open access

Vol 13, No 4 (2018)
Cardiology and law
Published online: 2018-09-12
Get Citation

Patient’s rights as a correlate of the physician’s responsibilities and legal consequences of their violation

Kamila Kocańda
DOI: 10.5603/FC.2018.0083
·
Folia Cardiologica 2018;13(4):391-394.

open access

Vol 13, No 4 (2018)
Cardiology and law
Published online: 2018-09-12

Abstract

Patients' rights refer to all stages of the process of providing healthcare services and its various aspects, both in terms of the standard of services and the circumstances related to their provision. A patient can enforce financial compensation from a doctor or a medical entity in the event that his or her rights are violated as, regardless of whether or not in connection with this type of violation there has been a mistake understood as a mistake in the medical art.

Abstract

Patients' rights refer to all stages of the process of providing healthcare services and its various aspects, both in terms of the standard of services and the circumstances related to their provision. A patient can enforce financial compensation from a doctor or a medical entity in the event that his or her rights are violated as, regardless of whether or not in connection with this type of violation there has been a mistake understood as a mistake in the medical art.
Get Citation

Keywords

patient' s rights, claim, compenastion

About this article
Title

Patient’s rights as a correlate of the physician’s responsibilities and legal consequences of their violation

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 13, No 4 (2018)

Pages

391-394

Published online

2018-09-12

DOI

10.5603/FC.2018.0083

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2018;13(4):391-394.

Keywords

patient's rights
claim
compenastion

Authors

Kamila Kocańda

References (25)
 1. Szpringer M, Chmielewski J, Kosecka J, et al. Poziom satysfakcji pacjenta jako jeden z aspektów jakości opieki medycznej. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2015; 21(2): 132–137.
 2. Kmieciak B. Prawa pacjenta z perspektywy funkcjonalnej refleksji. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna. 2018; 3(1): 169–191.
 3. International Committee of Medical Journal Editors. Protection of patients' rights to privacy. BMJ. 1995; 311(7015): 1272.
 4. Jacek A. Jacek A, Ożóg K, Respecting patient’s rights by medical staff, Hygeia Public Health. 2012; 47(3): 264–271.
 5. Mastaneh Z, Mouseli L. Patients' awareness of their rights: insight from a developing country. Int J Health Policy Manag. 2013; 1(2): 143–146.
 6. Wasilewska E. Wasilewska E, Zobiektywizowany sposób oceny rozmiaru krzywdy przy ustalaniu zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz poszkodowanego pacjenta, Ius Novum. 2017; 11(3): 101.
 7. Łaska-Formejster A. Pacjent w sieci zależności. Społeczny kontekst praw i autonomii pacjenta, Łódź 2015: i.
 8. Serwach M. Serwach M, Prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych i ich kontekst, Polityka Społeczna. 2011; 1: 11.
 9. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 r. , IV CSK 431/12, LEX nr. ; 1275006.
 10. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2016r. , I CSK 739/15, LEX nr. ; 2166373.
 11. Ciechorski J. Udostępnianie dokumentacji po śmierci pacjenta - uwagi na tle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2013 r. sygn. II OSK 1539/13, PiM. 2015; 4: 70–84.
 12. Boratyńska M, Konieczniak P. Prawa pacjenta. Difin, Warszawa : 326–335.
 13. Paszkowska M. Paszkowska M, Prawa pacjenta w szpitalu, Prz Med Uniw Rzeszow i NIL, Rzeszów 2011: 115–127.
 14. Drozdowska U. Drozdowska U, Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Warszawa : 141–152.
 15. Paszkowska M. Paszkowska M, Rzecznik Praw Pacjenta w systemie ochrony prawnej, PPP, 2010; 7–8. : 181–199.
 16. Nesterowicz M. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 10 marca 2015 r. , VI ACa 651/14, PiM. 2016; 4: 123–130.
 17. Nesterowicz M. Glosa do wyroku SN z dnia 3 grudnia 2009 r. , II CK 337/09, PiM. 2012; 2: 122–128.
 18. Młynarski T. Młynarski T, Zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych – węzłowe problemy z punktu widzenia ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w świetle najnowszego orzecznictwa sądów, Rozprawy Ubezpieczeniowe. 2015; 18(1): 43.
 19. Schain W. Patients' rights in decision making: The case for personalism versus paternalism in health care. Cancer. 1980; 46(S4): 1035–1041, doi: 10.1002/1097-0142(19800815)46:4+<1035::aid-cncr2820461329>3.0.co;2-h.
 20. Maciąg A, Sakowska I. Maciąg A, Sakowska I, Rola i prawa pacjenta w obszarze jakości usług zdrowotnych, Studia i Materiały – Wydział Zarządzania UW 2006: 50.
 21. Bączyk-Rozwadowska K. Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego. Studia Iuridica Toruniensia. 2011; 9(0): 59.
 22. Witczak H, Witczak W. W sprawie zadośćuczynienia pieniężnego należnego pacjentom, Teka Kom. Praw. – OL PAN. ; 2010: 230–244.
 23. Filarski T, Sroka T. Zrozumieć prawa pacjenta. Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce : Warszawa.
 24. Nesterowicz M. Glosa do wyroku SN z dnia 27 kwietnia 2012 r. , V CSK 142/11, OSP. 2013; 6: 61.
 25. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2007 r. , V CSK 76/07, OSNC, 2008; 7–8. ; 91.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl