Vol 3, No 2 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Review Article
Published online: 2000-03-06
Page views 517
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Biofizyczne aspekty ablacji prądem stałym

Zbigniew Jedynak, Franciszek Walczak, Roman Kępski, Hanna Rembelska
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):121-124.

Abstract

Not available