open access

Vol 69, No 5 (2018)
Original paper
Submitted: 2018-06-27
Accepted: 2018-07-04
Published online: 2018-08-22
Get Citation

LanroNET — A Non-Interventional Prospective Study to Assess the Resource Utilisation and Cost of Lanreotide Autogel 120 mg in the Population of Polish Patients with Symptomatic Neuroendocrine Tumours

Ewa Orlewska1, Beata Kos-Kudła2, Grzegorz Kamiński3, Tadeusz Budlewski4, Maria Jessa-Jabłońska5, Aude Houchard6, Tomasz Bednarczuk7
DOI: 10.5603/EP.a2018.0057
·
Pubmed: 30132588
·
Endokrynol Pol 2018;69(5):567-573.
Affiliations
 1. The Faculty of Medicine and Health Sciences, The Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
 2. Division of Endocrinology and Neuroendocrine Tumors, Department of Pathophysiology and Endocrinology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 3. Department of Endocrinology and Isotope Therapy, Military Institute of Medicine, Warsaw, Poland
 4. Radionuclide Therapy Ward, Central Clinical Hospital of the Ministry of Internal Affairs, Warsaw, Poland
 5. Ipsen Poland, 29th Jana Pawła II St., 00-867 Warsaw, Poland
 6. Ipsen Pharma, Boulogne-Billancourt, France
 7. Department of Internal Medicine and Endocrinology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland

open access

Vol 69, No 5 (2018)
Original Paper
Submitted: 2018-06-27
Accepted: 2018-07-04
Published online: 2018-08-22

Abstract

Wstęp: Celem badania LanroNET była ocena wykorzystania zasobów medycznych oraz kosztów objawowego leczenia polskich chorych na nowotwory neuroendokrynne z zastosowaniem lanreotydu autogel 120 mg.

Materiał i metody: LanroNET to wieloośrodkowe, nieinterwencyjne, obserwacyjne, prospektywne badanie przeprowadzone w 12 ośrod­kach w Polsce. W badaniu uczestniczyli dorośli chorzy na wydzielające nowotwory neuroendokrynne leczeni lanreotydem autogel 120 mg od przynajmniej 3 miesięcy przed włączeniem do badania. Podczas 24-miesięcznej obserwacji rzeczywistej praktyki klinicznej zbierano dane dotyczące wykorzystania zasobów medycznych oraz przebiegu terapii chorych z wydzielającymi nowotworami neuroendokrynnymi.

Wyniki: W badaniu uczestniczyło 54 chorych na wydzielające nowotwory neuroendokrynne. Przeciętny czas stosowania lanreotydu wynosił 1,7 roku (zakres 0,0–2,2 lata). Badanie ukończyło 33 pacjentów, najczęstszą przyczyną przedwczesnego zakończenia leczenia (8/16) była progresja choroby. Całkowity średni koszt wykorzystanych zasobów bez kosztów farmakoterapii oszacowano na 26 307 zł/EUR 6.030,35 na pacjenta/rok. W czasie badania średni odstęp między wstrzyknięciami lanreotydu wynosił 31,7 dni (6,7). Pod koniec obserwacji, po 24 miesiącach od follow-up, 7 pacjentów stosowało 42-dniowe odstępy między dawkami. Średni rzeczywisty koszt lanreotydu autogel 120 mg wyniósł 4216,30 zł/966,49 EUR na pacjenta/28 dni we wspólnej perspektywie płatnika i pacjenta i był niższy o 554,16 zł/127,02 EUR niż koszt stosowania standardowych 28-dniowych odstępów między dawkami.

Wnioski: Badanie LanroNET jest pierwszym w Polsce obserwacyjnym dwuletnim badaniem chorych na czynne hormonalnie nowotwo­ry neuroendokrynne żołądkowo-jelitowo-trzustkowe oceniającym koszty codziennej praktyki klinicznej i koszty leczenia lanreotydem autogel.

Abstract

Wstęp: Celem badania LanroNET była ocena wykorzystania zasobów medycznych oraz kosztów objawowego leczenia polskich chorych na nowotwory neuroendokrynne z zastosowaniem lanreotydu autogel 120 mg.

Materiał i metody: LanroNET to wieloośrodkowe, nieinterwencyjne, obserwacyjne, prospektywne badanie przeprowadzone w 12 ośrod­kach w Polsce. W badaniu uczestniczyli dorośli chorzy na wydzielające nowotwory neuroendokrynne leczeni lanreotydem autogel 120 mg od przynajmniej 3 miesięcy przed włączeniem do badania. Podczas 24-miesięcznej obserwacji rzeczywistej praktyki klinicznej zbierano dane dotyczące wykorzystania zasobów medycznych oraz przebiegu terapii chorych z wydzielającymi nowotworami neuroendokrynnymi.

Wyniki: W badaniu uczestniczyło 54 chorych na wydzielające nowotwory neuroendokrynne. Przeciętny czas stosowania lanreotydu wynosił 1,7 roku (zakres 0,0–2,2 lata). Badanie ukończyło 33 pacjentów, najczęstszą przyczyną przedwczesnego zakończenia leczenia (8/16) była progresja choroby. Całkowity średni koszt wykorzystanych zasobów bez kosztów farmakoterapii oszacowano na 26 307 zł/EUR 6.030,35 na pacjenta/rok. W czasie badania średni odstęp między wstrzyknięciami lanreotydu wynosił 31,7 dni (6,7). Pod koniec obserwacji, po 24 miesiącach od follow-up, 7 pacjentów stosowało 42-dniowe odstępy między dawkami. Średni rzeczywisty koszt lanreotydu autogel 120 mg wyniósł 4216,30 zł/966,49 EUR na pacjenta/28 dni we wspólnej perspektywie płatnika i pacjenta i był niższy o 554,16 zł/127,02 EUR niż koszt stosowania standardowych 28-dniowych odstępów między dawkami.

Wnioski: Badanie LanroNET jest pierwszym w Polsce obserwacyjnym dwuletnim badaniem chorych na czynne hormonalnie nowotwo­ry neuroendokrynne żołądkowo-jelitowo-trzustkowe oceniającym koszty codziennej praktyki klinicznej i koszty leczenia lanreotydem autogel.

Get Citation

Keywords

symptomatic neuroendocrine tumours, lanreotide, cost analysis

About this article
Title

LanroNET — A Non-Interventional Prospective Study to Assess the Resource Utilisation and Cost of Lanreotide Autogel 120 mg in the Population of Polish Patients with Symptomatic Neuroendocrine Tumours

Journal

Endokrynologia Polska

Issue

Vol 69, No 5 (2018)

Article type

Original paper

Pages

567-573

Published online

2018-08-22

Page views

1150

Article views/downloads

1021

DOI

10.5603/EP.a2018.0057

Pubmed

30132588

Bibliographic record

Endokrynol Pol 2018;69(5):567-573.

Keywords

symptomatic neuroendocrine tumours
lanreotide
cost analysis

Authors

Ewa Orlewska
Beata Kos-Kudła
Grzegorz Kamiński
Tadeusz Budlewski
Maria Jessa-Jabłońska
Aude Houchard
Tomasz Bednarczuk

References (18)
 1. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Neuroendocrine Tumors version 2.2016. www.nccn.org (9.01.2017).
 2. O'Toole D, Kianmanesh R, Caplin M. ENETS 2016 Consensus Guidelines for the Management of Patients with Digestive Neuroendocrine Tumors: An Update. Neuroendocrinology. 2016; 103(2): 117–118.
 3. Kos-Kudła B, Blicharz-Dorniak J, Handkiewicz-Junak D, et al. Consensus Conference, Polish Network of Neuroendocrine Tumours. Diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). Endokrynol Pol. 2013; 64(6): 418–443.
 4. Lipiński M, Rydzewska G, Foltyn W, et al. Gastroduodenal neuroendocrine neoplasms, including gastrinoma - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). Endokrynol Pol. 2017; 68(2): 138–153.
 5. Kos-Kudła B, Rosiek V, Borowska M, et al. Pancreatic neuroendocrine neoplasms — management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). Endokrynol Pol. 2017; 68(2): 169–197.
 6. Bednarczuk T, Bolanowski M, Zemczak A, et al. Neuroendocrine neoplasms of the small intestine and appendix - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). Endokrynol Pol. 2017; 68(2): 223–236.
 7. Starzyńska T, Londzin-Olesik M, Bałdys-Waligórska A, et al. Colorectal neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). Endokrynol Pol. 2017; 68(2): 250–260.
 8. Caplin ME, Pavel M, Ćwikła JB, et al. CLARINET Investigators. Lanreotide in metastatic enteropancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med. 2014; 371(3): 224–233.
 9. Orlewska E, Bednarczuk T, Kaminski G, et al. LanroNET study group*. LanroNET, a non-interventional, prospective study to assess the resource utilization and cost of lanreotide autogel 120 mg in Polish patients with neuroendocrine tumors - results of interim analysis. Contemp Oncol (Pozn). 2014; 18(6): 442–447.
 10. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dn. 29.czerwca2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywie-niowego oraz wyrobów medycznych. DZ.URZ. Min. Zdr. 2016.68. www.mz.gov.pl (27.01.2017).
 11. Narodowy Bank Polski Average exchange rates of foreign currencies in PLN (Table A) . www.nbp.pl (25.04.2017).
 12. Oberg K, Castellano D. Current knowledge on diagnosis and staging of neuroendocrine tumors. Cancer Metastasis Rev. 2011; 30 Suppl 1: 3–7.
 13. Nölting S, Kuttner A, Lauseker M, et al. Chromogranin a as serum marker for gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors: a single center experience and literature review. Cancers (Basel). 2012; 4(1): 141–155.
 14. Fischblach F, Dunning MBA. Manual of Laboratory and Diagnostic Tests. 8th edition. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2009.
 15. Kunikowska J, Królicki L, Sowa-Staszczak A, et al. Polish experience in Peptide receptor radionuclide therapy. Recent Results Cancer Res. 2013; 194: 467–478.
 16. Khan MS, El-Khouly F, Davies P, et al. Long-term results of treatment of malignant carcinoid syndrome with prolonged release Lanreotide (Somatuline Autogel). Aliment Pharmacol Ther. 2011; 34(2): 235–242.
 17. Jin J, Sklar GE, Min Sen Oh V, et al. Factors affecting therapeutic compliance: A review from the patient's perspective. Ther Clin Risk Manag. 2008; 4(1): 269–286.
 18. Bezemer ID, Penning F, Brulais S, et al. PCN139 Characteristics of Long-Acting Somatostatin (SSA) Use in Gastro-Entero-Pancreatic Neuroendocrine (GEP-NET) Tumors in the Netherlands. Value in Health. 2012; 15(7): A435.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaWydawcą jest  VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl