Vol 3, No 2 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Published online: 2000-03-06
Page views 746
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Przezskórne usuwanie elektrod do stałej stymulacji serca

Marek Srzednicki, Andrzej Przybylski, Franciszek Majstrak, Alicja Kraska, Kazimierz Suwalski, Zygmunt Sadowski
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):158-162.

Abstract


Przedstawiono opis usunięcia 9 elektrod u 8 chorych. Czas od wszczepienia elektrody do jej ekstrakcji wynosił od 5 do 156 miesięcy (średnio 90 miesięcy). Wskazaniami do zabiegu były: stany gorączkowe (2 chorych), przetoki ropne (4 chorych) oraz nieskuteczna stymulacja z powodu uszkodzenia elektrody (2 chorych). Pięć elektrod usunięto metodą trakcji bezpośredniej. Do pozostałych zabiegów użyto specjalnych zestawów do usuwania elektrod. W jednym przypadku osłonkę elektrody usunięto przy pomocy cewnika do angioplastyki wieńcowej. Z dostępu przez żyłę udową usunięto jedną elektrodę. Siedem elektrod usunięto w całości, w dwóch przypadkach śródnaczyniowo pozostały "główki" elektrod. Nie obserwowano żadnych powikłań.
Wnioski: przezskórne usuwanie zakażonych elektrod jest zabiegiem skutecznym, zmniejszającym lub eliminującym konieczność wykonania operacji kardiochirurgicznej.