Vol 2, No 1 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Kardiografia impedancyjna: bloki przedsionkowo-komorowe serca

Janusz Siebert
DOI: 10.5603/cj.22862
·
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(1):28-35.
Vol 2, No 1 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract

Kardiografia impedancyjna Celem pracy była ocena przydatności kardiografii impedancyjnej do badania zmian hemodynamicznych u chorych z zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego.
W pracy przedstawiono zapisy hemodynamiczne w zaburzeniach przewodzenia przedsionkowo-komorowego serca I, II i III° rejerestrowane za pomocą kardiografii impedancyjnej. Zastosowano kardiografię impedancyjną do oceny objętości wyrzutowej (SV) w kolejnych ewolucjach serca.
Badania wykonano u 5 chorych z zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego (AV) I, II i III°. Do rejestracji kardiogramu impedancyjnego zastosowano metodę 4-elektrodową złożoną z dwóch okrężnych elektrod prądowych i punktowych elektrod pomiarowych. Jednocześnie rejestrowano dz/dt, II odprowadzenie EKG oraz DZ. Przedstawiono analizę 3-minutowego zapisu kardiogramu impedancyjnego chorego z blokiem A-V II° z periodyką Wenckebacha.
Oceniono w kolejnych ewolucjach serca: objętość wyrzutową (SV), odstęp PQ, poprzedzający odstęp R-R, czas sprzężenia między pobudzeniem elektrycznym przedsionków a maksymalną zmianą ich objętości (czas P-A dz/dt). Wykazano stałe sprzężenie między elektryczną i mechaniczną czynnością przedsionków. Stwierdzono zmiany odstępu PQ w zakresie od 253 ms do 463 ms i zmiany poprzedzającego odstępu R-R od 700 ms do 1061 ms. Wykazano istotną zależność SV od poprzedzającego odstępu R-R oraz od PQ: SV = - 34,47 + 0,09746 R-R; r = 0,83, p = 0,00002; oraz SV = 100,8 - 0,1557 PQ; r = - 0,63, p = 0,0005. Stwierdzono, że za pomocą kardiografii impedancyjnej można oceniać zmiany hemodynamiczne u chorych z zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego serca.(ESS 1995; 1: 28-35)

Abstract

Kardiografia impedancyjna Celem pracy była ocena przydatności kardiografii impedancyjnej do badania zmian hemodynamicznych u chorych z zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego.
W pracy przedstawiono zapisy hemodynamiczne w zaburzeniach przewodzenia przedsionkowo-komorowego serca I, II i III° rejerestrowane za pomocą kardiografii impedancyjnej. Zastosowano kardiografię impedancyjną do oceny objętości wyrzutowej (SV) w kolejnych ewolucjach serca.
Badania wykonano u 5 chorych z zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego (AV) I, II i III°. Do rejestracji kardiogramu impedancyjnego zastosowano metodę 4-elektrodową złożoną z dwóch okrężnych elektrod prądowych i punktowych elektrod pomiarowych. Jednocześnie rejestrowano dz/dt, II odprowadzenie EKG oraz DZ. Przedstawiono analizę 3-minutowego zapisu kardiogramu impedancyjnego chorego z blokiem A-V II° z periodyką Wenckebacha.
Oceniono w kolejnych ewolucjach serca: objętość wyrzutową (SV), odstęp PQ, poprzedzający odstęp R-R, czas sprzężenia między pobudzeniem elektrycznym przedsionków a maksymalną zmianą ich objętości (czas P-A dz/dt). Wykazano stałe sprzężenie między elektryczną i mechaniczną czynnością przedsionków. Stwierdzono zmiany odstępu PQ w zakresie od 253 ms do 463 ms i zmiany poprzedzającego odstępu R-R od 700 ms do 1061 ms. Wykazano istotną zależność SV od poprzedzającego odstępu R-R oraz od PQ: SV = - 34,47 + 0,09746 R-R; r = 0,83, p = 0,00002; oraz SV = 100,8 - 0,1557 PQ; r = - 0,63, p = 0,0005. Stwierdzono, że za pomocą kardiografii impedancyjnej można oceniać zmiany hemodynamiczne u chorych z zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego serca.(ESS 1995; 1: 28-35)
Get Citation

Keywords

impedancyjna kardiografia; reokardiografia; blok przedsionkowo-komorowy serca; objętość wyrzutowa

About this article
Title

Kardiografia impedancyjna: bloki przedsionkowo-komorowe serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 2, No 1 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

28-35

Published online

2000-03-06

Page views

3488

DOI

10.5603/cj.22862

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(1):28-35.

Keywords

impedancyjna kardiografia
reokardiografia
blok przedsionkowo-komorowy serca
objętość wyrzutowa

Authors

Janusz Siebert

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl