Vol 4, No 2 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Trzepotanie przedsionków typu I u chorej z niewydolnością węzła zatokowego i ośrodków zastępczych oraz sprawnym przewodzeniem wstecznym - problemy terapeutyczne

Franciszek Walczak, Zbigniew Jedynak, Zbigniew Kotliński, Hanna Rembelska, Janina Stępińska, Ewa Bujnowska, Roman Kępski, Adam Witkowski, Ewa Łastowiecka
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):116-121.
Vol 4, No 2 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


U 54-letniej chorej współistnienie głębokich zaburzeń automatyzmu serca z nawracającym trzepotaniem przedsionków (od 44 rż.) wywoływało napady kołatania serca oraz epizody utraty przytomności, spowodowane zatrzymaniem czynności elektrycznej serca. Wszczepienie stymulatora typu VVI (w 49 rż.) zapobiegło napadom zespołu MAS. Leczenie farmakologiczne, w tym skojarzone, nie zapobiegło utrwaleniu się trzepotania przedsionków. Sprawne przewodzenie przedsionkowo-komorowe stwarzało warunki dla uporczywego kołatania serca. Podjęto próbę leczenia metodą ablacji prądem wysokiej częstotliwości podłoża trzepotania przedsionków. Objawy zespołu stymulatorowego ustąpiły po zmianie typu stymulacji z VVI na DDD. Zaprzestano leczenia antyarytmicznego. W czasie 3-letniej obserwacji trzepotanie nie nawróciło.

Abstract


U 54-letniej chorej współistnienie głębokich zaburzeń automatyzmu serca z nawracającym trzepotaniem przedsionków (od 44 rż.) wywoływało napady kołatania serca oraz epizody utraty przytomności, spowodowane zatrzymaniem czynności elektrycznej serca. Wszczepienie stymulatora typu VVI (w 49 rż.) zapobiegło napadom zespołu MAS. Leczenie farmakologiczne, w tym skojarzone, nie zapobiegło utrwaleniu się trzepotania przedsionków. Sprawne przewodzenie przedsionkowo-komorowe stwarzało warunki dla uporczywego kołatania serca. Podjęto próbę leczenia metodą ablacji prądem wysokiej częstotliwości podłoża trzepotania przedsionków. Objawy zespołu stymulatorowego ustąpiły po zmianie typu stymulacji z VVI na DDD. Zaprzestano leczenia antyarytmicznego. W czasie 3-letniej obserwacji trzepotanie nie nawróciło.
Get Citation

Keywords

trzepotanie przedsionków typu I; dysfunkcja węzła zatokowego; przewodzenie komorowo-przedsionkowe; zespół stymulatorowy; przezskórna ablacja prądem wysokiej częstotliwości

About this article
Title

Trzepotanie przedsionków typu I u chorej z niewydolnością węzła zatokowego i ośrodków zastępczych oraz sprawnym przewodzeniem wstecznym - problemy terapeutyczne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 4, No 2 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

116-121

Published online

2000-03-07

Page views

418

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):116-121.

Keywords

trzepotanie przedsionków typu I
dysfunkcja węzła zatokowego
przewodzenie komorowo-przedsionkowe
zespół stymulatorowy
przezskórna ablacja prądem wysokiej częstotliwości

Authors

Franciszek Walczak
Zbigniew Jedynak
Zbigniew Kotliński
Hanna Rembelska
Janina Stępińska
Ewa Bujnowska
Roman Kępski
Adam Witkowski
Ewa Łastowiecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl