Vol 2, No 1 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Published online: 2000-03-06
Page views 715
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Programowanie stymulatorów serca z adaptowaną częstotliwością Medronic-Acivitrax 8403

Jacek Kubica, Dorota Jackowiak, Andrzej Stanke, Sławomir Sielski, Grzegorz Raczak, Andrzej Lubiński, Grażyna Świątecka
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(1):14-19.

Abstract

Stymulatory z adaptowaną częstotliwością Od sierpnia 1988 roku do stycznia 1994 roku u 35 osób implantowano stymulatory komorowe z adaptowaną częstotliwością Medtronic-Activitrax 8403. Wśród nich było 9 kobiet i 26 mężczyzn w wieku 20-76 lat (średnio 58). Parametry stymulatora programowano na podstawie wyników prób wysiłkowych i 24-godzinnych badań EKG metodą Holtera. Indywidualne programowanie maksymalnej częstotliwości stymulacji, szybkości przyrostu częstotliwości i progu czułości detektora drgań pozwoliły na zwiększenie tolerancji wysiłku mierzonej czasem jego trwania, o 110 sekund w stosunku do stymulacji VVI i o 48 sekund w stosunku do stymulacji VVIR z programem standardowym. U 7 chorych konieczna była korekta programu na podstawie wyników 24-godzinnego badania EKG metodą Holtera. Nasze badania potwierdziły, że największe korzyści z zastosowania stymulatora z adaptowaną częstotliwością osiąga się pod warunkiem indywidualnego doboru parametrów rozrusznika na podstawie próby obciążenia wysiłkiem i weryfikacji tego programu w 24-godzinnym badaniu EKG metodą Holtera. (ESS 1995; 1: 14-19)