Vol 3, No 1 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Lokalizacja ogniska ektopowego pobudzenia w nowej echokardiograficznej metodzie dopplerowskiego obrazowania ruchu tkanek (badania in vitro i in vivo)

Robert Olszewski, Andrzej Nowicki, Jerzy Etienne, Paweł Karłowicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(1):60-63.
Vol 3, No 1 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract

Lokalizacja ogniska ektopowego pobudzenia Dopplerowskie obrazowanie ruchu tkanek (DORT) jest nową techniką echokardiograficzną, pozwalającą na odwzorowanie ruchu tkanek. Badania in vitro przeprowadzono przy użyciu dwóch modeli z pianki poliuretanowej, w celu analizy zależności kolorowego obrazowania ścian modelu od ich prędkości i kierunku ruchu. Celem badania in vivo było zlokalizowanie u chorej miejsca powstawania pobudzenia w trakcie stymulacji elektrycznej, w przebiegu zawału ściany dolnej powikłanego blokiem przedsionkowo-komorowym III stopnia.
Wynik badania potwierdził przydatność metody DORT w uwidacznianiu miejsca pierwotnego pobudzenia. (ESS 1996; 3: 60-63)

Abstract

Lokalizacja ogniska ektopowego pobudzenia Dopplerowskie obrazowanie ruchu tkanek (DORT) jest nową techniką echokardiograficzną, pozwalającą na odwzorowanie ruchu tkanek. Badania in vitro przeprowadzono przy użyciu dwóch modeli z pianki poliuretanowej, w celu analizy zależności kolorowego obrazowania ścian modelu od ich prędkości i kierunku ruchu. Celem badania in vivo było zlokalizowanie u chorej miejsca powstawania pobudzenia w trakcie stymulacji elektrycznej, w przebiegu zawału ściany dolnej powikłanego blokiem przedsionkowo-komorowym III stopnia.
Wynik badania potwierdził przydatność metody DORT w uwidacznianiu miejsca pierwotnego pobudzenia. (ESS 1996; 3: 60-63)
Get Citation

Keywords

dopplerowskie obrazowanie ruchu tkanek; pobudzenie ektopowe; echokardiografia

About this article
Title

Lokalizacja ogniska ektopowego pobudzenia w nowej echokardiograficznej metodzie dopplerowskiego obrazowania ruchu tkanek (badania in vitro i in vivo)

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 3, No 1 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

60-63

Published online

2000-03-06

Page views

946

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(1):60-63.

Keywords

dopplerowskie obrazowanie ruchu tkanek
pobudzenie ektopowe
echokardiografia

Authors

Robert Olszewski
Andrzej Nowicki
Jerzy Etienne
Paweł Karłowicz
Wojciech Marciniak
Jerzy Adamus

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl