open access

Vol 13, No 4 (2018)
Review Papers
Published online: 2018-09-12
Get Citation

Platelets — a link between hemostasis and inflammation

Ilona Korzonek-Szlacheta, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska, Mariusz Gąsior
DOI: 10.5603/FC.2018.0068
·
Folia Cardiologica 2018;13(4):303-308.

open access

Vol 13, No 4 (2018)
Review Papers
Published online: 2018-09-12

Abstract

Główną funkcją płytek jest ich udział w procesach hemostazy. W ostatnich dwóch dekadach wzrosło znaczenie roli płytek krwi w stanach zapalnych oraz w chorobach nowotworowych. Po aktywacji płytki krwi wydzielają ponad 300 substancji z wewnątrzkomórkowych ziarnistości. Zawartość ziarnistości gęstych, między innymi: adenozynodifosforan (ADP — adenosine diphosphate), serotonina, histamina, polifosforany, i ziarnistości α, między innymi: fibrynogen, czynnik von Willebranda, czynniki krzepnięcia, odgrywają ważną rolę w procesach hemostazy i krzepnięcia, stanowiąc również istotny czynnik powstawania przerzutów nowotworowych. Ziarnistości α zawierają wiele cytokin, mitogenów, czynników pro- i przeciwzapalnych oraz innych cząsteczek bioaktywnych, które są niezbędnymi regulatorami w złożonym środowisku tworzącej się skrzepliny, przyczyniając się do wielu procesów chorobowych — przede wszystkim tych związanych ze stanem zapalnym i reakcjami immunologicznymi organizmu. W niniejszej pracy poglądowej podsumowano obecne rozumienie funkcji płytek w procesach chorobowych.

Abstract

Główną funkcją płytek jest ich udział w procesach hemostazy. W ostatnich dwóch dekadach wzrosło znaczenie roli płytek krwi w stanach zapalnych oraz w chorobach nowotworowych. Po aktywacji płytki krwi wydzielają ponad 300 substancji z wewnątrzkomórkowych ziarnistości. Zawartość ziarnistości gęstych, między innymi: adenozynodifosforan (ADP — adenosine diphosphate), serotonina, histamina, polifosforany, i ziarnistości α, między innymi: fibrynogen, czynnik von Willebranda, czynniki krzepnięcia, odgrywają ważną rolę w procesach hemostazy i krzepnięcia, stanowiąc również istotny czynnik powstawania przerzutów nowotworowych. Ziarnistości α zawierają wiele cytokin, mitogenów, czynników pro- i przeciwzapalnych oraz innych cząsteczek bioaktywnych, które są niezbędnymi regulatorami w złożonym środowisku tworzącej się skrzepliny, przyczyniając się do wielu procesów chorobowych — przede wszystkim tych związanych ze stanem zapalnym i reakcjami immunologicznymi organizmu. W niniejszej pracy poglądowej podsumowano obecne rozumienie funkcji płytek w procesach chorobowych.

Get Citation

Keywords

płytki krwi, hemostaza, zapalenie, nowotwór

About this article
Title

Platelets — a link between hemostasis and inflammation

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 13, No 4 (2018)

Pages

303-308

Published online

2018-09-12

DOI

10.5603/FC.2018.0068

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2018;13(4):303-308.

Keywords

płytki krwi
hemostaza
zapalenie
nowotwór

Authors

Ilona Korzonek-Szlacheta
Barbara Zubelewicz-Szkodzińska
Mariusz Gąsior

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl