Shortcuts
Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
ISSN: 1734–3321 e-ISSN: 1734-9044
9
Volumes
35
Issues
202
Articles
184
Open Access
2005-2013
Available between

"Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii" to czasopismo o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, kierowane zarówno do lekarzy pierwszego kontaktu, jak i do lekarzy specjalistów zainteresowanych problemami z dziedziny zaburzeń przemiany materii oraz endokrynologii otyłości. Zawiera recenzowane artykuły przeglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny zaburzeń przemiany materii oraz endokrynologii otyłości, prace kazuistyczne (opisy przypadków), recenzje książek, a także komentarze redakcyjne.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku czasopismo „Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii” znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie wynosi 4.

Wersja papierowa jest wersją pierwotną.

Liczba punktów edukacyjnych za prenumeratę: 5 pkt.


Redaktor Naczelny: prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski


Current issue

Vol 9, No 4 (2013)

Prace poglądowe: 3
Prace oryginalne: 3

Publisher

VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60,
e-mail: journals@viamedica.pl
Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk,

tel. +48 58 320 94 94, faks +48 58 320 94 94, e-mail:  viamedica@viamedica.pl