Vol 4, No 2 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Skuteczność adenozyny w przerywaniu napadowych częstoskurczów nadkomorowych

Dorota Skirzyńska, Włodzimierz J. Musiał, Wojciech Religa
DOI: 10.5603/cj.22747
·
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):100-104.
Vol 4, No 2 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel: Celem pracy była ocena skuteczności trójfosforanu adenozyny (ATP) w przerywaniu napadowych częstoskurczów nadkomorowych (pSVT).
Materiały i metody: Badana grupa składała się z 20 chorych (14 kobiet i 6 mężczyzn), średnia wieku 49 ± 14 lat. U 11 z nich (55%) nie stwierdzono organicznej choroby serca, u 4 (20%) rozpoznano chorobę niedokrwienną serca, a u 5 (25%) zespół wypadania płatka zastawki mitralnej. Przeciętny czas trwania pSVT wywołanego stymulacją przezprzełykową wynosił od 30 s do 5 min (średnio 2,4 min). U 22 osób (60%) rozpoznano częstoskurcze nawrotne z obecnością dodatkowej drogi przewodzenia (zespół WPW), u pozostałych 8 (40%) - częstoskurcze nawrotne przedsionkowo-węzłowe. ATP podawano dożylnie w trakcie częstoskurczu, co minutę zwiększając dawkę (3, 6, 9, 12 mg). W wypadku gdy podanie 12 mg ATP i. v. okazywało się nieskuteczne, pSVT przerywano szybką lub programowaną stymulacją lewego przedsionka.
Wyniki: Dzięki podawaniu ATP przerwanie częstoskurczu osiągnięto u 18 chorych (90%). Dawka 6 mg ATP i. v. okazała się wystarczająca u 3 chorych (16,6%), 9 mg - u 12 chorych (66,6%), a 12 mg - u 3 chorych (16,6%). U 2 osób (10%) po podaniu ATP obserwowano przejście pSVT w trzepotanie i migotanie przedsionków (ustępujące samoistnie). U 3 pacjentów (15%) wystąpił przemijający blok przedsionkowo-komorowy II stopnia i III stopnia. U kolejnych 3 chorych po dożylnym podaniu ATP zauważono skurcze dodatkowe pochodzenia przedsionkowego, a u 6 - komorowego. W trakcie podawania ATP stwierdzono następujące objawy uboczne: ucisk w klatce piersiowej u 5 chorych, duszność u 7 i uczucie gorąca u 9. Były one krótkotrwałe i przemijające.
Wnioski: ATP jest skutecznym i bezpiecznym lekiem w doraźnym przerywaniu napadów pSVT Najmniejsza efektywna dawka leku wynosi 6 mg ATP i.v.

Abstract


Cel: Celem pracy była ocena skuteczności trójfosforanu adenozyny (ATP) w przerywaniu napadowych częstoskurczów nadkomorowych (pSVT).
Materiały i metody: Badana grupa składała się z 20 chorych (14 kobiet i 6 mężczyzn), średnia wieku 49 ± 14 lat. U 11 z nich (55%) nie stwierdzono organicznej choroby serca, u 4 (20%) rozpoznano chorobę niedokrwienną serca, a u 5 (25%) zespół wypadania płatka zastawki mitralnej. Przeciętny czas trwania pSVT wywołanego stymulacją przezprzełykową wynosił od 30 s do 5 min (średnio 2,4 min). U 22 osób (60%) rozpoznano częstoskurcze nawrotne z obecnością dodatkowej drogi przewodzenia (zespół WPW), u pozostałych 8 (40%) - częstoskurcze nawrotne przedsionkowo-węzłowe. ATP podawano dożylnie w trakcie częstoskurczu, co minutę zwiększając dawkę (3, 6, 9, 12 mg). W wypadku gdy podanie 12 mg ATP i. v. okazywało się nieskuteczne, pSVT przerywano szybką lub programowaną stymulacją lewego przedsionka.
Wyniki: Dzięki podawaniu ATP przerwanie częstoskurczu osiągnięto u 18 chorych (90%). Dawka 6 mg ATP i. v. okazała się wystarczająca u 3 chorych (16,6%), 9 mg - u 12 chorych (66,6%), a 12 mg - u 3 chorych (16,6%). U 2 osób (10%) po podaniu ATP obserwowano przejście pSVT w trzepotanie i migotanie przedsionków (ustępujące samoistnie). U 3 pacjentów (15%) wystąpił przemijający blok przedsionkowo-komorowy II stopnia i III stopnia. U kolejnych 3 chorych po dożylnym podaniu ATP zauważono skurcze dodatkowe pochodzenia przedsionkowego, a u 6 - komorowego. W trakcie podawania ATP stwierdzono następujące objawy uboczne: ucisk w klatce piersiowej u 5 chorych, duszność u 7 i uczucie gorąca u 9. Były one krótkotrwałe i przemijające.
Wnioski: ATP jest skutecznym i bezpiecznym lekiem w doraźnym przerywaniu napadów pSVT Najmniejsza efektywna dawka leku wynosi 6 mg ATP i.v.
Get Citation

Keywords

adenozyna; ATP; napadowy częstoskurcz nadkomorowy

About this article
Title

Skuteczność adenozyny w przerywaniu napadowych częstoskurczów nadkomorowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 4, No 2 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

100-104

Published online

2000-03-07

Page views

576

DOI

10.5603/cj.22747

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):100-104.

Keywords

adenozyna
ATP
napadowy częstoskurcz nadkomorowy

Authors

Dorota Skirzyńska
Włodzimierz J. Musiał
Wojciech Religa

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl