Vol 3, No 1 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Zastosowanie analizy zmienności rytmu zatokowego w ocenie wyników próby pionizacji u osób z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia

Mirosław Kowalski
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(1):38-42.
Vol 3, No 1 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract

HRV w czasie próby pionizacji u osób z omdleniami U 80 pacjentów w wieku 13-66 lat (średnio 34,4) z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia wykonano test pionizacji (60 stopni, 45 min). Badanie było przeprowadzone w czasie 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera. Ciśnienie tętnicze rejestrowano w sposób nieinwazyjny. U 23 osób wywołano kontrolowane omdlenie. Obserwowanym klinicznie typem reakcji doprowadzającej do omdlenia był odruch naczyniowy ze spadkiem ciśnienia tętniczego. Do oceny wyników testu zastosowano analizę częstotliwościową zmienności rytmu zatokowego. Mimo braku istotnego zwolnienia rytmu serca w chwili omdlenia wyodrębniono grupę 26% z mieszanym (wazo-wagalnym) typem reakcji. Wśród parametrów widma, wagotonię charakteryzowała podwyższona wartość mocy widma wysokich częstotliwości oraz niska wartość wskaźnika widma.
Wnioski: zastosowanie analizy zmienności rytmu zatokowego w ocenie wyników próby pionizacji pozwala na poznanie typu reakcji doprowadzającej do omdlenia. (ESS 1996; 3: 38-43)

Abstract

HRV w czasie próby pionizacji u osób z omdleniami U 80 pacjentów w wieku 13-66 lat (średnio 34,4) z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia wykonano test pionizacji (60 stopni, 45 min). Badanie było przeprowadzone w czasie 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera. Ciśnienie tętnicze rejestrowano w sposób nieinwazyjny. U 23 osób wywołano kontrolowane omdlenie. Obserwowanym klinicznie typem reakcji doprowadzającej do omdlenia był odruch naczyniowy ze spadkiem ciśnienia tętniczego. Do oceny wyników testu zastosowano analizę częstotliwościową zmienności rytmu zatokowego. Mimo braku istotnego zwolnienia rytmu serca w chwili omdlenia wyodrębniono grupę 26% z mieszanym (wazo-wagalnym) typem reakcji. Wśród parametrów widma, wagotonię charakteryzowała podwyższona wartość mocy widma wysokich częstotliwości oraz niska wartość wskaźnika widma.
Wnioski: zastosowanie analizy zmienności rytmu zatokowego w ocenie wyników próby pionizacji pozwala na poznanie typu reakcji doprowadzającej do omdlenia. (ESS 1996; 3: 38-43)
Get Citation

Keywords

zmienność rytmu zatokowego; próba pionizacji; niewyjaśnione omdlenie

About this article
Title

Zastosowanie analizy zmienności rytmu zatokowego w ocenie wyników próby pionizacji u osób z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 3, No 1 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

38-42

Published online

2000-03-06

Page views

525

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(1):38-42.

Keywords

zmienność rytmu zatokowego
próba pionizacji
niewyjaśnione omdlenie

Authors

Mirosław Kowalski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl