Vol 3, No 2 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator serca z elektrodą przezżylną. Doświadczenie własne

Grażyna Świątecka, Andrzej Lubiński, Rajmund Wilczek, Ewa Lewicka, Justyna Staniewicz, Jacek Kubica
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):164-169.
Vol 3, No 2 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract


Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora u osób ze złośliwymi komorowymi zaburzeniami rytmu serca (napadowy częstoskurcz komorowy, migotanie komór) jest postępowaniem terapeutycznym, które stosuje się po wykorzystaniu wszystkich innych dostępnych sposobów leczenia.
Celem pracy jest przedstawienie własnego doświadczenia zastosowania wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów z elektrodami przezżylnymi u 8 chorych (w wieku od 17 do 70 lat) z nawracającymi napadami podtrzymującego się częstoskurczu komorowego i/lub migotania komór, opornymi na farmakoterapię. Wszyscy oni (z wyjątkiem 2) przebyli reanimację. Podłożem zaburzeń rytmu serca była CAD u 5 osób (w tym 4 chorych przebyło jeden lub dwa zawały serca), u pozostałych kolejno: kardiomiopatia przerostowa, wrodzony zespół wydłużonego QT, nie ustalona etiologia. U wszystkich chorych zarejestrowano groźne komorowe zaburzenia rytmu w EKG (standardowym lub 24-godzinnym), a także u większości wywołano je w EPS. Wszystkim chorym wszczepiono kardiowerter-defibrylator Phylax 03 z jedną lub dwiema elektrodami przezżylnymi. Próg defibrylacji wynosił od 6 do 15 J (9,9 ± 4,1). W przebiegu pooperacyjnym u 1 chorego doszło do nieadekwatnego (podczas przyspieszonego rytmu zatokowego) wyładowania energii ICD. Po tygodniu od zabiegu ustalano ostateczny program ICD na podstawie EPS, próbę wysiłkową i badanie holterowskie. U osób z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem nie obserwowano żadnych poważnych powikłań w okresie hospitalizacji.

Abstract


Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora u osób ze złośliwymi komorowymi zaburzeniami rytmu serca (napadowy częstoskurcz komorowy, migotanie komór) jest postępowaniem terapeutycznym, które stosuje się po wykorzystaniu wszystkich innych dostępnych sposobów leczenia.
Celem pracy jest przedstawienie własnego doświadczenia zastosowania wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów z elektrodami przezżylnymi u 8 chorych (w wieku od 17 do 70 lat) z nawracającymi napadami podtrzymującego się częstoskurczu komorowego i/lub migotania komór, opornymi na farmakoterapię. Wszyscy oni (z wyjątkiem 2) przebyli reanimację. Podłożem zaburzeń rytmu serca była CAD u 5 osób (w tym 4 chorych przebyło jeden lub dwa zawały serca), u pozostałych kolejno: kardiomiopatia przerostowa, wrodzony zespół wydłużonego QT, nie ustalona etiologia. U wszystkich chorych zarejestrowano groźne komorowe zaburzenia rytmu w EKG (standardowym lub 24-godzinnym), a także u większości wywołano je w EPS. Wszystkim chorym wszczepiono kardiowerter-defibrylator Phylax 03 z jedną lub dwiema elektrodami przezżylnymi. Próg defibrylacji wynosił od 6 do 15 J (9,9 ± 4,1). W przebiegu pooperacyjnym u 1 chorego doszło do nieadekwatnego (podczas przyspieszonego rytmu zatokowego) wyładowania energii ICD. Po tygodniu od zabiegu ustalano ostateczny program ICD na podstawie EPS, próbę wysiłkową i badanie holterowskie. U osób z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem nie obserwowano żadnych poważnych powikłań w okresie hospitalizacji.
Get Citation

Keywords

wszczepialny kardiowerter-defibrylator; elektrody przezżylne; utrwalony częstoskurcz komorowy; migotanie komór

About this article
Title

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator serca z elektrodą przezżylną. Doświadczenie własne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 3, No 2 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

164-169

Published online

2000-03-06

Page views

1370

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):164-169.

Keywords

wszczepialny kardiowerter-defibrylator
elektrody przezżylne
utrwalony częstoskurcz komorowy
migotanie komór

Authors

Grażyna Świątecka
Andrzej Lubiński
Rajmund Wilczek
Ewa Lewicka
Justyna Staniewicz
Jacek Kubica

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl