Vol 3, No 1 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-03-06
Page views 965
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Lokalizacja ogniska ektopowego pobudzenia w nowej echokardiograficznej metodzie dopplerowskiego obrazowania ruchu tkanek (badania in vitro i in vivo)

Robert Olszewski, Andrzej Nowicki, Jerzy Etienne, Paweł Karłowicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(1):60-63.

Abstract

Lokalizacja ogniska ektopowego pobudzenia Dopplerowskie obrazowanie ruchu tkanek (DORT) jest nową techniką echokardiograficzną, pozwalającą na odwzorowanie ruchu tkanek. Badania in vitro przeprowadzono przy użyciu dwóch modeli z pianki poliuretanowej, w celu analizy zależności kolorowego obrazowania ścian modelu od ich prędkości i kierunku ruchu. Celem badania in vivo było zlokalizowanie u chorej miejsca powstawania pobudzenia w trakcie stymulacji elektrycznej, w przebiegu zawału ściany dolnej powikłanego blokiem przedsionkowo-komorowym III stopnia.
Wynik badania potwierdził przydatność metody DORT w uwidacznianiu miejsca pierwotnego pobudzenia. (ESS 1996; 3: 60-63)