Vol 4, No 2 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Analiza czasowa uśrednionego zapisu EKG u dzieci z kardiomiopatią przerostową

Waldemar Bobkowski, Artur Baszko, Romuald Ochotny, Katarzyna Bieganowska, Aldona Siwińska, Wacława Paluszak, Andrzej Cieśliński, Janusz Maciejewski
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):93-99.
Vol 4, No 2 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel pracy: Kardiomiopatia przerostawa (HCM), jakkolwiek często u dzieci i młodzieży przebiega bezobjawowo, związana jest ze zwiększonym ryzykiem nagłej śmierci sercowej. Późne potencjały komorowe (LP) uznane są za czuły wskaźnik zagrożenia częstoskurczem komorowym u chorych po zawale mięśnia sercowego. Celem pracy była ocena występowania LP u dzieci i młodzieży z HCM w odniesieniu do rejestrowanych komorowych zaburzeń rytmu oraz stopnia przerostu i funkcji lewej komory serca.
Materiał i metody: Badaniami objęto 15 dzieci z HCM w wieku 12,9 ± 4,0 lat. Grupę porównawczą stanowiło 19 dzieci zdrowych w wieku 12,3 ± 3,71at. U wszystkich wykonano standardowe badanie EKG, 48-godzinne badanie EKG metodą Holtera oraz badanie echokardiograficzne. LP rejestrowano aparatem CASE 15 (Marquette Electronics Inc.) z wykorzystaniem odprowadzeń ortogonalnych Franka X, Y, Z.
Wyniki: Komorowe zaburzenia rytmu zarejestrowano u 7 (47%) dzieci z HCM (u jednego nieutrwalony częstoskurcz komorowy). Obecność LP wykazano u 5 dzieci z HCM (33%). Nie stwierdzono obecności LP w grupie dzieci zdrowych. Całkowity czas trwania uśrednionego zespołu QRS (fQRS, 25-250 Hz i 40-250 Hz) oraz czas trwania sygnałów tworzących końcową część zespołu QRS (LAS, 25-250 Hz) były istotnie wyższe, a amplituda końcowych 40 ms zespołu QRS (RMS, 25-250 Hz) znamiennie niższa niż u dzieci zdrowych. Nie stwierdzono zależności pomiędzy obecnością LP a występowaniem komorowych zaburzeń rytmu, grubością tylnej ściany lewej komory (LV) i przegrody międzykomorowej, obecnością i stopniem zwężenia w drodze odpływu LV oraz wskaźnikiem skracania wymiaru LV (% SF).
Wnioski: U 33% dzieci z HCM zauważono obecność LP. Nie stwierdzono występowania LP w grupie dzieci zdrowych. Ustalenie znaczenia prognostycznego uśrednionego zapisu EKG u dzieci z HCM wymaga dalszych obserwacji.

Abstract


Cel pracy: Kardiomiopatia przerostawa (HCM), jakkolwiek często u dzieci i młodzieży przebiega bezobjawowo, związana jest ze zwiększonym ryzykiem nagłej śmierci sercowej. Późne potencjały komorowe (LP) uznane są za czuły wskaźnik zagrożenia częstoskurczem komorowym u chorych po zawale mięśnia sercowego. Celem pracy była ocena występowania LP u dzieci i młodzieży z HCM w odniesieniu do rejestrowanych komorowych zaburzeń rytmu oraz stopnia przerostu i funkcji lewej komory serca.
Materiał i metody: Badaniami objęto 15 dzieci z HCM w wieku 12,9 ± 4,0 lat. Grupę porównawczą stanowiło 19 dzieci zdrowych w wieku 12,3 ± 3,71at. U wszystkich wykonano standardowe badanie EKG, 48-godzinne badanie EKG metodą Holtera oraz badanie echokardiograficzne. LP rejestrowano aparatem CASE 15 (Marquette Electronics Inc.) z wykorzystaniem odprowadzeń ortogonalnych Franka X, Y, Z.
Wyniki: Komorowe zaburzenia rytmu zarejestrowano u 7 (47%) dzieci z HCM (u jednego nieutrwalony częstoskurcz komorowy). Obecność LP wykazano u 5 dzieci z HCM (33%). Nie stwierdzono obecności LP w grupie dzieci zdrowych. Całkowity czas trwania uśrednionego zespołu QRS (fQRS, 25-250 Hz i 40-250 Hz) oraz czas trwania sygnałów tworzących końcową część zespołu QRS (LAS, 25-250 Hz) były istotnie wyższe, a amplituda końcowych 40 ms zespołu QRS (RMS, 25-250 Hz) znamiennie niższa niż u dzieci zdrowych. Nie stwierdzono zależności pomiędzy obecnością LP a występowaniem komorowych zaburzeń rytmu, grubością tylnej ściany lewej komory (LV) i przegrody międzykomorowej, obecnością i stopniem zwężenia w drodze odpływu LV oraz wskaźnikiem skracania wymiaru LV (% SF).
Wnioski: U 33% dzieci z HCM zauważono obecność LP. Nie stwierdzono występowania LP w grupie dzieci zdrowych. Ustalenie znaczenia prognostycznego uśrednionego zapisu EKG u dzieci z HCM wymaga dalszych obserwacji.
Get Citation

Keywords

dzieci; kardiomiopatia przerostowa; uśredniony zapis EKG; późne potencjały komorowe; zaburzenia rytmu serca

About this article
Title

Analiza czasowa uśrednionego zapisu EKG u dzieci z kardiomiopatią przerostową

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 4, No 2 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

93-99

Published online

2000-03-07

Page views

707

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):93-99.

Keywords

dzieci
kardiomiopatia przerostowa
uśredniony zapis EKG
późne potencjały komorowe
zaburzenia rytmu serca

Authors

Waldemar Bobkowski
Artur Baszko
Romuald Ochotny
Katarzyna Bieganowska
Aldona Siwińska
Wacława Paluszak
Andrzej Cieśliński
Janusz Maciejewski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl