"Endokrynologia Polska" to czasopismo Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, ukazujące się od 1949 roku. Dwumiesięcznik ten ogłasza recenzowane prace w języku angielskim, dotyczące wszystkich działów endokrynologii, zarówno klinicznej jak i doświadczalnej. Publikowane są następujące rodzaje prac: prace oryginalne, poglądowe, opisy przypadków, szkolenie podyplomowe, listy do redakcji (forum czytelników) oraz informacje o zjazdach i konferencjach naukowych.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus (9,00), Medline, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2010 (9 pkt), Science Citation Index Expanded, Master Journal List Thomson Reuters, EMBASE, CAS.

Za prenumeratę czasopisma "Endokrynologia Polska" przysługuje 5 pkt edukacyjnych.

Czasopismo ″Endokrynologia Polska″ uzyskało Impact Factor za 2011 r. — 1,239.

W 2012 roku czasopismo uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaWydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl