Vol 5, No 5 (2016)
Research paper
Published online: 2017-02-03

open access

Page views 829
Article views/downloads 983
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

The belief of control and engagement in health related behaviours in the groups of adolescents with type 1 diabetes and excess body weight

Joanna Miniszewska, Emilia Kręciejewska, Elektra Szymańska-Garbacz
Clin Diabetol 2016;5(5):152-158.

Abstract

Introduction. The aim of this study is to assess the level of health-related behaviours among adolescents with type 1 diabetes and excess body weight, and the correlation occurring between the locus of control and the intensity of selected health-related behaviours among the respondents.

Material and methods. The study was conducted among patients of the Diabetes Clinic of the University Clinical Hospital No. 1 in Lodz and the Outpatient Clinic for Obesity Prevention and Therapy, Polish Mother’s Memorial Hospital — Research Institute in Lodz. The age of the patients ranged from 12 to 20. The measurement of the variables was done utilising three methods: the Health Behaviour Inventory (IZZ), the Delta questionnaire to measure the locus of control and a survey of the author’s own design.

Results. The results indicate, inter alia, that the surveyed young people suffering from type 1 diabetes or excess body weight do not engage in health-related behaviours more intensely than healthy individuals, though, the belief of having influence on their lives (the internal locus of control) dominates among them. What is more, a strong need for social approval is correlated, in the study groups, with the level of healthrelated behaviours, which can suggest that the average level of health-related behaviours stems from a desire to present oneself in a best possible light.

Conclusion. Young people with type 1 diabetes and people with excess body weight present a comparable, unfortunately only average, level of health-related behaviours. Results suggest that the respondents probably tried to present themselves in a best possible light and the outcomes obtained, not higher than average, can be overstated, as compared with the actual level of health-related behaviours.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

 1. Janowski K, Kurpas D, Kusz J, et al. Health-related behavior, profile of health locus of control and acceptance of illness in patients suffering from chronic somatic diseases. PLoS One. 2013; 8(5): 2–8.
 2. Larsen PD. Chronicity. In: Lubkin IM, Larsen P. ed. Chronic illness. Impact and interwention. Jones & Bartlett Learning, Burlington 2013: 3–22.
 3. Macrodimitris SD, Endler NS. Coping, control, and adjustment in Type 2 diabetes. Health Psychol. 2001; 20(3): 208–216.
 4. Tatoń J, Czech A. Diabetologia Vol 1. PZWL, Warszawa 2001.
 5. Mućko P, Kokoszka A, Skłodowska Z. Porównanie stylów radzenia sobie z chorobą, występowania objawów depresyjnych i lękowych oraz lokalizacji poczucia kontroli u chorych na cukrzycę typu 1 i 2. Diabetol Prakt. 2005; 6: 240–249.
 6. Gillibrand R, Stevenson J. The extended health belief model applied to the experience of diabetes in young people. Br J Health Psychol. 2006; 11(Pt 1): 155–169.
 7. Trento M, Tomelini M, Basile M, et al. The locus of control in patients with Type 1 and Type 2 diabetes managed by individual and group care. Diabet Med. 2008; 25(1): 86–90.
 8. O'Hea EL, Moon S, Grothe KB, et al. The interaction of locus of control, self-efficacy, and outcome expectancy in relation to HbA1c in medically underserved individuals with type 2 diabetes. J Behav Med. 2009; 32(1): 106–117.
 9. Morowatisharifabad MA, Mahmoodabad SS, Baghianimoghadam MH, et al. Relationships between locus of control and adherence to diabetes regimen in a sample of Iranians. Int J Diabetes Dev Ctries. 2010; 30(1): 27–32.
 10. Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 11. Helmer SM, Krämer A, Mikolajczyk RT. Health-related locus of control and health behaviour among university students in North Rhine Westphalia, Germany. BMC Res Notes. 2012; 5: 703.
 12. Berglund E, Lytsy P, Westerling R. The influence of locus of control on self-rated health in context of chronic disease: a structural equation modeling approach in a cross sectional study. BMC Public Health. 2014; 14: 492.
 13. Drwal RŁ. Opracowanie kwestionariusza Delta do pomiaru poczucia kontroli. Studia Psychologiczne. 1979; XVIII/I: 67–83.
 14. Drwal RŁ. Poczucie kontroli jako wymiar osobowości — podstawy teoretyczne, techniki badawcze i wyniki badań. In: Drwal RŁ. ed. Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995: 199–226.
 15. Łuszczyńska A. Zmiana zachowań zdrowotnych. GWP, Gdańsk 2004.
 16. Ogińska-Bulik N, Juczyński Z. Osobowość, stres a zdrowie. Difin, Warszawa 2010: 45–221.
 17. Miniszewska J, Juczyński Z, Ograczyk A, et al. Health-related quality of life in psoriasis: important role of personal resources. Acta Derm Venereol. 2013; 93(5): 551–556.
 18. Juczyński Z, Ogińska-Bulik N. Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2009.
 19. Marteau TM, Hollands GJ, Fletcher PC. Changing human behavior to prevent disease: the importance of targeting automatic processes. Science. 2012; 337(6101): 1492–1495.
 20. Bogg T, Roberts BW. Conscientiousness and health-related behaviors: a meta-analysis of the leading behavioral contributors to mortality. Psychol Bull. 2004; 130(6): 887–919.
 21. Burke V, Zhao Y, Lee AH, et al. Health-related behaviours as predictors of mortality and morbidity in Australian Aborigines. Prev Med. 2007; 44(2): 135–142.
 22. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2001.
 23. Zadworna-Cieślak M, Ogińska-Bulik N. Zachowania zdrowotne młodzieży — uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 24. Jodkowska M, Oblacińska A, Tabak I, et al. Differences in dietary patterns between overweight and normal-weight adolescents. Med Wieku Rozwoj. 2011; 15(3): 266–273.
 25. Stankiewicz M, Pieszko M, Śliwińska A, et al. Występowanie nadwagi i otyłości oraz wiedza i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży małych miast i wsi — wyniki badania Polskiego Projektu 400 Miast. Endokrynol Otyłość. 2012; 6: 59–66.
 26. Małkowska-Szkutnik A, Gajewski J, Mazur J, et al. Predykatory poczucia własnej wartości nastolatków z cukrzycą. Med Wieku Rozw. 2012; 16: 35–46.
 27. Ogińska-Bulik N. Jeśli zamierzasz schudnąć. Programy oddziaływań psychologicznych wspomagających redukcję nadwagi. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej w Łodzi, Łódź 1999.
 28. Kwissa-Gajewska Z, Wojtyna E. Czy nadzieja sprzyja zdrowiu? Nadzieja i radzenie sobie ze stresem a stan zdrowia oraz podejmowanie zachowań zdrowotnych u chorych na cukrzycę typu 2. In: Heszen I, Życińska J. ed. Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu nowych inspiracji. SWPS, Warszawa 2008: 39–52.