Vol 4, No 2 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Review Article
Published online: 2000-03-07
Page views 458
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Czy amiodaron zwiększa ryzyko powikłań u chorych operowanych z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego?

Lech Paluszkiewicz, Stefan Grajek, Paweł Sobczyński, Wojciech Sarnowski, Andrzej Cieśliński, Aleksy Poniżyński
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):83-88.

Abstract

Not available