open access

Vol 10, No 2 (2021)
Research paper
Published online: 2021-02-12
Get Citation

Physical activity in cognitive and practical competences of individuals with diabetes type 1

Anna Jadwiga Ławnik, Anna Pańczuk, Zofia Kubińska, Jerzy Magiera
DOI: 10.5603/DK.a2021.0008
·
Clinical Diabetology 2021;10(2):155-160.

open access

Vol 10, No 2 (2021)
Original articles (submitted)
Published online: 2021-02-12

Abstract

Background. Physical activity is an integral part of
prevention and comprehensive diabetes management
which prevents progression of carbohydrate metabolism
disturbances in prediabetic states. The aim of
the study was to evaluate the level of cognitive and
practical competences in individuals with diabetes type
1 regarding the role of physical activity in their lives,
including the benefits of physical activity, sources of
information, frequency and type of undertaken activities,
and barriers to physical activity.

Methods. Overall, 128 persons participated in this
internet-based diagnostic poll, and the analysis was
based on 90 questionnaires filled by individuals with
diabetes type 1.

Results. Knowledge of benefits from physical activity
was declared by 77.8% of the respondents. The most
common sources of education regarding physical activity
were internet resources (35.6%) and physicians
(31.1%). Daily physical activity before the diagnosis
was reported by 32.2% of the respondents, and after
the diagnosis by 30.0% of the respondents. Activity for
30 minutes at least 3 times a week before the diagnosis
was reported by 31.1% of the respondents, and after
the diagnosis by 40.0% of the respondents. No physical
activity was reported by 10.0% of the respondents.

Conclusions. Most respondents declared knowledge
of health benefits from undertaking physical activity
by individuals with diabetes type 1. Internet websites
and physicians are the major sources of education
regarding physical activity in individuals with diabetes
type 1. Most respondents reported being physically
active daily or at least 3 times a week but one in ten
respondents was not physically active at all. The major
types of physical activity undertaken both before and
after the diagnosis were walking and cycling. Hiking
was undertaken more frequently after the diagnosis of
diabetes. The respondents identified more barriers to
physical activity after the diagnosis of diabetes type 1.

Abstract

Background. Physical activity is an integral part of
prevention and comprehensive diabetes management
which prevents progression of carbohydrate metabolism
disturbances in prediabetic states. The aim of
the study was to evaluate the level of cognitive and
practical competences in individuals with diabetes type
1 regarding the role of physical activity in their lives,
including the benefits of physical activity, sources of
information, frequency and type of undertaken activities,
and barriers to physical activity.

Methods. Overall, 128 persons participated in this
internet-based diagnostic poll, and the analysis was
based on 90 questionnaires filled by individuals with
diabetes type 1.

Results. Knowledge of benefits from physical activity
was declared by 77.8% of the respondents. The most
common sources of education regarding physical activity
were internet resources (35.6%) and physicians
(31.1%). Daily physical activity before the diagnosis
was reported by 32.2% of the respondents, and after
the diagnosis by 30.0% of the respondents. Activity for
30 minutes at least 3 times a week before the diagnosis
was reported by 31.1% of the respondents, and after
the diagnosis by 40.0% of the respondents. No physical
activity was reported by 10.0% of the respondents.

Conclusions. Most respondents declared knowledge
of health benefits from undertaking physical activity
by individuals with diabetes type 1. Internet websites
and physicians are the major sources of education
regarding physical activity in individuals with diabetes
type 1. Most respondents reported being physically
active daily or at least 3 times a week but one in ten
respondents was not physically active at all. The major
types of physical activity undertaken both before and
after the diagnosis were walking and cycling. Hiking
was undertaken more frequently after the diagnosis of
diabetes. The respondents identified more barriers to
physical activity after the diagnosis of diabetes type 1.

Get Citation

Keywords

diabetes type 1, physical activity, education, knowledge, prevention

About this article
Title

Physical activity in cognitive and practical competences of individuals with diabetes type 1

Journal

Clinical Diabetology

Issue

Vol 10, No 2 (2021)

Article type

Research paper

Pages

155-160

Published online

2021-02-12

DOI

10.5603/DK.a2021.0008

Bibliographic record

Clinical Diabetology 2021;10(2):155-160.

Keywords

diabetes type 1
physical activity
education
knowledge
prevention

Authors

Anna Jadwiga Ławnik
Anna Pańczuk
Zofia Kubińska
Jerzy Magiera

References (18)
 1. IDF DIABETES ATLAS Ninth edition 2019.
 2. Raport Cukrzyca. Ukryta pandemia. Sytuacja w Polsce. Edycja 2014. Warszawa 2014.
 3. Kalbarczyk WP. Cukrzyca, Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Raport Instytutu Ochrony Zdrowia 2018.
 4. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2020. Diabet Prakt. 2020; 6(1).
 5. Stanowisko American Diabetes Association, Cukrzyca i wysiłek fizyczny. Diabet Prakt. 2002; 3(supl. A): A93–A99.
 6. Tatoń J, Bernas M, Czech A. Podręcznik intensywnej samoopieki i samokontroli dla osób z cukrzycą: samoopieka i samokontrola jest podstawą partnerskiej współpracy Pacjenta z lekarzem w ulepszaniu jakości wyników leczenia i życia osób z cukrzycą. 2020.
 7. Kozek E. Aktywność fizyczna - znaczenie w prewencji i leczeniu cukrzycy. In: Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki, T. 2 (ed.) Podolec P.. Medycyna Praktyczna, Kraków. 2010: 467.
 8. Wójcik M, Pasternak-Pietrzak K, Fros D, et al. Physical activity of the children and adolescents with diabetes mellitus type 1. Pediatric Endocrinology. 2014; 13(3): 35–44.
 9. Otto-Buczkowska E, Marciniak-Brzezińska M. Specyficzne problemy edukacji diabetologicznej. Forum Medycyny Rodzinnej. 2016; 10(4): 212–218.
 10. CBOS, Aktywność fizyczna Polaków. Komunikat z badań nr 125/2018, Warszawa 2018. Dostęp: 01.09.2020.
 11. World Health Organization. The world health report 2002: reducing risk, promoting health life. Geneva, 2002.
 12. Kobos E, Pietrzak M, Sienkiewicz Z. Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci. Nowa Pediatria. 2014(1): 18–26.
 13. Pastwa K. Ocena poziomu wiedzy pacjentów chorujących na cukrzycę. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej. 2017: 45–55.
 14. Tonoli C, Heyman E, Roelands B, et al. Effects of different types of acute and chronic (training) exercise on glycaemic control in type 1 diabetes mellitus: a meta-analysis. Sports Med. 2012; 42(12): 1059–1080.
 15. Piotrowicz R, Podolec P, Kopeć G, et al. Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki dotyczące aktywności fizycznej. In: Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki, T. 2 (ed.) Podolec P. Medycyna Praktyczna, Kraków. 2010: 437.
 16. Stepanow B, Brzozowska E, Matusiak E, et al. Raport Polska rodzina z cukrzycą. Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej SED. 2018.
 17. Mori DL, Silberbogen AK, Collins AE, et al. Promowanie aktywności fizycznej wśród chorych na cukrzycę: znaczenie teleopieki. Diabetologia po Dyplomie. 2011; 8(4): 17–26.
 18. Zielińska K, Bysiak-Korus D, Sosna-Kondera A, et al. Ocena częstości występowania hipoglikemii w zależności od aktywności fizycznej. Clin Diabetol. 2018; 7(2): 108–113.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl