Vol 3, No 1 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Published online: 2000-03-06
Page views 558
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zastosowanie analizy zmienności rytmu zatokowego w ocenie wyników próby pionizacji u osób z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia

Mirosław Kowalski
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(1):38-42.

Abstract

HRV w czasie próby pionizacji u osób z omdleniami U 80 pacjentów w wieku 13-66 lat (średnio 34,4) z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia wykonano test pionizacji (60 stopni, 45 min). Badanie było przeprowadzone w czasie 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera. Ciśnienie tętnicze rejestrowano w sposób nieinwazyjny. U 23 osób wywołano kontrolowane omdlenie. Obserwowanym klinicznie typem reakcji doprowadzającej do omdlenia był odruch naczyniowy ze spadkiem ciśnienia tętniczego. Do oceny wyników testu zastosowano analizę częstotliwościową zmienności rytmu zatokowego. Mimo braku istotnego zwolnienia rytmu serca w chwili omdlenia wyodrębniono grupę 26% z mieszanym (wazo-wagalnym) typem reakcji. Wśród parametrów widma, wagotonię charakteryzowała podwyższona wartość mocy widma wysokich częstotliwości oraz niska wartość wskaźnika widma.
Wnioski: zastosowanie analizy zmienności rytmu zatokowego w ocenie wyników próby pionizacji pozwala na poznanie typu reakcji doprowadzającej do omdlenia. (ESS 1996; 3: 38-43)