open access

Vol 14, No 1 (2019)
Cardiology and law
Published online: 2019-04-10
Get Citation

Refusal of treatment — selected problems

Kamila Kocańda
DOI: 10.5603/FC.2019.0016
·
Folia Cardiologica 2019;14(1):120-123.

open access

Vol 14, No 1 (2019)
Cardiology and law
Published online: 2019-04-10

Abstract

A doctor may refrain from treatment, unless there is a direct threat to life or sudden health risk. In the event of withdrawal from treatment, the doctor is obliged to inform a patient or his legal representative or actual guardian in advance, and indicate other possibilities to obtain medical procedures from another physician or medical entity. If a physician performs his profession on a contract of employment, he may refrain from treatment only if there are serious reasons, after obtaining a consent of his supervisor. In the event of withdrawal from treatment, a doctor is obliged to justify his decision and record this fact in medical documentation. The provision of the Patients’ Rights Act states that, a patient, his statutory representative or actual guardian have a right to early enough information about the intention to withdraw from treatment as well as a possibility to obtain medical procedures from another physician or medical entity. Similarly, these issues are regulated by the Code of Medical Ethics, which stipulates that in particularly justified cases, a doctor may refrain from treatment, except in urgent cases, however he is obliged to indicate a different possibility to obtain medical help. 

Abstract

A doctor may refrain from treatment, unless there is a direct threat to life or sudden health risk. In the event of withdrawal from treatment, the doctor is obliged to inform a patient or his legal representative or actual guardian in advance, and indicate other possibilities to obtain medical procedures from another physician or medical entity. If a physician performs his profession on a contract of employment, he may refrain from treatment only if there are serious reasons, after obtaining a consent of his supervisor. In the event of withdrawal from treatment, a doctor is obliged to justify his decision and record this fact in medical documentation. The provision of the Patients’ Rights Act states that, a patient, his statutory representative or actual guardian have a right to early enough information about the intention to withdraw from treatment as well as a possibility to obtain medical procedures from another physician or medical entity. Similarly, these issues are regulated by the Code of Medical Ethics, which stipulates that in particularly justified cases, a doctor may refrain from treatment, except in urgent cases, however he is obliged to indicate a different possibility to obtain medical help. 

Get Citation

Keywords

refusal of treatment; discontinuation of treatment; withdrawal from treatment

About this article
Title

Refusal of treatment — selected problems

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 14, No 1 (2019)

Pages

120-123

Published online

2019-04-10

DOI

10.5603/FC.2019.0016

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2019;14(1):120-123.

Keywords

refusal of treatment
discontinuation of treatment
withdrawal from treatment

Authors

Kamila Kocańda

References (25)
 1. Radkowska M. Prawa lekarza w postępowaniu z pacjentem agresywnym. MW. 2017; 9: 111.
 2. Puk M. Kompetencje przedstawiciela ustawowego do wyrażania zgody na interwencję medyczną wobec pacjenta małoletniego. Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM. 2014(4): 163.
 3. Zdanowska J. Problem odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego w podmiocie leczniczym. Pielęgniarstwo Polskie. 2017; 64(2): 288–292.
 4. Susło R, Trnka J, Drobnik J. Odmowa leczenia w przypadku lekarza rodzinnego. Family Medicine & Primary Care Review. 2008; 10(3): 1086.
 5. Filar M. Odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego (nieudzielenie pomocy). PiM. 1999; 3: 33.
 6. Cofta S, Urbaniak M. Zasady postępowania lekarza wobec pacjenta – komentarz do art. 6 i art. 7 KEL. Medyczna Wokanda. 2015; 7: 53.
 7. Sterna W. Porzucenie czy zakończenie leczenia? Psychiatry. 2016; 13(2): 92.
 8. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2002 r. I CKN 1386/00, LEX nr 75348.
 9. Pilikowski T. Odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie leczenia pacjenta małoletniego w wyniku braku zgody przedstawiciela ustawowego. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ. 2017; 2: 1689.
 10. Szeroczyńska M. Odstąpienie od uporczywej terapii – de lege lata i de lege ferenda. Medycyna Paliatywna. 2013; 5(2): 31.
 11. Jonas H. Prawo do śmierci. Etyka. 1988; 23: 7.
 12. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 lipca 2016 r., V ACa 3/16, LEX nr 2182319.
 13. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r. K 12/14, OTK-A. 2015; 9: 143.
 14. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, z dnia 27 March 2014 r., I ACa 82/14, LEX nr 1785800.
 15. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2013 r., I PK 292/12, LEX nr 1360190.
 16. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2010 r., V KK 34/10, OSNKW 2010/12/105.
 17. Chudzińska M, Grzanka-Tykwińska A, Sygit B. Lekarskie prawo do sprzeciwu sumienia a odpowiedzialność prawna. St. Prawn KUL. 2014; 4: 21.
 18. Karczewska-Kamińska N, Nesterowicz M. Prawa pacjenta do świadczeń medycznych a prawo lekarzy (szpitali) i osób z innych zawodów medycznych do klauzuli sumienia. PiM. 2015; 2: 5.
 19. Świeca M. Klauzula sumienia - jako rozwiązanie kolizji norm prawa stanowionego z normami światopoglądowymi. PiM. 2013; 3-4: 48.
 20. Chańska W. Klauzula sumienia jako wyraz moralnego kompromisu. PiM. 2013; 3-4: 2.
 21. Zoll A. Prawo lekarza do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych i jego granice. PiM. 2003; 13: 18.
 22. Kubicki L. Sumienie lekarza jako kategoria prawna. PiM. 1999; 4: 5.
 23. Bączyk M. Odpowiedzialność deliktowa lekarza i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za szkodę wyrządzoną przy leczeniu - w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego. PS. 2011; 7-8: 9–23.
 24. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 2007 r. V CSK 396/06, Biuletyn Sądu Najwyższego. 2007; 4: 15.
 25. Wyrok Sądu Najwyższego z 28.04.2000 r., V KKN 318/99, LEX nr 50985.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl