Vol 3, No 2 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Przezskórne usuwanie elektrod do stałej stymulacji serca

Marek Srzednicki, Andrzej Przybylski, Franciszek Majstrak, Alicja Kraska, Kazimierz Suwalski, Zygmunt Sadowski
DOI: 10.5603/cj.22798
·
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):158-162.
Vol 3, No 2 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract


Przedstawiono opis usunięcia 9 elektrod u 8 chorych. Czas od wszczepienia elektrody do jej ekstrakcji wynosił od 5 do 156 miesięcy (średnio 90 miesięcy). Wskazaniami do zabiegu były: stany gorączkowe (2 chorych), przetoki ropne (4 chorych) oraz nieskuteczna stymulacja z powodu uszkodzenia elektrody (2 chorych). Pięć elektrod usunięto metodą trakcji bezpośredniej. Do pozostałych zabiegów użyto specjalnych zestawów do usuwania elektrod. W jednym przypadku osłonkę elektrody usunięto przy pomocy cewnika do angioplastyki wieńcowej. Z dostępu przez żyłę udową usunięto jedną elektrodę. Siedem elektrod usunięto w całości, w dwóch przypadkach śródnaczyniowo pozostały "główki" elektrod. Nie obserwowano żadnych powikłań.
Wnioski: przezskórne usuwanie zakażonych elektrod jest zabiegiem skutecznym, zmniejszającym lub eliminującym konieczność wykonania operacji kardiochirurgicznej.

Abstract


Przedstawiono opis usunięcia 9 elektrod u 8 chorych. Czas od wszczepienia elektrody do jej ekstrakcji wynosił od 5 do 156 miesięcy (średnio 90 miesięcy). Wskazaniami do zabiegu były: stany gorączkowe (2 chorych), przetoki ropne (4 chorych) oraz nieskuteczna stymulacja z powodu uszkodzenia elektrody (2 chorych). Pięć elektrod usunięto metodą trakcji bezpośredniej. Do pozostałych zabiegów użyto specjalnych zestawów do usuwania elektrod. W jednym przypadku osłonkę elektrody usunięto przy pomocy cewnika do angioplastyki wieńcowej. Z dostępu przez żyłę udową usunięto jedną elektrodę. Siedem elektrod usunięto w całości, w dwóch przypadkach śródnaczyniowo pozostały "główki" elektrod. Nie obserwowano żadnych powikłań.
Wnioski: przezskórne usuwanie zakażonych elektrod jest zabiegiem skutecznym, zmniejszającym lub eliminującym konieczność wykonania operacji kardiochirurgicznej.
Get Citation

Keywords

stymulacja serca; powikłania infekcyjne; usuwanie elektrod

About this article
Title

Przezskórne usuwanie elektrod do stałej stymulacji serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 3, No 2 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

158-162

Published online

2000-03-06

Page views

701

DOI

10.5603/cj.22798

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):158-162.

Keywords

stymulacja serca
powikłania infekcyjne
usuwanie elektrod

Authors

Marek Srzednicki
Andrzej Przybylski
Franciszek Majstrak
Alicja Kraska
Kazimierz Suwalski
Zygmunt Sadowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl