Vol 3, No 2 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Zastosowanie dożylnego wlewu izoproterenolu w próbie pionizacyjnej

Dariusz Wojciechowski, Piotr Sionek, Marek Kowalewski, Tomasz Bajena, Mariusz Pytkowski, Andrzej Witek, Mariusz Stopczyk
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):139-145.
Vol 3, No 2 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract


Zaburzenia świadomości są powodem od 3 do 6% ogółu przyjęć do szpitali. Tradycyjnymi metodami diagnostycznymi nie udaje się ustalić rozpoznania u około 40% pacjentów. W tej grupie częstość występowania omdleń wazowagalnych szacuje się na około 70%. Badaniem potwierdzającym rolę reakcji wazowagalnej w powstawaniu zaburzeń świadomości jest próba pionizacyjna (PP).
PP wykonano u 112 pacjentów (65 kobiet i 47 mężczyzn) w wieku od 9 do 84 lat z nawracającymi omdleniami i zasłabnięciami. U 100 pacjentów, u których 45-minutowa pionizacja, przy kącie nachylenia 75 stopni, nie sprowokowała reakcji wazowagalnej (zaburzenia świadomości z towarzyszącym spadkiem ciśnienia tętniczego i/lub zwolnieniem czynności serca) kontynuowano próbę z trzema 30-minutowymi okresami pionizacji, przy podawaniu dożylnego wlewu z izoprenaliny (ISO) we wzrastających dawkach: 1, 2, 4 µg/min. Wyniki dodatnie stwierdzono w 37%, w tym 70% prób dodatnich uzyskano w teście z ISO. W teście wstępnym zaburzenia świadomości wystąpiły między 10. a 22. minutą średnio 18,6 min, a w teście z ISO między 1. a 28. minutą pionizacji, średnio w 10,6 min. Ujemne próby stanowiły 29%. W 33% PP przerwano z powodu działań niepożądanych ISO, takich jak: uczucie kołatania serca, osiągnięcie limitu tętna, bóle w klatce piersiowej, komorowe zaburzenia rytmu i nudności. Badania niediagnostyczne obserwowano u 5 (5%) badanych. Były to m.in. napad tężyczkowy, narkolepsja. Ograniczeniami przeprowadzonego przez nas badania był brak grupy kontrolnej i oceny powtarzalności próby. Zastosowanie w czasie próby pionizacyjnej prowokacji farmakologicznej przy użyciu dożylnego wlewu z izoprenaliny pozwala na potwierdzenie u pewnej liczby pacjentów udziału reakcji wazowagalnej w patomechanizmie zaburzeń świadomości.

Abstract


Zaburzenia świadomości są powodem od 3 do 6% ogółu przyjęć do szpitali. Tradycyjnymi metodami diagnostycznymi nie udaje się ustalić rozpoznania u około 40% pacjentów. W tej grupie częstość występowania omdleń wazowagalnych szacuje się na około 70%. Badaniem potwierdzającym rolę reakcji wazowagalnej w powstawaniu zaburzeń świadomości jest próba pionizacyjna (PP).
PP wykonano u 112 pacjentów (65 kobiet i 47 mężczyzn) w wieku od 9 do 84 lat z nawracającymi omdleniami i zasłabnięciami. U 100 pacjentów, u których 45-minutowa pionizacja, przy kącie nachylenia 75 stopni, nie sprowokowała reakcji wazowagalnej (zaburzenia świadomości z towarzyszącym spadkiem ciśnienia tętniczego i/lub zwolnieniem czynności serca) kontynuowano próbę z trzema 30-minutowymi okresami pionizacji, przy podawaniu dożylnego wlewu z izoprenaliny (ISO) we wzrastających dawkach: 1, 2, 4 µg/min. Wyniki dodatnie stwierdzono w 37%, w tym 70% prób dodatnich uzyskano w teście z ISO. W teście wstępnym zaburzenia świadomości wystąpiły między 10. a 22. minutą średnio 18,6 min, a w teście z ISO między 1. a 28. minutą pionizacji, średnio w 10,6 min. Ujemne próby stanowiły 29%. W 33% PP przerwano z powodu działań niepożądanych ISO, takich jak: uczucie kołatania serca, osiągnięcie limitu tętna, bóle w klatce piersiowej, komorowe zaburzenia rytmu i nudności. Badania niediagnostyczne obserwowano u 5 (5%) badanych. Były to m.in. napad tężyczkowy, narkolepsja. Ograniczeniami przeprowadzonego przez nas badania był brak grupy kontrolnej i oceny powtarzalności próby. Zastosowanie w czasie próby pionizacyjnej prowokacji farmakologicznej przy użyciu dożylnego wlewu z izoprenaliny pozwala na potwierdzenie u pewnej liczby pacjentów udziału reakcji wazowagalnej w patomechanizmie zaburzeń świadomości.
Get Citation

Keywords

próba pionizacyjna; omdlenie wazowagalne; izoproterenol

About this article
Title

Zastosowanie dożylnego wlewu izoproterenolu w próbie pionizacyjnej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 3, No 2 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

139-145

Published online

2000-03-06

Page views

1362

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):139-145.

Keywords

próba pionizacyjna
omdlenie wazowagalne
izoproterenol

Authors

Dariusz Wojciechowski
Piotr Sionek
Marek Kowalewski
Tomasz Bajena
Mariusz Pytkowski
Andrzej Witek
Mariusz Stopczyk

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl