_14_FC_KwO_Wstep_KwO

KARDIOLOGIA W OBRAZACH

Od Redaktora działu

Rysunek ukaże mi plastycznie to, co w książce zawiera się na dziesięciu stronicach

Iwan Turgieniew, „Ojcowie i dzieci”, 1862

Jako kardiolog klinicysta i diagnosta jestem do gruntu przekonany o słuszności powyższego stwierdzenia. Dlatego z wielką satysfakcją zapraszam Państwa do nadsyłania prac do nowego działu „Folia Cardiologica” — KARDIOLOGIA W OBRAZACH.

Diagnostyka obrazowa stała się nadzwyczaj ważnym, integralnym komponentem współczesnej kardiologii — nie podlega to najmniejszym wątpliwościom. Z tego względu bez wahania przyjąłem zaproszenie Pani Profesor Beaty Wożakowskiej-Kapłon do koordynacji tego działu, który ma szansę stać się dynamicznym i poczytnym modułem nowoczesnego, energicznie rozwijającego się czasopisma kardiologicznego.

Specyfika nowego działu polega na skoncentrowaniu opisu kazuistycznego wokół informacji dostarczanych przez kardiologię obrazową — inwazyjną bądź nieinwazyjną, zawartych w kilkupanelowej, pojedynczej ilustracji. Nie wykluczamy oczywiście zawarcia w niej zapisu EKG czy innych danych uzupełniających. Głównie jednak chodzi o obrazy stanowiące klucz do właściwego rozpoznania, a być może także udanej, zależnej od diagnostyki obrazowej, terapii. Zależy nam na precyzyjnym, zwięzłym komentarzu i informacji o wyniku leczenia lub historii naturalnej opisywanego schorzenia.

Lapidarna formuła działu powinna być zachętą zarówno dla Autorów, jak i Czytelników; proponujemy zawarcie opisu przypadku w objętości tekstu zasadniczego do 500 słów + do 3 pozycji piśmiennictwa oraz jednej ryciny (możliwy układ modułowy — do 6 paneli). Praca powinna zawierać tytuł (w językach polskim i angielskim) oraz nie więcej niż 6 autorów z afiliacją.

Jako pierwszą odsłonę „Kardiologii w obrazach” prezentujemy wykorzystanie kieszonkowego echokardiografu w nieoczywistym scenariuszu zatorowości płucnej — ta publikacja może unaocznić sugerowany format działu i zachęcić Państwa do nadsyłania własnych propozycji.

Mam nadzieję, że zainteresowanie Autorów tą formułą krótkiego opisu przypadku — „Kardiologia w obrazach” zmusi mnie już niedługo do trudnych wyborów i selekcji najlepszych z nadsyłanych prac!

Z wyrazami szacunku

Kasprzak_podpis.tif

prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, FESC, FACC

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl