open access

Vol 12, No 1 (2017)
Images In Cardiology
Published online: 2017-03-03
Get Citation

Echocardiographic assessment of complex mechanism of severe mitral regurgitation in 59-years old patient — coexistence of P2 segment prolapse with partial cleft of the posterior mitral valve leaflet

Ewa Szymczyk, Paulina Wejner-Mik, Piotr Lipiec, Grzegorz Religa, Tomasz Kaszczyński, Błażej Michalski, Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław Damian Kasprzak
DOI: 10.5603/FC.2017.0013
·
Folia Cardiologica 2017;12(1):103.

open access

Vol 12, No 1 (2017)
Images In Cardiology
Published online: 2017-03-03

Abstract

Pacjentka 59-letnia z nadciśnieniem tętniczym i hipercholesterolemią została przyjęta do kliniki kardiologii z powodu znacznego pogorszenia tolerancji wysiłku (do IV klasy wg NYHA), narastającej duszności (do spoczynkowej włącznie) oraz znacznego stopnia obrzęków obwodowych i cech retencji płynów. W EKG stwierdzono rytm zatokowy, miarowy o częstości 72/min, zespoły QS w odprowadzeniach I i aVL, ujemne załamki T w odprowadzeniach III i aVF oraz pojedyncze monomorficzne pobudzenia dodatkowe pochodzenia komorowego.

Abstract

Pacjentka 59-letnia z nadciśnieniem tętniczym i hipercholesterolemią została przyjęta do kliniki kardiologii z powodu znacznego pogorszenia tolerancji wysiłku (do IV klasy wg NYHA), narastającej duszności (do spoczynkowej włącznie) oraz znacznego stopnia obrzęków obwodowych i cech retencji płynów. W EKG stwierdzono rytm zatokowy, miarowy o częstości 72/min, zespoły QS w odprowadzeniach I i aVL, ujemne załamki T w odprowadzeniach III i aVF oraz pojedyncze monomorficzne pobudzenia dodatkowe pochodzenia komorowego.

Get Citation
About this article
Title

Echocardiographic assessment of complex mechanism of severe mitral regurgitation in 59-years old patient — coexistence of P2 segment prolapse with partial cleft of the posterior mitral valve leaflet

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 12, No 1 (2017)

Pages

103

Published online

2017-03-03

DOI

10.5603/FC.2017.0013

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2017;12(1):103.

Authors

Ewa Szymczyk
Paulina Wejner-Mik
Piotr Lipiec
Grzegorz Religa
Tomasz Kaszczyński
Błażej Michalski
Karina Wierzbowska-Drabik
Jarosław Damian Kasprzak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl