Vol 2, No 1 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Wpływ prowokowanego wysiłkiem niedokrwienia na występowanie późnych potencjalów komorowych u chorych na chorobę wieńcową

Waldemar Banasiak, Artur Fuglewicz, Jacek Żebrowski, Roman Dutkiewicz, Czesław Telichowski, Leszek Fudalej, Mirosław Pieróg, Krzysztof Więch, Irena Owczarek
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(1):20-27.
Vol 2, No 1 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract

Późne potencjały komorowe Oceniano wpływ prowokowanego wysiłkiem niedokrwienia na parametry czasowe uśrednionego sygnału komorowego (SAECG) i obecność późnych potencjałów komorowych (LP) u chorych na chorobę wieńcową (CAD).
Badaniem objęto 25 chorych na CAD w wieku 53,0 ± 7,7 lat (grupa I). Grupę kontrolną stanowiło 25 zdrowych w wieku 53,9 ± 7 (grupa II). Badanie SAECG wykonano w spoczynku oraz w trakcie niedokrwienia prowokowanego wysiłkiem w grupie I oraz na szczycie wysiłku w grupie II. Wartości RMS 40, 50 w grupie I uległy zmianom znamiennym statystycznie pod wpływem niedokrwienia, odpowiednio z 35,8 ± 18,7 µV na 45,5 ± 25,4 µV (p < 0,02) oraz 57,5 ± 27,3 µV na 69,4 ± 37,7 µV (p < 0,005). Z kolei w grupie II wartości RMS 40 i RMS 50 nie uległy zmianom istotnym statystycznie pod wpływem wysiłku. Natomiast wartości t-QRS w grupie I uległy znamiennemu skróceniu pod wpływem wysiłku z 99,2 ± 10,8 ms do 95,2 ± 11,3 ms (p < 0,05), a w grupie kontrolnej uzyskane różnice nie osiągnęły poziomu znamienności statystycznej. Oceniając zachowanie się LPD w obu badanych grupach, nie zarejestrowano zmian istotnych statystycznie. W trakcie niedokrwienia LP zniknęły u 2 (8%), a pojawiły się u 3 (12%) innych badanych. W grupie kontrolnej LP wykazano także w 3 (12%) przypadkach, które na szczycie wysiłku pozostały u 2 (8%) badanych, a zniknęły u jednego (4%) oraz pojawiły się na nowo u jednego (4%) badanego. Prowokowane wysiłkiem niedokrwienie u chorych na CAD nie zwiększa prawdopodobieństwa ujawnienia się LP, mimo że zmienia w sposób znamienny statystycznie wartości średniokwadratowe amplitud końcowych 40 i 50 ms czasu trwania odfiltrowanego zespołu QRS (RMS 40, 50) i całkowity czas trwania odfiltrowanego zespołu QRS (t-QRS).(ESS 1995; 1: 20-27)

Abstract

Późne potencjały komorowe Oceniano wpływ prowokowanego wysiłkiem niedokrwienia na parametry czasowe uśrednionego sygnału komorowego (SAECG) i obecność późnych potencjałów komorowych (LP) u chorych na chorobę wieńcową (CAD).
Badaniem objęto 25 chorych na CAD w wieku 53,0 ± 7,7 lat (grupa I). Grupę kontrolną stanowiło 25 zdrowych w wieku 53,9 ± 7 (grupa II). Badanie SAECG wykonano w spoczynku oraz w trakcie niedokrwienia prowokowanego wysiłkiem w grupie I oraz na szczycie wysiłku w grupie II. Wartości RMS 40, 50 w grupie I uległy zmianom znamiennym statystycznie pod wpływem niedokrwienia, odpowiednio z 35,8 ± 18,7 µV na 45,5 ± 25,4 µV (p < 0,02) oraz 57,5 ± 27,3 µV na 69,4 ± 37,7 µV (p < 0,005). Z kolei w grupie II wartości RMS 40 i RMS 50 nie uległy zmianom istotnym statystycznie pod wpływem wysiłku. Natomiast wartości t-QRS w grupie I uległy znamiennemu skróceniu pod wpływem wysiłku z 99,2 ± 10,8 ms do 95,2 ± 11,3 ms (p < 0,05), a w grupie kontrolnej uzyskane różnice nie osiągnęły poziomu znamienności statystycznej. Oceniając zachowanie się LPD w obu badanych grupach, nie zarejestrowano zmian istotnych statystycznie. W trakcie niedokrwienia LP zniknęły u 2 (8%), a pojawiły się u 3 (12%) innych badanych. W grupie kontrolnej LP wykazano także w 3 (12%) przypadkach, które na szczycie wysiłku pozostały u 2 (8%) badanych, a zniknęły u jednego (4%) oraz pojawiły się na nowo u jednego (4%) badanego. Prowokowane wysiłkiem niedokrwienie u chorych na CAD nie zwiększa prawdopodobieństwa ujawnienia się LP, mimo że zmienia w sposób znamienny statystycznie wartości średniokwadratowe amplitud końcowych 40 i 50 ms czasu trwania odfiltrowanego zespołu QRS (RMS 40, 50) i całkowity czas trwania odfiltrowanego zespołu QRS (t-QRS).(ESS 1995; 1: 20-27)
Get Citation

Keywords

późne potencjały komorowe; choroba wieńcowa

About this article
Title

Wpływ prowokowanego wysiłkiem niedokrwienia na występowanie późnych potencjalów komorowych u chorych na chorobę wieńcową

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 2, No 1 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

20-27

Published online

2000-03-06

Page views

598

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(1):20-27.

Keywords

późne potencjały komorowe
choroba wieńcowa

Authors

Waldemar Banasiak
Artur Fuglewicz
Jacek Żebrowski
Roman Dutkiewicz
Czesław Telichowski
Leszek Fudalej
Mirosław Pieróg
Krzysztof Więch
Irena Owczarek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl