_00D_FC_2017_05_Od Redaktora

Od Redaktora

Wozakowska_Beata.jpg

Szanowni Państwo,

Drodzy Czytelnicy,

przedstawiamy Państwu przedostatni w tym roku kalendarzowym numer naszego czasopisma. Numer bogaty, bo z reprezentacją niemal wszystkich działów Folia Cardiologica — i to reprezentacją niezwykle ciekawą. Artykuł Jian-jun Lu i wsp. zatytułowany „Direct burden of the cardiovascular disease in patients from a hospital in Guangzhou, China 2006–2015”, otwierający niniejsze wydanie Folii, to retrospektywna praca autorów chińskich poświęcona analizie pod względem obciążenia schorzeniami układu krążenia ogromną, jak na ten kraj przystało, bo obejmującą 102 222 osób, populację hospitalizowanych pacjentów.

W cyklu „Młoda kardiologia” prezentujemy prace z ośrodków łódzkiego i kieleckiego. Artykuł zatytułowany „Prognostic utility of 99mTc-MIBI single-photon emission computed tomography (SPECT) in post-myocardial infarction patients” lek. Eweliny Kowalczyk i wsp. z Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Wł. Biegańskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotyczy oceny wartości rokowniczej stosowanego w coraz szerszych wskazaniach w kardiologii badania SPECT z użyciem 99mTc-MIBI w grupie 302 pacjentów z wywiadem zawału serca oraz bez takiego wywiadu. Wartość rokownicza badania jest różna w obu tych grupach, na co zwracają uwagę autorzy tej znakomicie zaplanowanej i przeprowadzonej pracy. Z kolei praca pt.What kind of patients most often undergo isolated CABG? Characteristics of patients undergoing isolated CABG — a single-center study” lek. Olgi Jelonek i wsp. z I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach to wynik kooperacji kardiologów i kardiochirurgów z tego szpitala. Autorzy przedstawiają charakterystykę 791 chorych, którzy w ciągu 3 kolejnych lat byli poddawani izolowanemu pomostowaniu aortalno-wieńcowemu w ośrodku kieleckim.

Pragnę również zwrócić Państwa uwagę na pracę poglądową pt. „Zastosowanie ultrasonografii przezklatkowej płuc w różnicowaniu kardiologicznych i niekardiologicznych przyczyn duszności” dr. Tomasza Olesiewicza i wsp. z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To bardzo użyteczne w praktyce klinicznej kompendium zastosowania techniki ultrasonograficznej także w diagnostyce tkanek powietrznych, jakimi są płuca.

Wśród prac kazuistycznych proponujemy doniesienia z Turcji, Indii, a przede wszystkim prace szerokiej reprezentacji wiodących polskich ośrodków. Państwa uwadze polecam również interesujące artykuły z działów tematycznych.

Last but not least stanowi dokument zatytułowany „Optymalizacja terapii niewydolności serca w Polsce — opinia prezesów Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego” skierowany przede wszystkim do lekarzy lecznictwa ambulatoryjnego, przekładających codziennie na język praktyki zalecenia i wytyczne, często z ich zawiłościami czy niedopowiedzeniami, bo — jak wiemy — praktyka jest trudniejsza od wytycznych.

Mam nadzieję, że przekonałam Państwa, że warto w chłodny i ponury jesienny wieczór pochylić się z filiżanką dobrej herbaty nad piątym numerem Folia Cardiologica.

Redaktor Naczelna

Wozakowska-Kaplon%20Beata.tif

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl