Vol 2, No 1 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Programowanie stymulatorów serca z adaptowaną częstotliwością Medronic-Acivitrax 8403

Jacek Kubica, Dorota Jackowiak, Andrzej Stanke, Sławomir Sielski, Grzegorz Raczak, Andrzej Lubiński, Grażyna Świątecka
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(1):14-19.
Vol 2, No 1 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract

Stymulatory z adaptowaną częstotliwością Od sierpnia 1988 roku do stycznia 1994 roku u 35 osób implantowano stymulatory komorowe z adaptowaną częstotliwością Medtronic-Activitrax 8403. Wśród nich było 9 kobiet i 26 mężczyzn w wieku 20-76 lat (średnio 58). Parametry stymulatora programowano na podstawie wyników prób wysiłkowych i 24-godzinnych badań EKG metodą Holtera. Indywidualne programowanie maksymalnej częstotliwości stymulacji, szybkości przyrostu częstotliwości i progu czułości detektora drgań pozwoliły na zwiększenie tolerancji wysiłku mierzonej czasem jego trwania, o 110 sekund w stosunku do stymulacji VVI i o 48 sekund w stosunku do stymulacji VVIR z programem standardowym. U 7 chorych konieczna była korekta programu na podstawie wyników 24-godzinnego badania EKG metodą Holtera. Nasze badania potwierdziły, że największe korzyści z zastosowania stymulatora z adaptowaną częstotliwością osiąga się pod warunkiem indywidualnego doboru parametrów rozrusznika na podstawie próby obciążenia wysiłkiem i weryfikacji tego programu w 24-godzinnym badaniu EKG metodą Holtera. (ESS 1995; 1: 14-19)

Abstract

Stymulatory z adaptowaną częstotliwością Od sierpnia 1988 roku do stycznia 1994 roku u 35 osób implantowano stymulatory komorowe z adaptowaną częstotliwością Medtronic-Activitrax 8403. Wśród nich było 9 kobiet i 26 mężczyzn w wieku 20-76 lat (średnio 58). Parametry stymulatora programowano na podstawie wyników prób wysiłkowych i 24-godzinnych badań EKG metodą Holtera. Indywidualne programowanie maksymalnej częstotliwości stymulacji, szybkości przyrostu częstotliwości i progu czułości detektora drgań pozwoliły na zwiększenie tolerancji wysiłku mierzonej czasem jego trwania, o 110 sekund w stosunku do stymulacji VVI i o 48 sekund w stosunku do stymulacji VVIR z programem standardowym. U 7 chorych konieczna była korekta programu na podstawie wyników 24-godzinnego badania EKG metodą Holtera. Nasze badania potwierdziły, że największe korzyści z zastosowania stymulatora z adaptowaną częstotliwością osiąga się pod warunkiem indywidualnego doboru parametrów rozrusznika na podstawie próby obciążenia wysiłkiem i weryfikacji tego programu w 24-godzinnym badaniu EKG metodą Holtera. (ESS 1995; 1: 14-19)
Get Citation

Keywords

stymulacja; adaptacja częstości; programowanie

About this article
Title

Programowanie stymulatorów serca z adaptowaną częstotliwością Medronic-Acivitrax 8403

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 2, No 1 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

14-19

Published online

2000-03-06

Page views

668

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(1):14-19.

Keywords

stymulacja
adaptacja częstości
programowanie

Authors

Jacek Kubica
Dorota Jackowiak
Andrzej Stanke
Sławomir Sielski
Grzegorz Raczak
Andrzej Lubiński
Grażyna Świątecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl