open access

Vol 14, No 4 (2019)
Heart failure
Published online: 2019-07-02
Get Citation

New approach to heart failure in diabetes mellitus

Ewa Bies, Małgorzata Lelonek
DOI: 10.5603/FC.a2019.0086
·
Folia Cardiologica 2019;14(4):404-410.

open access

Vol 14, No 4 (2019)
Heart failure
Published online: 2019-07-02

Abstract

Niewydolność serca (HF) mimo wprowadzenia złożonych modeli farmakoterapii wciąż stanowi wyzwanie terapeutyczne, zwłaszcza gdy współtowarzyszy jej cukrzyca. W ostatnim czasie wyniki dużych badań klinicznych wykazały liczne korzyści ze stosowania inhibitorów SGLT-2 i analogów GLP-1 jako leków nie tylko przeciwcukrzycowych, ale i redukujących ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz częstość hospitalizacji z powodu zaostrzeń HF. Znalazło to odzwierciedlenie w ostatnich wytycznych ACC 2018 (American College of Cardiology) dla redukcji ryzyka u pacjentów z cukrzycą i chorobami sercowo-naczyniowymi oraz najnowszych wytycznych ACC/AHA 2019 dla prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych.

Abstract

Niewydolność serca (HF) mimo wprowadzenia złożonych modeli farmakoterapii wciąż stanowi wyzwanie terapeutyczne, zwłaszcza gdy współtowarzyszy jej cukrzyca. W ostatnim czasie wyniki dużych badań klinicznych wykazały liczne korzyści ze stosowania inhibitorów SGLT-2 i analogów GLP-1 jako leków nie tylko przeciwcukrzycowych, ale i redukujących ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz częstość hospitalizacji z powodu zaostrzeń HF. Znalazło to odzwierciedlenie w ostatnich wytycznych ACC 2018 (American College of Cardiology) dla redukcji ryzyka u pacjentów z cukrzycą i chorobami sercowo-naczyniowymi oraz najnowszych wytycznych ACC/AHA 2019 dla prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych.

Get Citation

Keywords

heart failure, diabetes, pharmacotherapy

About this article
Title

New approach to heart failure in diabetes mellitus

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 14, No 4 (2019)

Pages

404-410

Published online

2019-07-02

DOI

10.5603/FC.a2019.0086

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2019;14(4):404-410.

Keywords

heart failure
diabetes
pharmacotherapy

Authors

Ewa Bies
Małgorzata Lelonek

References (8)
  1. Maack C, Lehrke M, Backs J, et al. Heart failure and diabetes: metabolic alterations and therapeutic interventions: a state-of-the-art review from the Translational Research Committee of the Heart Failure Association-European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2018; 39(48): 4243–4254.
  2. Ponikowski P, Voors A, Anker S, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Kardiol Pol. 2016: 1037–1147.
  3. MacDonald M, Petrie M, Fisher M, et al. Pharmacologic management of patients with both heart failure and diabetes. Current Heart Failure Reports. 2009; 6(2): 126–132.
  4. Banasiak W, Ponikowski P. Niewydolność serca u chorych na cukrzycę. Choroby Serca Naczyn. 2006; 3(1): 7–12.
  5. Das SR, Everett BM, Birtcher KK, et al. 2018 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Novel Therapies for Cardiovascular Risk Reduction in Patients With Type 2 Diabetes and Atherosclerotic Cardiovascular Disease: A Report of the American College of Cardiology Task Force on Expert Consensus Decision Pathways. J Am Coll Cardiol. 2018; 72(24): 3200–3223.
  6. Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, et al. 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease. Circulation. 2019 [Epub ahead of print]: CIR0000000000000678.
  7. Wiviott S, Raz I, Bonaca M, et al. Dapagliflozin and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2019; 380(4): 347–357.
  8. Seferovic PM, Ponikowski P, Anker SD, et al. Clinical practice update on heart failure 2019: pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting report of The Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail. 2019 [Epub ahead of print].

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl