Vol 3, No 1 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Dobowa zmienność ciśnienia tętniczego i częstości tętna w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym z insulinoniezależną cukrzycą a regulacja autonomiczna układu krążenia

Danuta Czarnecka, Kalina Kawecka-Jaszcz, Wojciech Lubaszewski, Marek Rajzer
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(1):32-37.
Vol 3, No 1 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract

Zmienność ciśnienia i tętna w cukrzycy insulinoniezależnej Celem pracy była ocena dobowych wahań ciśnienia krwi i częstości akcji serca w łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniu tętniczym (H) z cukrzycą (NIDDM) (grupa A) lub bez (grupa B). Wykonano 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia (co 1/3 godz. w ciągu dnia i co 1/2 godz. w nocy, Spacelabs 90207) u 40 nadciśnieniowców w wieku 51,2 ± 9,0 lat z NIDDM, kontrolowaną tylko dietą lub doustnymi lekami hipoglikemicznymi i u 40 dobranych pod względem wieku, płci i BMI nadciśnieniowców bez cukrzycy w wieku 48,5 ± 7,2 lat bez leczenia hipotensyjnego. Średnie wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego były zbliżone w obu grupach, wynosząc odpowiednio w ciągu całej doby: A - 138,9 ± 13,8/85,0 ± 9,5, B - 138,7 ± 15,7/87,2 ± 10,6; w okresie czuwania: A - 143,0 ± 13,4/88,6 ± 9,6, B - 144,7 ± 16,3/92,2 ± 10,5; w okresie snu: A - 129,9 ± 17,1/77,0 ± 11,5, B - 127,0 ± 18,0/77,3 ± 12,9. Dobowa zmienność ciśnienia tętniczego była w grupie A znamiennie mniejsza w okresie czuwania zarówno dla ciśnienia skurczowego, jak i rozkurczowego, i wynosiła odpowiednio: A - SD SBP 13,1 ± 3,0, B - 15,3 ± 5,8 mm Hg, p < 0,05; A - SD DBP 10,4 ± 2,8, B - 11,9 ± 3,5 mm Hg, p < 0,05. Natomiast w godzinach nocnych zmienność ciśnienia skurczowego w grupie A była znamiennie większa w porównaniu z grupą B: A - SD SBP 12,5 ± 2,1, B - 10,6 ± 2,7 mm Hg, p < 0,05. Zmienność rozkurczowego ciśnienia w okresie snu była porównywalna w obu grupach. Różnica dzienno-nocna ciśnienia skurczowego wynosiła: A - 13,1 ± 10,5, B - 20,6 ± 22,0 mm Hg, p < 0,05. Częstość akcji serca wynosiła odpowiednio w okresie czuwania: A - 88,1 ± 14,7, B - 83,6 ± 13,3 min-1, p < 0,05; w okresie snu: A - 74,3 ± 16,3, B - 69,0 ± 11,0 min-1, p < 0,05. Natomiast różnica dzienno-nocna częstość tętna i zmienność częstości tętna w okresie snu i czuwania nie różniły się pomiędzy grupami.
Wniosek: mniejsza różnica dzienno-nocna ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, większa zmienność ciśnienia skurczowego w okresie snu oraz wyższa częstość tętna zarówno w dzień, jak i w nocy w grupie chorych z NIDDM wydają się być wczesną oznaką dysfunkcji układu autonomicznego odzwierciedlającą zmniejszenie czułości baroreceptorów i/lub zaburzenia równowagi współczulno-wagalnej. (ESS 1996; 3: 32-37)

Abstract

Zmienność ciśnienia i tętna w cukrzycy insulinoniezależnej Celem pracy była ocena dobowych wahań ciśnienia krwi i częstości akcji serca w łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniu tętniczym (H) z cukrzycą (NIDDM) (grupa A) lub bez (grupa B). Wykonano 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia (co 1/3 godz. w ciągu dnia i co 1/2 godz. w nocy, Spacelabs 90207) u 40 nadciśnieniowców w wieku 51,2 ± 9,0 lat z NIDDM, kontrolowaną tylko dietą lub doustnymi lekami hipoglikemicznymi i u 40 dobranych pod względem wieku, płci i BMI nadciśnieniowców bez cukrzycy w wieku 48,5 ± 7,2 lat bez leczenia hipotensyjnego. Średnie wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego były zbliżone w obu grupach, wynosząc odpowiednio w ciągu całej doby: A - 138,9 ± 13,8/85,0 ± 9,5, B - 138,7 ± 15,7/87,2 ± 10,6; w okresie czuwania: A - 143,0 ± 13,4/88,6 ± 9,6, B - 144,7 ± 16,3/92,2 ± 10,5; w okresie snu: A - 129,9 ± 17,1/77,0 ± 11,5, B - 127,0 ± 18,0/77,3 ± 12,9. Dobowa zmienność ciśnienia tętniczego była w grupie A znamiennie mniejsza w okresie czuwania zarówno dla ciśnienia skurczowego, jak i rozkurczowego, i wynosiła odpowiednio: A - SD SBP 13,1 ± 3,0, B - 15,3 ± 5,8 mm Hg, p < 0,05; A - SD DBP 10,4 ± 2,8, B - 11,9 ± 3,5 mm Hg, p < 0,05. Natomiast w godzinach nocnych zmienność ciśnienia skurczowego w grupie A była znamiennie większa w porównaniu z grupą B: A - SD SBP 12,5 ± 2,1, B - 10,6 ± 2,7 mm Hg, p < 0,05. Zmienność rozkurczowego ciśnienia w okresie snu była porównywalna w obu grupach. Różnica dzienno-nocna ciśnienia skurczowego wynosiła: A - 13,1 ± 10,5, B - 20,6 ± 22,0 mm Hg, p < 0,05. Częstość akcji serca wynosiła odpowiednio w okresie czuwania: A - 88,1 ± 14,7, B - 83,6 ± 13,3 min-1, p < 0,05; w okresie snu: A - 74,3 ± 16,3, B - 69,0 ± 11,0 min-1, p < 0,05. Natomiast różnica dzienno-nocna częstość tętna i zmienność częstości tętna w okresie snu i czuwania nie różniły się pomiędzy grupami.
Wniosek: mniejsza różnica dzienno-nocna ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, większa zmienność ciśnienia skurczowego w okresie snu oraz wyższa częstość tętna zarówno w dzień, jak i w nocy w grupie chorych z NIDDM wydają się być wczesną oznaką dysfunkcji układu autonomicznego odzwierciedlającą zmniejszenie czułości baroreceptorów i/lub zaburzenia równowagi współczulno-wagalnej. (ESS 1996; 3: 32-37)
Get Citation

Keywords

cukrzyca; nadciśnienie tętnicze; monitorowanie ciśnienia

About this article
Title

Dobowa zmienność ciśnienia tętniczego i częstości tętna w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym z insulinoniezależną cukrzycą a regulacja autonomiczna układu krążenia

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 3, No 1 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

32-37

Published online

2000-03-06

Page views

496

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(1):32-37.

Keywords

cukrzyca
nadciśnienie tętnicze
monitorowanie ciśnienia

Authors

Danuta Czarnecka
Kalina Kawecka-Jaszcz
Wojciech Lubaszewski
Marek Rajzer

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl