Vol 3, No 1 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Współistnienie kilku postaci choroby węzła zatokowego u chorej z napadami MAS skutecznie leczone stałą stymulacją przedsionkową

Andrzej Tomaszewski, Andrzej Kutarski
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(1):64-68.
Vol 3, No 1 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract

Stymulacja przedsionkowa w chorobie węzła zatokowego Autorzy przedstawiają rzadkie współistnienie typowych zespołów tachy-bradykardii (przedłużenie powrotu rytmu zatokowego przy ustępowaniu tachyarytmii do 7 s) i brady-tachykardii (bardzo znacząca bradykardia indukująca występowanie napadów migotania przedsionków) z epizodami bradyarytmii (gap 2,5 s) w przebiegu napadu tachyarytmii. Badanie przeprowadzone przy rytmie zatokowym nie wykazało zaburzeń przewodzenia A-V, a zastosowanie stałej stymulacji przedsionkowej (blisko czteroletni okres obserwacji), uwolniło pacjentkę od napadów MAS i konieczności przyjmowania leków antyarytmicznych. Przez blisko cztery lata nie obserwowano również żadnych zaburzeń przewodzenia.
Analiza piśmiennictwa wykazała rosnące zainteresowanie stymulacją przedsionkową (lub dwujamową, jeżeli to konieczne), jako metodą z wyboru w leczeniu cięższych postaci zespołu brady-tachykardii. (ESS 1996; 3: 64-68)

Abstract

Stymulacja przedsionkowa w chorobie węzła zatokowego Autorzy przedstawiają rzadkie współistnienie typowych zespołów tachy-bradykardii (przedłużenie powrotu rytmu zatokowego przy ustępowaniu tachyarytmii do 7 s) i brady-tachykardii (bardzo znacząca bradykardia indukująca występowanie napadów migotania przedsionków) z epizodami bradyarytmii (gap 2,5 s) w przebiegu napadu tachyarytmii. Badanie przeprowadzone przy rytmie zatokowym nie wykazało zaburzeń przewodzenia A-V, a zastosowanie stałej stymulacji przedsionkowej (blisko czteroletni okres obserwacji), uwolniło pacjentkę od napadów MAS i konieczności przyjmowania leków antyarytmicznych. Przez blisko cztery lata nie obserwowano również żadnych zaburzeń przewodzenia.
Analiza piśmiennictwa wykazała rosnące zainteresowanie stymulacją przedsionkową (lub dwujamową, jeżeli to konieczne), jako metodą z wyboru w leczeniu cięższych postaci zespołu brady-tachykardii. (ESS 1996; 3: 64-68)
Get Citation

Keywords

zespół brady-tachykardii; bradyarytmia; stymulacja przedsionkowa

About this article
Title

Współistnienie kilku postaci choroby węzła zatokowego u chorej z napadami MAS skutecznie leczone stałą stymulacją przedsionkową

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 3, No 1 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

64-68

Published online

2000-03-06

Page views

640

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(1):64-68.

Keywords

zespół brady-tachykardii
bradyarytmia
stymulacja przedsionkowa

Authors

Andrzej Tomaszewski
Andrzej Kutarski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl