Vol 4, No 2 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Trimetazydyna ogranicza elektrokardiograficzne objawy wczesnego działania kardiotoksycznego pochodnych antracyklinowych

Andrzej Szyszka, Krzysztof Plesiński, Olga Trojnarska, Michał Waśniewski, Andrzej Cieśliński
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):105-109.
Vol 4, No 2 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel pracy: Rozpoznanie wczesnego działania kardiotoksycznego pochodnych antracyklinowych opiera się najczęściej na ocenie zmian standardowego elektrokardiogramu. Biorąc pod uwagę wyniki badań doświadczalnych, podjęto przy pomocy trimetazydyny próbę ograniczenia objawów wczesnej kardiotoksyczności pochodnej antracyklinowej - epirubicyny (E).
Materiały i metody: 32 pacjentów (5 mężczyzn) w średnim wieku 55 ± 9 lat z chorobą nowotworową (81% - rak piersi) leczonych E w standardowy sposób (90 mg/m2 powierzchni ciała co 3 tygodnie) zostało losowo podzielonych na dwie grupy: I (n = 17) - w której podczas całej terapii E podawano T w dawce 3 x 20 mg dziennie i II (n = 15) - bez T. U wszystkich pacjentów przed rozpoczęciem terapii E i po piątym cyklu leczenia przeprowadzono ocenę stanu klinicznego oraz wykonano standardowy 12-odprowadzeniowy elektrokardiogram, w którym oceniano: częstość pracy serca, skorygowane odstępy PQ i QT, czas trwania zespołu QRS, wskaźnik Sokolowa i Lyona (SV1 + RV5), wskaźnik obniżenia odcinków ST oraz obecność ujemnych załamków T.
Wyniki: Wyjściowo obserwowane grupy nie różniły się istotnie pod względem analizowanych danych. Natomiast po piątym cyklu leczenia E pacjenci I grupy byli w lepszym stanie klinicznym. W grupie tej obserwowano: wolniejszą czynność serca (84 - 12 vs 104 ± 18/min; p = 0,009), krótszy czas trwania zespołu QRS (0,079 ± 0,002 vs 0,085 ± 0,007 s; p = 0,02), większy wskaźnik Sokolowa i Lyona (19 + 5 vs 12 + 7 mm; p = 0,04), mniejszy wskaźnik obniżenia odcinków ST (0,45 + 0,39 vs 0,83 ± 0,53 mm; p = 0,06) oraz mniejszy odsetek pacjentów z ujemnymi załamkami T (25% vs 60%; p = 0,05).
Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, że trimetazydyna ogranicza elektrokardiograficzne objawy wczesnej kardiotoksyczności pochodnych antracyklinowych.

Abstract


Cel pracy: Rozpoznanie wczesnego działania kardiotoksycznego pochodnych antracyklinowych opiera się najczęściej na ocenie zmian standardowego elektrokardiogramu. Biorąc pod uwagę wyniki badań doświadczalnych, podjęto przy pomocy trimetazydyny próbę ograniczenia objawów wczesnej kardiotoksyczności pochodnej antracyklinowej - epirubicyny (E).
Materiały i metody: 32 pacjentów (5 mężczyzn) w średnim wieku 55 ± 9 lat z chorobą nowotworową (81% - rak piersi) leczonych E w standardowy sposób (90 mg/m2 powierzchni ciała co 3 tygodnie) zostało losowo podzielonych na dwie grupy: I (n = 17) - w której podczas całej terapii E podawano T w dawce 3 x 20 mg dziennie i II (n = 15) - bez T. U wszystkich pacjentów przed rozpoczęciem terapii E i po piątym cyklu leczenia przeprowadzono ocenę stanu klinicznego oraz wykonano standardowy 12-odprowadzeniowy elektrokardiogram, w którym oceniano: częstość pracy serca, skorygowane odstępy PQ i QT, czas trwania zespołu QRS, wskaźnik Sokolowa i Lyona (SV1 + RV5), wskaźnik obniżenia odcinków ST oraz obecność ujemnych załamków T.
Wyniki: Wyjściowo obserwowane grupy nie różniły się istotnie pod względem analizowanych danych. Natomiast po piątym cyklu leczenia E pacjenci I grupy byli w lepszym stanie klinicznym. W grupie tej obserwowano: wolniejszą czynność serca (84 - 12 vs 104 ± 18/min; p = 0,009), krótszy czas trwania zespołu QRS (0,079 ± 0,002 vs 0,085 ± 0,007 s; p = 0,02), większy wskaźnik Sokolowa i Lyona (19 + 5 vs 12 + 7 mm; p = 0,04), mniejszy wskaźnik obniżenia odcinków ST (0,45 + 0,39 vs 0,83 ± 0,53 mm; p = 0,06) oraz mniejszy odsetek pacjentów z ujemnymi załamkami T (25% vs 60%; p = 0,05).
Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, że trimetazydyna ogranicza elektrokardiograficzne objawy wczesnej kardiotoksyczności pochodnych antracyklinowych.
Get Citation

Keywords

pochodne antracyklinowe; kardiotoksyczność; trimetazydyna; kardioprotekcja; zmiany elektrokardiograficzne

About this article
Title

Trimetazydyna ogranicza elektrokardiograficzne objawy wczesnego działania kardiotoksycznego pochodnych antracyklinowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 4, No 2 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

105-109

Published online

2000-03-07

Page views

448

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):105-109.

Keywords

pochodne antracyklinowe
kardiotoksyczność
trimetazydyna
kardioprotekcja
zmiany elektrokardiograficzne

Authors

Andrzej Szyszka
Krzysztof Plesiński
Olga Trojnarska
Michał Waśniewski
Andrzej Cieśliński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl