 1956; 12: 947–953.
 60. Wolański N. Postawa ciała a funkcjonowanie człowieka. Kult Fiz. 1956; 10: 736–774.
 61. Wolański N. Problem prawidłowej postawy stojącej człowieka i jej stabilizacji. Kult Fiz. 1957; 10: 723–733.
 62. Wolański N. Rozwój stojącej postawy ciała u człowieka. Człowiek w Czasie i w Przestrzeni. 1959; 1(5): 27–35.
 63. Wolański N. Sferodosimetr — własnego pomysłu przyrząd do dokonywania przestrzennych pomiarów kręgosłupa. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1957; 10: 241–255.
 64. Wolański N. Wyprostowana postawa ciała — w ewolucji i rozwoju osobniczym człowieka. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2012; 4: 19–28.
 65. Wruk B, Wruk M, Stryła W, et al. Model ćwiczeń do samodzielnego wykonywania dla pacjentów przewlekle hemodializowanych. Nowiny Lekarskie. 2008; 77(1): 41–49.
 66. Zawieska D. Badania przydatności techniki mory projekcyjnej w fotogrametrycznych pomiarach deformacji kręgosłupa. PhD thesis, Politechnika Warszawska, Warszawa, Poland 2003.
 67. Zawieska D. Podlasiak P. Analiza czynników wpływających na dokładność pomiarów systemem Mory projekcyjnej. Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji, Wrocław, Poland 2003.
 68. Zawieska D, Podlasiak P. Systemy automatycznej analizy Mory projekcyjnej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. 2002; 12: 376–387.
 69. Zeyland-Malawka E. Wybrane morfologiczne i funkcjonalne parametry ciała człowieka jako modyfikatory przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa. Med Sport. 2004; 6(159): 289–95.
 70. Zhang F, Wang H, Wang W, et al. The Role of Physical Activity and Mortality in Hemodialysis Patients: A Review. Front Public Health. 2022; 10: 818921.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland

tel.: +48 58 320 94 94, faks: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl