Vol 3, No 1 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Published online: 2000-03-06
Page views 610
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Test stresu arytmetycznego w ocenie dysfunkcji wegetatywnej u pacjentów z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia

Mirosław Kowalski
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(1):44-48.

Abstract

Test stresu arytmetycznego w diagnostyce niewyjaśnionych omdleń U 23 pacjentów (15 kobiet, 8 mężczyzn) w wieku od 14 do 52 lat (średnio 30,3) z nawracającymi omdleniami oraz dodatnim wynikiem próby pionizacji ("wrażliwi") wykonano test stresu arytmetycznego połączony z analizą zmienności rytmu zatokowego. Test wykonano także u 23 pacjentów z wywiadem omdleń, ale ujemnym wynikiem próby pionizacji ("niewrażliwi") oraz u 23 zdrowych ochotników. Test wykazał jednoczesną aktywację obu składowych układu autonomicznego w grupie wrażliwych. Pobudzenie nerwu błędnego w warunkach stymulacji adrenergicznej może odgrywać rolę w patomechanizmie omdleń.
Wnioski: 1. U osób wrażliwych na prowokację omdlenia stwierdza się cechy wagotonii w teście stresu arytmetycznego. 2. Test stresu arytmetycznego w połączeniu z analizą zmienności rytmu zatokowego może odgrywać rolę w poznaniu patomechanizmu omdleń wazo-wagalnych. (ESS 1996; 3: 44-48)