Vol 3, No 2 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Granica możliwości leczniczych u chorego z arytmią komorową

Maria Trusz-Gluza, Cezary Czerwiński, Włodzimierz Kargul, Tadeusz Zając, Krzysztof Szydło, Anna Maria Wnuk-Wojnar, Andrzej Jaklik, Krystian Wita, Andrzej Bochenek, Włodzimierz Morawski, Leszek Giec
DOI: 10.5603/cj.22800
·
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):171-177.
Vol 3, No 2 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract


Celem pracy jest przedstawienie wyników zastosowania różnych metod terapii niefarmakologicznej u chorego z napadowym częstoskurczem komorowym (VT) opornym na leki przeciwarytmiczne. Był to mężczyzna w wieku 57 lat z wieloletnim nadciśnieniem oraz pozawałową dysfunkcją lewej komory, chorobą dwunaczyniową, tętniakiem aorty brzusznej i umiarkowaną niewydolnością nerek. Choremu wszczepiono przezżylnie ICD Phylax 03. Z powodu burzy elektrycznej u chorego w przeciągu 3 tygodni miało miejsce 12 elektrowstrząsów oraz 239 razy użyta była stymulacja przeciwarytmiczna - w przewadze skuteczna. Przeprowadzono nieudaną próbę przezskórnej ablacji ogniska arytmogennego z dostępu od strony prawej komory. Wykonano operację pomostowania wieńcowego (LAD, D1) oraz antyarytmiczną - chorego nie wyprowadzono z krążenia pozaustrojowego. Przypadek ilustruje, że mimo ogromnego postępu terapeutycznego istnieją chorzy, wobec których możemy być bezradni.

Abstract


Celem pracy jest przedstawienie wyników zastosowania różnych metod terapii niefarmakologicznej u chorego z napadowym częstoskurczem komorowym (VT) opornym na leki przeciwarytmiczne. Był to mężczyzna w wieku 57 lat z wieloletnim nadciśnieniem oraz pozawałową dysfunkcją lewej komory, chorobą dwunaczyniową, tętniakiem aorty brzusznej i umiarkowaną niewydolnością nerek. Choremu wszczepiono przezżylnie ICD Phylax 03. Z powodu burzy elektrycznej u chorego w przeciągu 3 tygodni miało miejsce 12 elektrowstrząsów oraz 239 razy użyta była stymulacja przeciwarytmiczna - w przewadze skuteczna. Przeprowadzono nieudaną próbę przezskórnej ablacji ogniska arytmogennego z dostępu od strony prawej komory. Wykonano operację pomostowania wieńcowego (LAD, D1) oraz antyarytmiczną - chorego nie wyprowadzono z krążenia pozaustrojowego. Przypadek ilustruje, że mimo ogromnego postępu terapeutycznego istnieją chorzy, wobec których możemy być bezradni.
Get Citation

Keywords

częstoskurcz komorowy; wszczepialny kardiowerter-defibrylator; ablacja; operacja przeciwarytmiczna

About this article
Title

Granica możliwości leczniczych u chorego z arytmią komorową

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 3, No 2 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

171-177

Published online

2000-03-06

Page views

548

DOI

10.5603/cj.22800

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):171-177.

Keywords

częstoskurcz komorowy
wszczepialny kardiowerter-defibrylator
ablacja
operacja przeciwarytmiczna

Authors

Maria Trusz-Gluza
Cezary Czerwiński
Włodzimierz Kargul
Tadeusz Zając
Krzysztof Szydło
Anna Maria Wnuk-Wojnar
Andrzej Jaklik
Krystian Wita
Andrzej Bochenek
Włodzimierz Morawski
Leszek Giec

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl