open access

Vol 7, No 3 (2018)
Research paper
Published online: 2018-05-21
Get Citation

Lifestyle, metabolic compensation in patients with type 2 diabetes mellitus and the risk of chronic disease complications

Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska, Barbara Kubik, Katarzyna Stradomska
DOI: 10.5603/DK.2018.0011
·
Pubmed: 7727555
·
Clinical Diabetology 2018;7(3):151-158.

open access

Vol 7, No 3 (2018)
ORIGINAL ARTICLES
Published online: 2018-05-21

Abstract

Introduction. Poorly-controlled diabetes mellitus leads to organ-related complications of this disease and in order to prevent such complications, change of lifestyle is of essential importance. By correcting metabolic control in patients with type 2 diabetes, it is possible to slow down their progress and prevent their further development. The aim of the study was to evaluate the influence of lifestyle on metabolic control of diabetes mellitus and on chronic complications.

Material and method. The study included a group of 206 patients with type 2 diabetes mellitus aged between 30 and 66 and older, with the duration of the disease up to 5 years. 183 fully completed questionnaires were finally analyzed. In the presented paper, a diagnostic survey was used as a research method, a technique which was an original questionnaire survey developed by the authors and an analysis of medical documentation.

Results. The analysis of this research showed that there are no patients who would meet all the parameters of metabolic compensation. Lifestyle change after diabetes diagnosis was declared by 86.5% of the respondents; however, their confirmation does not reflect the clinical picture of the disease and the dietary habits presented by them. Diabetes complications were observed among respondents and were more common among the women (55.8%). Neuropathy was the most common of these complications.

Conclusions. The respondents’ knowledge about the disease is not used in practice and does not translate into their lifestyle. The level of diabetes control among the population under examination does not significantly depend on their occupational activity, but shows slight dependence on their health behaviors. Lack of metabolic control of diabetes mellitus results in subsequent complications.

Abstract

Introduction. Poorly-controlled diabetes mellitus leads to organ-related complications of this disease and in order to prevent such complications, change of lifestyle is of essential importance. By correcting metabolic control in patients with type 2 diabetes, it is possible to slow down their progress and prevent their further development. The aim of the study was to evaluate the influence of lifestyle on metabolic control of diabetes mellitus and on chronic complications.

Material and method. The study included a group of 206 patients with type 2 diabetes mellitus aged between 30 and 66 and older, with the duration of the disease up to 5 years. 183 fully completed questionnaires were finally analyzed. In the presented paper, a diagnostic survey was used as a research method, a technique which was an original questionnaire survey developed by the authors and an analysis of medical documentation.

Results. The analysis of this research showed that there are no patients who would meet all the parameters of metabolic compensation. Lifestyle change after diabetes diagnosis was declared by 86.5% of the respondents; however, their confirmation does not reflect the clinical picture of the disease and the dietary habits presented by them. Diabetes complications were observed among respondents and were more common among the women (55.8%). Neuropathy was the most common of these complications.

Conclusions. The respondents’ knowledge about the disease is not used in practice and does not translate into their lifestyle. The level of diabetes control among the population under examination does not significantly depend on their occupational activity, but shows slight dependence on their health behaviors. Lack of metabolic control of diabetes mellitus results in subsequent complications.

Get Citation

Keywords

diabetes mellitus; chronic complications; metabolic compensation

About this article
Title

Lifestyle, metabolic compensation in patients with type 2 diabetes mellitus and the risk of chronic disease complications

Journal

Clinical Diabetology

Issue

Vol 7, No 3 (2018)

Article type

Research paper

Pages

151-158

Published online

2018-05-21

DOI

10.5603/DK.2018.0011

Pubmed

7727555

Bibliographic record

Clinical Diabetology 2018;7(3):151-158.

Keywords

diabetes mellitus
chronic complications
metabolic compensation

Authors

Małgorzata Kołpa
Aneta Grochowska
Barbara Kubik
Katarzyna Stradomska

References (26)
 1. Duczak A, Jankowska-Polańska B. Styl życia pacjentów z cukrzycą typu 2. Współcz Pielęg Ochr Zdr. 2013; 2(3): 50–54.
 2. Janeczko D. Epidemiologia cukrzycy typu 2. Sieradzki J. red. [w:] Cukrzyca T.1. Via Medica, Gdańsk 2015: 124–142.
 3. Piątkiewicz P. Cukrzyca. Aspekty prawne i społeczne. Via Medica, Gdańsk 2016.
 4. International Diabetes Federation. Diabetes Atlas 7th edition. IDF, Bruksela 2015.
 5. World Health Organization: Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Raport of a WHO Consultation. Part 1. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Geneva, 1999.
 6. Tatoń J, Czech A, Bernas M. Otyłość, Zespół metaboliczny. PZWL, Warszawa 2007.
 7. Molsa M, Tłuczykont M, Markowicz A, et al. Przestrzeganie zaleceń lekarskich(compliance) u chorych na cukrzycę leczonych w opiece ambulatoryjne. Diabetol Klin. 2012; 1(6): 213–218.
 8. Rottermund J, Knapik A, Saulicz M, et al. Determinanty samooceny zdrowia osób chorujących na cukrzycę typu II. Rehabil Med. 2013; 17(4): 5–10.
 9. Małecki M, Skupień J. Problemy diagnostyki różnicowej typów cukrzycy. Pol Arch Med Wewn. 2008; 118(7-8): 435–440.
 10. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2017. Diabetol Prakt. 2017; 3(supl. A).
 11. Kazanowska-Bystryk I, Goryńska A, Solski J. Ocena wyrównania metabolicznego u chorych na cukrzycę typu 2. Wiad Lek. 2011; 64(3): 170–175.
 12. Sieradzki J. Duże badania kliniczne I wytyczne postepowania. Kryteria wyrównania cukrzycy. In: Sieradzki J. ed. Cukrzyca T.1. Via Medica, Gdańsk 2015: 295–305.
 13. Sieradzki J, Koblik T, Nazar M. Próba oceny postępów w leczeniu chorych na cukrzycę typu 2 na podstawie badań przesiewowych HbA1c wykonanych w latach 2002 i 2005. Diabetol Prakt. 2008; 9(3-4): 132–139.
 14. Colwell JA. In: Tatoń J, Czech A. ed. Cukrzyca nowe ujęcie diagnostyki i leczenia. Urban&Partner, Wrocław 2004.
 15. Czupryniak L, Strojek K. Diabetologia 2016. Via Medica, Gdańsk 2016.
 16. Klupa T, Możdżan M, Kokoszka-Paszkot J, et al. Diet-Related Knowledge and Physical Activity in a Large Cohort of Insulin-Treated Type 2 Diabetes Patients: PROGENS ARENA Study. Int J Endocrinol. 2016; 2016: 2354956.
 17. Szewczyk A, Białek A, Kukielczak A, et al. Ocena sposobu żywienia osób chorujących na cukrzycę typu 1 i 2. Probl Hig Epidemiologii. 2011; 92(2): 267–271.
 18. Bulzacka M, Mikulska A. Styl życia chorych na cukrzyce typu 2 w wieku 50 - 55 lat a zapotrzebowanie na edukacje zdrowotną. Ann Univ Mariae Curie-Skłodowska. 2007; LXII(Suppl. XVIII): 306–316.
 19. Mędrela-Kuder E. Prawidłowa dieta w cukrzycy typu II jako forma rehabilitacji chorych. Rocz Państ Zakł Hig. 2011; 62(2): 219–223.
 20. Górska-Ciebiada M, Saryusz-Wolska M, Ciebiada M, et al. Zwyczaje żywieniowe u starszych chorych na cukrzycę. Geriatria. 2015; 9: 7–14.
 21. Król H, Zboina B, Nowak- St, et al. Styl życia osób z rozpoznaną cukrzycą typu 2. Zdrowie Dobrostan. 2013; 4: 149–156.
 22. Rachmani R, Slavacheski I, Berla M, et al. Treatment of high-risk patients with diabetes: motivation and teaching intervention: a randomized, prospective 8-year follow-up study. J Am Soc Nephrol. 2005; 16 Suppl 1: S22–S26.
 23. Mędrela-Kuder E. Aktywność fizyczna jako dodatkowa forma rehabilitacji chorych na cukrzycę typu 2. Rocz Państ Zakł Hig. 2010; 61(1): 87–90.
 24. Gacek M. Wybrane parametry somatyczne, stan zdrowia i zachowania żywieniowe w grupie chorych na cukrzycę typu 2. Endokrynol Otyłość. 2011; 7(3): 172–173.
 25. Kowalczyk D, Czabak O, Wilczewska M, et al. Czy zaburzenia snu i senność w ciągu dnia wpływają na wyrównanie metaboliczne cukrzycy? Badanie z zastosowaniem wybranych narzędzi diagnostycznych, Fam Med Primary Care Rev. 2013; 15(2): 127–128.
 26. Fowler MJ. Mikro- i makronaczyniowe powikłania cukrzycy. Diabetol Dypl. 2011; 8(4): 44–44.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl