Vol 4, No 2 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-03-07
Page views 487
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Trzepotanie przedsionków typu I u chorej z niewydolnością węzła zatokowego i ośrodków zastępczych oraz sprawnym przewodzeniem wstecznym - problemy terapeutyczne

Franciszek Walczak, Zbigniew Jedynak, Zbigniew Kotliński, Hanna Rembelska, Janina Stępińska, Ewa Bujnowska, Roman Kępski, Adam Witkowski, Ewa Łastowiecka
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):116-121.

Abstract


U 54-letniej chorej współistnienie głębokich zaburzeń automatyzmu serca z nawracającym trzepotaniem przedsionków (od 44 rż.) wywoływało napady kołatania serca oraz epizody utraty przytomności, spowodowane zatrzymaniem czynności elektrycznej serca. Wszczepienie stymulatora typu VVI (w 49 rż.) zapobiegło napadom zespołu MAS. Leczenie farmakologiczne, w tym skojarzone, nie zapobiegło utrwaleniu się trzepotania przedsionków. Sprawne przewodzenie przedsionkowo-komorowe stwarzało warunki dla uporczywego kołatania serca. Podjęto próbę leczenia metodą ablacji prądem wysokiej częstotliwości podłoża trzepotania przedsionków. Objawy zespołu stymulatorowego ustąpiły po zmianie typu stymulacji z VVI na DDD. Zaprzestano leczenia antyarytmicznego. W czasie 3-letniej obserwacji trzepotanie nie nawróciło.