Vol 2, No 1 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Hemodynamika lewej komory serca u chorych z wszczepionym stymulatorem dwujamowym w czasie stymulacji sekwencyjnej DDD oraz prawokomorowej VVI.
Część I: Sekrecja przedsionkowego hormonu natriuretycznego (ANP) i cyklicznego guanozyno-monofosforanu (cGMP)

Włodzimierz Kargul, Zbigniew S. Herman, Bogusław Grzegorzewski, Zbigniew Gąsior, Eugeniusz Piłat, Leszek Giec
DOI: 10.5603/cj.22863
·
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(1):36-42.
Vol 2, No 1 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract

Porównawcza ocena stymulacji dwujamowej DDD i prawokomorowej VVI Celem pracy była ocena wpływu sekwencyjnej stymulacji dwujamowej typu DDD oraz prawokomorowej typu VVI na wydzielanie ANP oraz poziom cGMP w surowicy krwi.
Badania wykonano u 11 osób (6 mężczyzn, 5 kobiet, w średnim wieku 57 lat) z wszczepionym stymulatorem dwujamowym z powodu przewlekłego bloku AV II°/III°. Poziom ANP oraz cGMP oznaczano metodą radioimmunologiczną w spoczynku i po standardowym obciążeniu wysiłkiem zarówno w czasie stymulacji dwujamowej, jak i prawokomorowej VVI.
Stwierdzono, że wyjściowe średnie wartości ANP i cGMP były znamiennie wyższe (p < 0,001) w czasie stymulacji VVI w stosunku do DDD. Wysiłek spowodował istotny wzrost średnich wartości zarówno ANP, jak i cGMP w obu typach stymulacji. W okresie spoczynku (15 i 30 min po wysiłku) średnie stężenie obu ww. wskaźników, pomimo stopniowego obniżania się, nadal było wyższe w czasie stymulacji VVI.
Stwierdzono dodatnią, wysoce znamienną korelację liniową (r = 0,535 p < 0,001) pomiędzy wartościami ANP i cGMP dla całej grupy badanych chorych. Wydaje się, że oznaczenie cGMP może być badaniem alternatywnym (i mniej kosztownym) w stosunku do ANP, odzwierciedlającym ciśnienie krwi w przedsionkach w czasie przewlekłej stymulacji serca. (ESS 1995; 2: 36-42)

Abstract

Porównawcza ocena stymulacji dwujamowej DDD i prawokomorowej VVI Celem pracy była ocena wpływu sekwencyjnej stymulacji dwujamowej typu DDD oraz prawokomorowej typu VVI na wydzielanie ANP oraz poziom cGMP w surowicy krwi.
Badania wykonano u 11 osób (6 mężczyzn, 5 kobiet, w średnim wieku 57 lat) z wszczepionym stymulatorem dwujamowym z powodu przewlekłego bloku AV II°/III°. Poziom ANP oraz cGMP oznaczano metodą radioimmunologiczną w spoczynku i po standardowym obciążeniu wysiłkiem zarówno w czasie stymulacji dwujamowej, jak i prawokomorowej VVI.
Stwierdzono, że wyjściowe średnie wartości ANP i cGMP były znamiennie wyższe (p < 0,001) w czasie stymulacji VVI w stosunku do DDD. Wysiłek spowodował istotny wzrost średnich wartości zarówno ANP, jak i cGMP w obu typach stymulacji. W okresie spoczynku (15 i 30 min po wysiłku) średnie stężenie obu ww. wskaźników, pomimo stopniowego obniżania się, nadal było wyższe w czasie stymulacji VVI.
Stwierdzono dodatnią, wysoce znamienną korelację liniową (r = 0,535 p < 0,001) pomiędzy wartościami ANP i cGMP dla całej grupy badanych chorych. Wydaje się, że oznaczenie cGMP może być badaniem alternatywnym (i mniej kosztownym) w stosunku do ANP, odzwierciedlającym ciśnienie krwi w przedsionkach w czasie przewlekłej stymulacji serca. (ESS 1995; 2: 36-42)
Get Citation

Keywords

stymulacja dwujamowa - DDD; stymulacja komorowa - VVI; przedsionkowy hormon natriuretyczny - ANP; cykliczny - GMP

About this article
Title

Hemodynamika lewej komory serca u chorych z wszczepionym stymulatorem dwujamowym w czasie stymulacji sekwencyjnej DDD oraz prawokomorowej VVI.
Część I: Sekrecja przedsionkowego hormonu natriuretycznego (ANP) i cyklicznego guanozyno-monofosforanu (cGMP)

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 2, No 1 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

36-42

Published online

2000-03-06

Page views

483

DOI

10.5603/cj.22863

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(1):36-42.

Keywords

stymulacja dwujamowa - DDD
stymulacja komorowa - VVI
przedsionkowy hormon natriuretyczny - ANP
cykliczny - GMP

Authors

Włodzimierz Kargul
Zbigniew S. Herman
Bogusław Grzegorzewski
Zbigniew Gąsior
Eugeniusz Piłat
Leszek Giec

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl