_00D_FC_2016_03_Wstep

Od Redaktora

Wozakowska_Beata.jpg

Szanowni Państwo,

Drodzy Czytelnicy,

prezentujemy 3. w tym roku, wakacyjny numer czasopisma Folia Cardiologica. Numer otwiera praca oryginalna dr. hab. nauk o zdrowiu Pawła Zalewskiego z Katedry Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Collegium Medicum w Bydgoszczy, zatytułowana „Obesity is independently associated with changes in cardiac function in young healthy males”, która dostarcza kolejnych dowodów na niekorzystny wpływ otyłości na układ sercowo-naczyniowy. W swoim komentarzu eksperckim do tej pracy dr hab. n. med. Filip M. Szymański wskazuje potencjalne mechanizmy tych zależności, podając odniesienia do najnowszej literatury na ten temat. Autor kolejnej oryginalnej pracy pt. „The association of A1166C gene polymorphism of angiotensin receptors with the parameters of central pulse wave in normotensive persons and patients with hypertension” Sergiy Lozinsky pochodzi z ośrodka Vinnytsya Pirogov Memorial National Medical University na Ukrainie (Winnica). Praca dotyczy wpływu polimorfizmu genu receptora angiotensyny typu 1 (ATR1) na wielkość centralnej fali tętna i cechuje ją niewątpliwie nowatorskie spojrzenie na parametry centralnego ciśnienia tętniczego oraz fali tętna w populacji chorych na nadciśnienie tętnicze. Ostatnia z prac oryginalnych powstała w ośrodku dermatologicznym, ale niewątpliwie zainteresuje większość kardiologów — w „Dermatological adverse effects of cardiological drugs. A retrospective study of patients hospitalized in a dermatological ward in Gdansk in the years 2004–2013 and a review of the literaturę” opisano skórne reakcje nadwrażliwości spowodowane lekami stosowanymi w kardiologii na podstawie wieloletniej obserwacji pacjentów oddziału dermatologii. Okazuje się, że — szczęśliwie dla pacjentów i prowadzących ich lekarzy — leki kardiologiczne dość rzadko wywołują reakcje nadwrażliwości.

Państwa uwadze polecam również prace poglądowe autorstwa wybitnych znawców poruszanych tematów i będące swoistymi state-of-the art w przedstawianej dziedzinie. Często zadajemy sobie pytanie: „Czy trzeba zmniejszać stężenie cholesterolu u osób starszych?”. W badaniach obserwacyjnych u osób w podeszłym wieku wykazano słabszy niż u młodszych osób związek stężenia cholesterolu z ryzykiem sercowo-naczyniowym, choć ze względu na wiek u osób starszych to ryzyko jest wyższe. Osoby w podeszłym wieku rzadko są włączane do badań klinicznych z zastosowaniem statyn, co utrudnia formułowanie ostatecznych zaleceń w przypadku prewencji pierwotnej. Odpowiedź na postawione w tytule pracy pytanie przyniosą, być może, wyniki trwającego badania STEERS z udziałem osób powyżej 70. roku życia. Autorki artykułu, prof. prof. Barbara Cybulska i Longina Kłosiewicz-Latoszek — do czasu rozstrzygnięcia badania służącego ocenie wpływu leczenia statyną na długość życia, prewencję zawału serca, demencję i niesprawność — wskazują na konieczność indywidualizacji postępowania, nie zalecając terapii statyną a priori.

Ciekawie przedstawia się również dział prac kazuistycznych. Chętnie przedstawiamy nasze sukcesy, mniej gorliwie mówimy o powikłaniach i niepowodzeniach naszej terapii, a właśnie te opisy przypadków bywają najbardziej kształcące. Chociaż nie stosowaliśmy specjalnego klucza doboru tematyki, to aż 3 opisy przypadków (kolejno prace z Polski, Turcji i Indii) dotyczą powikłań elektroterapii i interwencji na naczyniach wieńcowych. Wśród prac kazuistycznych znajdują się również opisy przypadków laureatów konkursu „Mój chory leczony przeciwkrzepliwie” rozstrzygniętego 22 kwietnia br. w trakcie konferencji Folia Cardiologica w Kielcach. Poniżej zamieszczamy fotografię z warszawskiego spotkania z nagrodzonymi i wyróżnionymi uczestnikami tego konkursu. Zgodnie z wcześniejszą obietnicą Jury Konkursowego i Sponsora opisy wyróżnionych prac będą publikowane w Kardiologii Polskiej i Folia Cardiologica. Właśnie rozpoczęliśmy spełnianie tej obietnicy, a ogromną wartością dodaną opisów przypadków będą komentarze eksperckie.

Ponadto w tym numerze są także reprezentowane cztery stałe działy pisma — jestem przekonana, że ich lektura również dostarczy Państwu satysfakcji.

Drogie Koleżanki i Koledzy, za nami pracowite półrocze, przed nami wymarzone wakacje i sezon urlopowy. Życzę Państwu udanego odpoczynku, miłych chwil również w trakcie lektury naszego czasopisma. Do zobaczenia we wrześniu!

Redaktor Naczelna

Wozakowska-Kaplon%20Beata.tif

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon


Wstep.jpg

Spotkanie laureatów konkursu „Mój chory leczony przeciwkrzepliwie” 16 czerwca br. w Warszawie

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl