Vol 2, No 1 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Hemodynamika lewj komory serca u chorych z wszczepionym stymulatorem dwujamowym w czasie stymulacji sekwencyjnej DDD oraz prawokomorowej VVI.
Część II: Wpływ obciążenia wysiłkiem fizycznym

Włodzimierz Kargul, Zbigniew S. Herman, Bogusław Grzegorzewski, Zbigniew Gąsior, Eugeniusz Piłat, Leszek Giec
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(1):43-47.
Vol 2, No 1 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract

Porównawcza ocena stymulacji dwujamowej DDD i prawokomorowej VVI Celem pracy była ocena hemodynamiki lewej komory serca w czasie stymulacji sekwencyjnej, przesionkowo-komorowej typu DDD, oraz prawokomorowej typu VVI.
Badania przeprowadzono u 11 osób (6 mężczyzn, 5 kobiet, średnia wieku 57 lat) z wszczepionym rozrusznikiem dwujamowym z powodu przewlekłego bloku AV II/III°. W pracy posłużono się dopplerowską metodą echokardiograficzną, określając objętość wyrzutową oraz wielkość rzutu minutowego wg metody Labovitza. Badania wykonywano w warunkach spoczynkowych oraz 3-krotnie po standardowym obciążeniu wysiłkiem na cykloergometrze rowerowym, zarówno w czasie programu DDD, jak i po 48 godzinach stymulacji typu VVI u tej samej osoby.
Wykazano wysoce znamienny (p < 0,001) wzrost wskaźnika rzutu minutowego (CI) bezpośrodnio po wysiłku, zarówno w czasie stymulacji DDD, jak i VVI. W warunkach spoczynkowych oraz bezpośrodnio po wysiłku wskaźnik ten był znamiennie statystycznie wyższy (p < 0,05 i p < 0,01 odpowiednio) w trakcie stymulacji DDD w stosunku do stymulacji VVI.
Badania nasze potwierdziły istotną przewagę hemodynamiczną stymulacji DDD w porównaniu z VVI u osób z blokiem AV II/III°. W tej grupie chorych z prawidłową czynnością węzła s-a wszczepienie na stałe rozrusznika dwujamowego powinno być postępowaniem z wyboru.(ESS 1995; 1: 43-47)

Abstract

Porównawcza ocena stymulacji dwujamowej DDD i prawokomorowej VVI Celem pracy była ocena hemodynamiki lewej komory serca w czasie stymulacji sekwencyjnej, przesionkowo-komorowej typu DDD, oraz prawokomorowej typu VVI.
Badania przeprowadzono u 11 osób (6 mężczyzn, 5 kobiet, średnia wieku 57 lat) z wszczepionym rozrusznikiem dwujamowym z powodu przewlekłego bloku AV II/III°. W pracy posłużono się dopplerowską metodą echokardiograficzną, określając objętość wyrzutową oraz wielkość rzutu minutowego wg metody Labovitza. Badania wykonywano w warunkach spoczynkowych oraz 3-krotnie po standardowym obciążeniu wysiłkiem na cykloergometrze rowerowym, zarówno w czasie programu DDD, jak i po 48 godzinach stymulacji typu VVI u tej samej osoby.
Wykazano wysoce znamienny (p < 0,001) wzrost wskaźnika rzutu minutowego (CI) bezpośrodnio po wysiłku, zarówno w czasie stymulacji DDD, jak i VVI. W warunkach spoczynkowych oraz bezpośrodnio po wysiłku wskaźnik ten był znamiennie statystycznie wyższy (p < 0,05 i p < 0,01 odpowiednio) w trakcie stymulacji DDD w stosunku do stymulacji VVI.
Badania nasze potwierdziły istotną przewagę hemodynamiczną stymulacji DDD w porównaniu z VVI u osób z blokiem AV II/III°. W tej grupie chorych z prawidłową czynnością węzła s-a wszczepienie na stałe rozrusznika dwujamowego powinno być postępowaniem z wyboru.(ESS 1995; 1: 43-47)
Get Citation

Keywords

stymulacja dwujamowa - DDD; stymulacja komorowa - VVI; Doppler; wskaźnik rzutu minutowego - CI; próba ergometryczna

About this article
Title

Hemodynamika lewj komory serca u chorych z wszczepionym stymulatorem dwujamowym w czasie stymulacji sekwencyjnej DDD oraz prawokomorowej VVI.
Część II: Wpływ obciążenia wysiłkiem fizycznym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 2, No 1 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

43-47

Published online

2000-03-06

Page views

448

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(1):43-47.

Keywords

stymulacja dwujamowa - DDD
stymulacja komorowa - VVI
Doppler
wskaźnik rzutu minutowego - CI
próba ergometryczna

Authors

Włodzimierz Kargul
Zbigniew S. Herman
Bogusław Grzegorzewski
Zbigniew Gąsior
Eugeniusz Piłat
Leszek Giec

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl