Vol 4, No 2 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Przetrwała żyła główna górna lewa - nieprawidłowość rzadko spotykana podczas implantacji rozrusznika

G.P. Marinoni, C. Bosatra, F. Frattini, S. Arcidiacono, G. Barazzoni, R. Anguissola
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):110-115.
Vol 4, No 2 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract

Przetrwała żyła główna górna lewa - nieprawidłowość rzadko spotykana podczas wszczepiania rozrusznika serca . Opisano dwa przypadki przetrwałej żyły głównej górnej lewej, wykryte podczas wszczepiania rozrusznika serca u chorych z chorobą węzła zatokowego. Przypadek 1: Podczas wprowadzenia elektrody przez żyłę podobojczykową lewą zaobserwowano jej przesuwanie się w dół po lewej stronie kręgosłupa, podobnie jak po nakłuciu prawej żyły podobojczykowej. Badanie USG metodę Dopplera, flebografia i badanie techniką rezonansu magnetycznego potwierdziło obecność przetrwałej żyły głównej górnej lewej i brak żyły głównej górnej prawej oraz brak innych anomalii.
Przypadek 2: Podczas wprowadzenia elektrody do stymulacji serca przez lewą żyłę obojczykową stwierdzono, że elektroda przesuwa się w dół wzdłuż kręgosłupa po stronie lewej, zaś po wprowadzeniu jej przez żyłę podobojczykową prawą przemieszcza się typowo, do żyły głównej górnej prawej. Rozpoznanie przetrwałej żyły głównej górnej lewej potwierdzono badaniem flebograficznym. Przetrwała żyła główna górna lewa występuje w 0,3% przypadków; zwykle łącznie z żyłą główną górną prawą. Nieprawidłowość ta nie stanowi zazwyczaj problemu klinicznego - zarówno podczas fiksacji elektrody, jak i w dalszym funkcjonowaniu układu stymulującego. Rozpoznanie potwierdzono, wykonując badanie USG metodą Dopplera, subtrakcyjną flebografię cyfrową i badanie techniką rezonansu magnetycznego. Równocześnie wykluczono współistnienie innych nieprawidłowości. (ESS 1997; 4: 110-115)

Abstract

Przetrwała żyła główna górna lewa - nieprawidłowość rzadko spotykana podczas wszczepiania rozrusznika serca . Opisano dwa przypadki przetrwałej żyły głównej górnej lewej, wykryte podczas wszczepiania rozrusznika serca u chorych z chorobą węzła zatokowego. Przypadek 1: Podczas wprowadzenia elektrody przez żyłę podobojczykową lewą zaobserwowano jej przesuwanie się w dół po lewej stronie kręgosłupa, podobnie jak po nakłuciu prawej żyły podobojczykowej. Badanie USG metodę Dopplera, flebografia i badanie techniką rezonansu magnetycznego potwierdziło obecność przetrwałej żyły głównej górnej lewej i brak żyły głównej górnej prawej oraz brak innych anomalii.
Przypadek 2: Podczas wprowadzenia elektrody do stymulacji serca przez lewą żyłę obojczykową stwierdzono, że elektroda przesuwa się w dół wzdłuż kręgosłupa po stronie lewej, zaś po wprowadzeniu jej przez żyłę podobojczykową prawą przemieszcza się typowo, do żyły głównej górnej prawej. Rozpoznanie przetrwałej żyły głównej górnej lewej potwierdzono badaniem flebograficznym. Przetrwała żyła główna górna lewa występuje w 0,3% przypadków; zwykle łącznie z żyłą główną górną prawą. Nieprawidłowość ta nie stanowi zazwyczaj problemu klinicznego - zarówno podczas fiksacji elektrody, jak i w dalszym funkcjonowaniu układu stymulującego. Rozpoznanie potwierdzono, wykonując badanie USG metodą Dopplera, subtrakcyjną flebografię cyfrową i badanie techniką rezonansu magnetycznego. Równocześnie wykluczono współistnienie innych nieprawidłowości. (ESS 1997; 4: 110-115)
Get Citation

Keywords

stymulacja serca; wszczepienie rozrusznika; żyła główna górna lewa

About this article
Title

Przetrwała żyła główna górna lewa - nieprawidłowość rzadko spotykana podczas implantacji rozrusznika

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 4, No 2 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

110-115

Published online

2000-03-07

Page views

616

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):110-115.

Keywords

stymulacja serca
wszczepienie rozrusznika
żyła główna górna lewa

Authors

G.P. Marinoni
C. Bosatra
F. Frattini
S. Arcidiacono
G. Barazzoni
R. Anguissola

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl