open access

Vol 10, No 1 (2015)
Young Cardiology
Published online: 2015-03-02
Get Citation

Knowledge of risk factors for coronary artery disease in the population of Lublin and Swietokrzyskie voivodeships in Poland

Konrad Jarząbek, Anna Kozłowska, Justyna Niedziela, Iwona Gorczyca-Michta, Beata Wożakowska-Kapłon
DOI: 10.5603/FC.2015.0004
·
Folia Cardiologica 2015;10(1):9-15.

open access

Vol 10, No 1 (2015)
Young Cardiology
Published online: 2015-03-02

Abstract

Introduction. Cardiovascular diseases, especially coronary artery disease, are the major cause of death in men and women in Poland. Knowledge and modification of major risk factors is the substantial way of cardiovascular diseases prevention. Almost 80% of cardiovascular diseases can be avoided by adhering strictly to a healthy regimen.

Material and methods. We present a study conducted in one of the poorest regions of the European Union, the Lublin and Swietokrzyskie voivodeships called “the Polish Eastern Wall”, where the mortality due to cardiovascular diseases remains still very high. A questionnaire survey was conducted in 2011 in the Lublin and Swietokrzyskie voivodeships in adult residents of cities Zamosc and Kielce and the surrounding areas. We recruited 267 randomly chosen respondents: 144 in Lublin and 123 in Swietokrzyskie voivodships. Anonimous questionnaire with 36 questions was used as a diagnostic tool. The majority of questions were multiple choice (only one answer). The multiple choice questions were divided into 2 groups: one assessing knowledge of coronary artery disease risk factors and other concerning lifestyle of the studied population.

Results. The residents of the villages had poorer knowledge of cardiovascular diseases risk factors in comparison to studied population in the cities. In Lublin voivodeship respondents believed that the most important risk factors for cardiovascular diseases were overweight and obesity, low physical activity, and in the next places: arterial hypertension, genetical predisposition, age and cigarette smoking. The knowledge of risk factors in Swietokrzyskie region was similar. The most common risk factors signalized by respondents in this region were: low physical activity (91.1%), overweight and obesity (89.4%), arterial hypertension (86.2%) and older age (84.5%).

Conclusions. Lublin and Swietokrzyskie voivodeships residents presented good knowledge of major risk factors for coronary artery disease. The awareness of major risk factors for coronary artery disease did not encourage respondents to lifestyle modification. Improper behaviour of studied population has led to overweight and obesity.

Abstract

Introduction. Cardiovascular diseases, especially coronary artery disease, are the major cause of death in men and women in Poland. Knowledge and modification of major risk factors is the substantial way of cardiovascular diseases prevention. Almost 80% of cardiovascular diseases can be avoided by adhering strictly to a healthy regimen.

Material and methods. We present a study conducted in one of the poorest regions of the European Union, the Lublin and Swietokrzyskie voivodeships called “the Polish Eastern Wall”, where the mortality due to cardiovascular diseases remains still very high. A questionnaire survey was conducted in 2011 in the Lublin and Swietokrzyskie voivodeships in adult residents of cities Zamosc and Kielce and the surrounding areas. We recruited 267 randomly chosen respondents: 144 in Lublin and 123 in Swietokrzyskie voivodships. Anonimous questionnaire with 36 questions was used as a diagnostic tool. The majority of questions were multiple choice (only one answer). The multiple choice questions were divided into 2 groups: one assessing knowledge of coronary artery disease risk factors and other concerning lifestyle of the studied population.

Results. The residents of the villages had poorer knowledge of cardiovascular diseases risk factors in comparison to studied population in the cities. In Lublin voivodeship respondents believed that the most important risk factors for cardiovascular diseases were overweight and obesity, low physical activity, and in the next places: arterial hypertension, genetical predisposition, age and cigarette smoking. The knowledge of risk factors in Swietokrzyskie region was similar. The most common risk factors signalized by respondents in this region were: low physical activity (91.1%), overweight and obesity (89.4%), arterial hypertension (86.2%) and older age (84.5%).

Conclusions. Lublin and Swietokrzyskie voivodeships residents presented good knowledge of major risk factors for coronary artery disease. The awareness of major risk factors for coronary artery disease did not encourage respondents to lifestyle modification. Improper behaviour of studied population has led to overweight and obesity.

Get Citation

Keywords

cardiovascular diseases, risk factors, prevention

About this article
Title

Knowledge of risk factors for coronary artery disease in the population of Lublin and Swietokrzyskie voivodeships in Poland

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 10, No 1 (2015)

Pages

9-15

Published online

2015-03-02

DOI

10.5603/FC.2015.0004

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2015;10(1):9-15.

Keywords

cardiovascular diseases
risk factors
prevention

Authors

Konrad Jarząbek
Anna Kozłowska
Justyna Niedziela
Iwona Gorczyca-Michta
Beata Wożakowska-Kapłon

References (30)
 1. Bachórzewska-Gajewska H, Serwicka A, Komło A, et al. Znajomość czynników ryzyka choroby wieńcowej wśród pacjentów hospitalizowanych celem wykonania koronarografii oraz ich oczekiwania po badaniu. Pol Przegl Kardiol. 2007; 2: 35–40.
 2. Olszewski R, Grabysa R, Kwasiborski P, et al. Znajomość czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród żołnierzy polskiej armii. Pol Merk Lek. 2009; 27: 160–273.
 3. Wojtyniak B, Goryński P. Sytuacja zdrowotna ludności Polski. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — PZH, Warszawa 2008: 4–28.
 4. Podolec P. Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. Tom 1. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2007: 37–80.
 5. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015. Załącznik do Uchwały Narodowy nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 15.03.2007.
 6. Perk J, De Ba, Gohlke H, et al. Europejskie wytyczne dotyczące zapobiegania chorobom serca i naczyń w praktyce klinicznej na rok 2012. Kardiol Pol. 2012; 70(suppl. I): S1–S100.
 7. Płókarz S, Bartczuk A, Arendarczyk M, et al. Wiedza o czynnikach ryzyka chorób układu krążenia w populacji wiejskiej w świetle badań ankietowych. Pol Med Rodz. 2004; 6: 474–480.
 8. Zdrojewski T, Wyrzykowski B, Szczech R, et al. Steering Committees of the Programmes NATPOL PLUS, SMS, Polish 400-Cities Project. Epidemiology and prevention of arterial hypertension in Poland. Blood Press Suppl. 2005; 2: 10–16.
 9. Zdrojewski Ł, Zdrojewski T, Rutkowski M, et al. Prevalence and control of cardiovascular risk factors in Poland. Assumptions and objectives of the NATPOL 2011 Survey. Kardiol Pol. 2013; 71(4): 381–392.
 10. Kowalski J, Barylski M, Godala M, et al. Estimation of cardiovascular complications and death risk in subjects with metabolism syndrome. Arch Med Sci. 2006; 2: 252–255.
 11. Cakir H, Pinar R. Randomized controlled trial on lifestyle modification in hypertensive patients. West J Nurs Res. 2006; 28(2): 190–209.
 12. Skrzypiec-Spring M, Chlebda E, Spring A, et al. Nadciśnienie tętnicze — od rozpoznania do leczenia. Część I. Diagnostyka i klasyfikacja nadciśnienia tętniczego. Przew Lek. 2005; 4: 28–34.
 13. Główczyńska R. Nadciśnienie tętnicze — aktualne rozumienie istoty problemu. Kardiologia na co Dzień. 2008; 3: 3–6.
 14. Majewicz A, Marcinkowski JT. ogia chorób układu krążenia. Dlaczego w Polsce jest małe zainteresowanie istniejącymi programami profilaktycznymi? Probl Hig Epidemiol. 2008; 89: 322–325.
 15. Eastwood GM. Lifestyle pattern change in males following percutaneous transluminal coronary angioplasty/intracoronary stenting. Int J Nurs Pract. 2001; 7(2): 131–137.
 16. Grabowski M. Ryzyko sercowo-metaboliczne — zespół metaboliczny i otyłość brzuszna. www.ptkardio.pl. (08.07.2008).
 17. Słowikowska-Hilczer J, Marchlewska K, Walczak-Jędrzejowska R, et al. Wysokie ryzyko wystąpienia miażdżycy u mężczyzn w wieku 20–39 lat z aglomeracji łódzkiej. Pol Merk Lek. 2007; 23: 417–425.
 18. Meigs JB, Wilson PWF, Nathan DM, et al. Prevalence and characteristics of the metabolic syndrome in the San Antonio Heart and Framingham Offspring Studies. Diabetes. 2003; 52(8): 2160–2167.
 19. Nowicki G, Ślusarska B, Brzezicka A. Analiza stanu wiedzy o czynnikach ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród osób pracujących. Probl Pielęg. 2009; 17: 321–327.
 20. Deskuj-Śmielecka E, Borowicz-Bieńkowski S, Przywarska I, et al. Poziom wiedzy o czynnikach ryzyka chorób układu krążenia i zalecanych modyfikacjach stylu życia wśród chorych po leczonym interwencyjnie ostrym zespole wieńcowym. Wpływ krótkotrwałej, stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej. Badania pilotażowe Kardiol Pol. 2008; 66: 230–323.
 21. Podolec P, Kopeć G, Pająk A, et al. Wytyczne skiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia dotyczące oceny ryzyka sercowo-naczyniowego. Kardiol Pol. 2007; 65: 100–104.
 22. Suwała M, Gerstenkorn A. Rola pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w pierwotnej i wtórnej profilaktyce antytytoniowej. Med. Ogólna Nauk Zdrow. 2012; 18: 243–246.
 23. Bała M, Leśniak W. Skuteczność niefarmakologicznych metod leczenia uzależnienia od tytoniu — metaanaliza. Pol Arch Med Wewn. 2007; 117: 1–8.
 24. Sasso FC, Carbonara O, Nasti R, et al. Glucose metabolism and coronary heart disease in patients with normal glucose tolerance. JAMA. 2004; 291(15): 1857–1863.
 25. Norhammar A, Malmberg K, Diderholm E, et al. Diabetes mellitus: the major risk factor in unstable coronary artery disease even after consideration of the extent of coronary artery disease and benefits of revascularization. J Am Coll Cardiol. 2004; 43(4): 585–591.
 26. Juutilainen A, Lehto S, Rönnemaa T, et al. Type 2 diabetes as a "coronary heart disease equivalent": an 18-year prospective population-based study in Finnish subjects. Diabetes Care. 2005; 28(12): 2901–2907.
 27. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014. Stanowisko Polskiego Towarzystwa etologicznego. Diab Klin. 2014; 3(supl. A): A1–A71.
 28. Dormer C., McMillan F., Abdolian L. EUROACTION set to change the face of preventive cardiology. . spo.escardio.org. (2011).
 29. Szymański P. Skuteczne obniżanie stężenia cholesterolu. Analiza skutków działań i zaniechań w sce. Nowe możliwości terapii zaburzeń lipidowych. Kardiol Pol. 2006; 64(suppl. 4): 64–68.
 30. Unal B, Critchley JA, Capewell S. Modelling the decline in coronary heart disease deaths in England and Wales, 1981-2000: comparing contributions from primary prevention and secondary prevention. BMJ. 2005; 331(7517): 614.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl