open access

Vol 14, No 1-2 (2012)
Review articles
Published online: 2012-11-19
Get Citation

Management of blunt injury to the spleen in children

Przemysław Wolak, Renata Skiba
Chirurgia Polska 2012;14(1-2):60-68.

open access

Vol 14, No 1-2 (2012)
Review articles
Published online: 2012-11-19

Abstract

W ostatnich latach zmieniła się strategia postępowania w tępych urazach śledziony zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Powszechnie wykonywaną w tych przypadkach splenektomię zastąpiło leczenie zachowawcze polegające na ścisłej obserwacji pacjenta. Leczenie operacyjne zarezerwowano dla przypadków niestabilnych hemodynamicznie, mimo intensywnej resuscytacji płynowej. W tych przypadkach splenektomię zastąpiło szycie śledziony i umieszczanie jej w siatce dakronowej. W razie niekontrolowanego krwotoku z jamy brzusznej, przy braku możliwości zaopatrzenia krwawienia, należy rozpatrzyć packing i wtórną laparotomię po wyrównaniu zaburzeń hemodynamicznych. Usunięcie śledziony zarezerwowano dla uszkodzenia śledziony V° według AAST.

Abstract

W ostatnich latach zmieniła się strategia postępowania w tępych urazach śledziony zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Powszechnie wykonywaną w tych przypadkach splenektomię zastąpiło leczenie zachowawcze polegające na ścisłej obserwacji pacjenta. Leczenie operacyjne zarezerwowano dla przypadków niestabilnych hemodynamicznie, mimo intensywnej resuscytacji płynowej. W tych przypadkach splenektomię zastąpiło szycie śledziony i umieszczanie jej w siatce dakronowej. W razie niekontrolowanego krwotoku z jamy brzusznej, przy braku możliwości zaopatrzenia krwawienia, należy rozpatrzyć packing i wtórną laparotomię po wyrównaniu zaburzeń hemodynamicznych. Usunięcie śledziony zarezerwowano dla uszkodzenia śledziony V° według AAST.
Get Citation

Keywords

uraz śledziony; dziecko; leczenie nieoperacyjne

About this article
Title

Management of blunt injury to the spleen in children

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 14, No 1-2 (2012)

Pages

60-68

Published online

2012-11-19

Page views

1929

Article views/downloads

12232

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2012;14(1-2):60-68.

Keywords

uraz śledziony
dziecko
leczenie nieoperacyjne

Authors

Przemysław Wolak
Renata Skiba

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl