open access

Vol 13, No 6 (2018)
Review Papers
Published online: 2018-11-25
Get Citation

Pulmonary embolism — review of diagnostic imaging methods

Anna Skornicz, Marcin Madziarski, Aleksandra Gajek, Katarzyna Madziarska
DOI: 10.5603/FC.a2018.0118
·
Folia Cardiologica 2018;13(6):517-525.

open access

Vol 13, No 6 (2018)
Review Papers
Published online: 2018-11-25

Abstract

Zatorowość płucna (ZP) określana jest jako jedna z częstszych kardiologicznych przyczyn bezpośredniego zagrożenia życia. O zatorowości płucnej mówimy w przypadku mechanicznego zamknięcia światła łożyska naczyniowego, najczęściej przez płynącą z prądem krwi skrzeplinę. Podejrzenie zatorowości płucnej postawić można na podstawie określonych, choć nieswoistych objawów podmiotowych i przedmiotowych, w tym badań laboratoryjnych oraz wywiadu chorobowego pacjenta. Zalecane do oceny klinicznego prawdopodobieństwa zatorowości płucnej są skale punktowe – Wellsa i Zmodyfikowana Skala Genewska. Do badań obrazowych pozwalających potwierdzić lub wykluczyć ZP należą metody z zastosowaniem promieniowania jonizującego, jak radiogram klatki piersiowej, scyntygrafia płuc, tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (SPECT), angiotomografia tętnic płucnych czy klasyczna arteriografia tętnic płucnych; badania bez użycia promieniowania jonizującego, jak ultrasonografia - ultrasonograficzna próba uciskowa i echokardiografia czy, metoda obiecująca, lecz nie gotowa jeszcze do powszechnego stosowania – angiografia metodą rezonansu magnetycznego. Wybór metody obrazowania zależy od dostępności określonych badań oraz stanu klinicznego pacjenta.

Abstract

Zatorowość płucna (ZP) określana jest jako jedna z częstszych kardiologicznych przyczyn bezpośredniego zagrożenia życia. O zatorowości płucnej mówimy w przypadku mechanicznego zamknięcia światła łożyska naczyniowego, najczęściej przez płynącą z prądem krwi skrzeplinę. Podejrzenie zatorowości płucnej postawić można na podstawie określonych, choć nieswoistych objawów podmiotowych i przedmiotowych, w tym badań laboratoryjnych oraz wywiadu chorobowego pacjenta. Zalecane do oceny klinicznego prawdopodobieństwa zatorowości płucnej są skale punktowe – Wellsa i Zmodyfikowana Skala Genewska. Do badań obrazowych pozwalających potwierdzić lub wykluczyć ZP należą metody z zastosowaniem promieniowania jonizującego, jak radiogram klatki piersiowej, scyntygrafia płuc, tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (SPECT), angiotomografia tętnic płucnych czy klasyczna arteriografia tętnic płucnych; badania bez użycia promieniowania jonizującego, jak ultrasonografia - ultrasonograficzna próba uciskowa i echokardiografia czy, metoda obiecująca, lecz nie gotowa jeszcze do powszechnego stosowania – angiografia metodą rezonansu magnetycznego. Wybór metody obrazowania zależy od dostępności określonych badań oraz stanu klinicznego pacjenta.

Get Citation

Keywords

pulmonary embolism, diagnostics , review

About this article
Title

Pulmonary embolism — review of diagnostic imaging methods

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 13, No 6 (2018)

Pages

517-525

Published online

2018-11-25

DOI

10.5603/FC.a2018.0118

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2018;13(6):517-525.

Keywords

pulmonary embolism
diagnostics
review

Authors

Anna Skornicz
Marcin Madziarski
Aleksandra Gajek
Katarzyna Madziarska

References (18)
 1. Smarż K. Zatorowość płucna. Post N Med. 2007; 2–3: 74–79.
 2. Konstantinides S, Torbicki A, Agnelli G, et al. Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw rozpoznawania i postepowania w ostrej zatorowości płucnej. [2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism]. Kardiol Pol. 2014; 72(11): 997–1053.
 3. Kapitan-Malinowska B, Bogołowska- Stieblich A. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Post N Med. 2009; 5: 345–354.
 4. Ocena prawdopodobieństwa klinicznego zatorowości płucnej w skali Wellsa. Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej — aktualizacja 2012. http://www.mp.pl/zakrzepica/wytyczneartykuly/wytyczne/show.html?id=78538 (20.10.2018).
 5. Ocena prawdopodobieństwa klinicznego zatorowości płucnej wg zmodyfikowanej skali genewskiej. In: Interna Szczeklika. red. Szczeklik A, Gajewski P. Podręcznik chorób wewnętrznych. Kraków 2013. https://www.mp.pl/zakrzepica/praktykakliniczna/narzedzia/97513,ocena-prawdopodobienstwa-klinicznego-zatorowosci-plucnej-wg-zmodyfikowanej-skali-genewskiej (20.10.2018).
 6. Pruszyński B, Leszczyński S. red. Diagnostyka obrazowa — płuca i śródpiersie. PZWL, Warszawa 2010: 408–410.
 7. Pruszyński B. red. Radiologia — diagnostyka obrazowa, RTG, TK, USG, MR i medycyna nuklearna. PZWL, Warszawa 2003: 179–180.
 8. Brant WE, Helms CA. Podstawy diagnostyki radiologicznej. Tom lV. MediPage, Warszawa 2008: 1509.
 9. Zmodyfikowane kryteria scyntygraficzne PIOPED II i PISAPED. https://www.mp.pl/cteph/nadcisnienie-cteph/90956,diagnostyka-ostrej-zatorowosci-plucnej (20.10.2018).
 10. Skarlovnik A, Hrastnik D, Fettich J, et al. Lung scintigraphy in the diagnosis of pulmonary embolism: current methods and interpretation criteria in clinical practice. Radiol Oncol. 2014; 48(2): 113–119.
 11. Bajc M, Neilly JB, Miniati M, et al. EANM guidelines for ventilation/perfusion scintigraphy: Part 2. Algorithms and clinical considerations for diagnosis of pulmonary emboli with V/P(SPECT) and MDCT. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2009; 36(9): 1528–1538.
 12. Bajc M, Jonson B. Ventilation/perfusion SPECT for diagnosis of pulmonary embolism and other diseases. Int J Mol Imaging. 2011; 2011: 682949.
 13. Prokop M, Galanski M. Spiralna i wielorzędowa tomografia komputerowa człowieka. MediPage, Warszawa 2007: 837–842.
 14. Brant WE, Helms CA. Podstawy diagnostyki radiologicznej. Tom II. MediPage, Warszawa 2008: 473–478.
 15. Hurwitz LM, Reiman RE, Yoshizumi TT, et al. Radiation dose from contemporary cardiothoracic multidetector CT protocols with an anthropomorphic female phantom: implications for cancer induction. Radiology. 2007; 245(3): 742–750.
 16. Huisman MV, Klok FA. How I diagnose acute pulmonary embolism. Blood. 2013; 121(22): 4443–4448.
 17. Schmidt G. Ultrasonografia. MediPage, Warszawa 2008: 259.
 18. Bogołowska-Stieblich A, Marcinkowska-Suchowierska E. Zakrzepica w ciąży. Post N Med. 2010; 5: 375–381.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl