Vol 4, No 4 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Listy
Published online: 2000-03-07
Page views 875
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Przetrwała żyła główna górna lewa - nieprawidłowość rzadko spotykana podczas implantacji rozrusznika

Andrzej Wojtarowicz
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(4):271-271.

Abstract

Not available